fi/Koulutus/Koulutusalat/Erikoistumiskoulutus/Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voidaan suorittaa työn ohessa ja hyväksi lukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä 
-erikoistumiskoulutus (30 op)

  

Osaamiskokonaisuudet

• Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
• Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
• Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
• Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
• Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op
• Kehittämisosaaminen 5 op

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

 

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltavan korkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille.

 

Erikoistumiskoulutuksen ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetaan ajalla 11.9.2017–31.5.2018. Koulutukseen sisältyy 12 lähiopetuspäivää SeAMKissa Seinäjoella.

Lähiopetuspäivät syksyllä 2017:
11.9.
4.5.10.
6.7.11.
11.12.12.

Lähiopetuspäivät keväällä 2018:
25.26.1.
12.13.3.
sekä yhteisesti sovittu loppuseminaaripäivä toukokuussa 2018.

 

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan.

 

Osallistumismaksu

• Koulutuksen hinta on 1000 euroa. ALV 0 %.
• Koulutus on mahdollista maksaa sovitusti useammassa erässä.
• Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumisen perumisesta tai perumisen tekemättä jättämisestä peritään 50 % osallistumismaksusta. Sairaustapauksissa (lääkärintodistus) ei tehdä perintää.

 

Hakeutuminen ja valinta koulutukseen

• Varsinainen hakuaika päättyi 31.5.2017. Vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja voi hakea lisähaussa, joka päättyy 26.6.2017 klo 15.00. 
• Lisähaun opiskelijavalintapäätöksistä ilmoitetaan sähköpostitse 28.6.2017 mennessä.
• Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen viimeistään 5.7.2017, jonka jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Täytä hakulomake

 

Lisätietoja

Sinikka Volanto
lehtori, sosiaalipolitiikka

sinikka.volanto(a)seamk.fi
puh. 040 830 2179

Virpi Maijala
lehtori, hoitotyö

virpi.maijala(a)seamk.fi
puh. 040 830 0485

Ylös / Up