fi/Koulutus/Koulutusalat/Muu koulutus/Bioanalytiikan koulutus (monimuotototeutus)

Bioanalytiikan koulutus (monimuotototeutus)

Bioanalyytikon tehtävänä on tuottaa hoitoratkaisujen tukena käytettävää luotettavaa tietoa asiakkaan terveydentilasta laboratoriotutkimusten avulla. Bioanalyytikon ydintehtäviä ovat asiakaspalvelu, näytteenotto ja laboratoriotutkimusten suorittaminen, laadunhallinta, toiminnan kehittäminen sekä opetus-, ohjaus- ja muut asiantuntijatehtävät. Koulutus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset. Bioanalyytikko (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laboratoriohoitajana.

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi Tampereen ammattikorkeakouluun. Lisätietoja hakemisesta saa TAMKin hakijapalveluista, hakijapalvelut@tamk.fi.

 

Opintojen sisältö

Koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta. Koulutuksessa noudatetaan Tampereen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

  • kliininen fysiologia ja neurofysiologia
  • hematologia
  • immunologia ja immunohematologia
  • histologia ja sytologia
  • kliininen kemia
  • kliininen mikrobiologia
  • näytteenottotoiminta
  • molekyylibiologia ja genetiikka
  • vierianalytiikka
  • laite- ja automaatiotekniikka.

 

Opiskelutapa

Opinnot toteutetaan päivä- ja monimuoto-opintoina erilaisia toteutusmuotoja hyödyntäen.

Opintoihin sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua yksin tai pienryhmissä. Lähiopetusta toteutetaan erilaisin työtavoin kuten luento-opetuksena, yhteistoiminnallisena opiskeluna, virtuaaliopintoina, luokkatilanteissa tapahtuvana harjoitteluna, seminaariopiskeluna, opintokäynteinä tai opintomatkoina. Osa opetuksesta on englanniksi.

Opintoihin olennaisesti kuuluvassa harjoittelussa perehdyt ohjatusti ammattiopintojesi kannalta tärkeisiin työtehtäviin käytännössä sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

 

Bioanalyytikkona työelämässä

Bioanalyytikon toimintaympäristöt ovat terveydenhuollon eri sektorien laboratorioissa ja tutkimuslaboratoriossa. Lisäksi bioanalyytikoita työskentelee lääketieteellisissä ja biotieteellisissä tuotanto- ja tutkimuslaitoksissa sekä eläinlaboratorioissa ja alan yrityksissä.

Bioanalyytikon työnkuva vaihtelee suuresti erilaisissa laboratorioissa. Työpaikasta riippuen työssä voivat korostua mm. tekninen osaaminen, potilaskontaktit tai kädentaidot.

Lisätietoja

Tuntiopettaja Marika Toivonen, SeAMK, marika.toivonen(at)seamk.fi, 020 124 5092
Koulutuspäällikkö Leena Mattila-Oksanen, TAMK, leena.mattila-oksanen(at)tamk.fi, 050 322 5909

Lyhyesti

Bioanalyytikko (AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
210 op, 3,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
17.3. - 9.4.2015

OPINTOJEN ALOITUS
Elokuu 2015

Infotilaisuus

Aika: to 19.3.2015 klo 16.00
Paikka: SeAMK, Koskenalantie 17, luokka A163 (pieni auditorio)
Ohjelma

tamk_logo.jpg 

 seamk_logo2_4vari.jpg

Ylös / Up