Luonnonvara-ala

Painoala: Kestävät ruokaratkaisut

Luonnonvara-alan alkutuotanto on ruokaketjun aloitus. Tämä asiantuntijuus on mukana SeAMKin ensimmäisessä painoalassa: Kestävät ruokaratkaisut. Koulutusalojen poikkitieteellisyys eli monialainen toiminta on perusta kestävien ruokaratkaisujen kehittämiselle. Siinä yhdistyvät luonnonvara-ala, ravitsemisala ja elintarviketekniikka.
Yhteystiedot
SeAMK Elintarvike ja maatalous

Maatalous
Ilmajoentie 525
60800 Ilmajoki

Metsä
Kalevankatu 35, Kampustalo
60100 Seinäjoki
Ylös / Up