fi/Koulutus/Koulutusalat/Avoin AMK/Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitä eroa on ammattikorkeakoululla (AMK) ja avoimella ammattikorkeakouluopetuksella?
Ammattikorkeakoulussa tutkinto-opintoja opiskelevat suorittavat 210 tai 240 opintopisteen koulutuskokonaisuuden. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella näiden tutkinto-ohjelmien osia ja osakokonaisuuksia.


2. Voinko suorittaa tutkinnon avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa opinnäytetyötä eikä työharjoittelua, joten valmistuminen ei ole mahdollista. Mikäli haet ja ja sinut hyväksytään myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi, saman tutkinto-ohjelman avoin AMK -opinnot voidaan lukea hyväksi.


3. Mitä opintoja avoimen AMK:n kautta voi suorittaa ?
Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan voit tutustua osoitteessa http://ops.seamk.fi/avoinamk.

Lisäksi on mahdollista suorittaa muita opintojaksoja tutkinto-opiskelijoiden mukana (mikäli ryhmissä tilaa tai muita vaatimuksia ei ole). Tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin pääsee koulutusalasta riippuen vaihtelevasti.

Tarkastele alustavasti kiinnostavia opintoja opinto-oppaasta ja kysy lisää järjestävästä yksiköstä mahdollisuudesta osallistua haluamiisi opintoihin. Mikäli et selailemalla löydä sopivaa opintojaksoa, kannattaa hyödyntää myös opinto-oppaan sanahakua.


4. Miten voin ilmoittautua avoimeen ammattikorkeakouluun?
Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Mikäli olet kiinnostunut suorittamaan laajempia opintokokonaisuuksia tietystä koulutuksesta tai olet kiinnostunut polkuopinnoista tietyssä koulutuksessa, johon olet myöhemmin ajatellut hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, ota yhteyttä valitsemasi koulutusohjelman järjestävän yksikön avoimen amk:n yhteyshenkilöön ( >> yhteystiedot).


5. Onko avoimeen ammattikorkeakouluun pääsykoetta?
Ei ole, avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa iästä ja koulutustaustasta riippumatta mahdollisuuden korkeakouluopintoihin. Tutkinto-ohjelmien (perusopetuksen) opintoihin voidaan edellyttää aiempia alan opintoja tai muita vaatimuksia.


6. Mitä tarkoittavat käsitteet opintopiste ja HOPS?
Opintojen pituus määritellään opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta. Se koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä.
HOPS tulee sanoista henkilökohtainen opetussuunnitelma. Siinä määritellään mm. opiskelijan tavoitteet, opinnot ja aikataulut opintojen johdonmukaiseen etenemiseen.


7. Keneltä voin kysyä lisätietoja opinnoista?
Lisätietoa opinnoista antavat yksiköiden avoimen amk:n yhteyshenkilöt ( >> yhteystiedot)


8. Voinko suorittaa avoimen AMK:n kautta erikoistumisopintojen osia tai ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusohjelman opintojaksoja?

Tällä hetkellä et voi suorittaa erikoistumisopintojen osia, mutta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osia on mahdollista suorittaa myös avoimen kautta.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintojaksoille osallistuaksesi sinulla tulee olla pääsääntöisesti suoritettu AMK-tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus vastaavalta alalta.
Ylös / Up