fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

Maaseudun kehittämisen koulutuksessa valmentaudutaan tulevaisuuden maaseutuelinkeinojen ja elävän maaseudun osaajaksi. Opinnoissa painottuvat uuden yritystoiminnan luominen ja liiketoiminnan johtaminen erityisesti bioenergia-alalla.

Koulutukseen ei ole enää uutta hakua. Agrologin ylemmän AMK-tutkinnon voi myöhemmässä vaiheessa opiskella Ruokaketjun kehittämisen tutkinto-ohjelmassa.

 

Ylempi AMK-tutkinto agrologeille ja metsätalousinsinööreille

Opintojen pohjakoulutusvaatimuksena on agrologin tai metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinto tai muu vastaava soveltuva korkeakoulututkinto.

Työkokemusvaatimuksena on vähintään kolmen vuoden työkokemus luonnonvara- ja ympäristöalalta tutkinnon jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka sittemmin on suorittanut agrologin tai metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinnon, työkokemukseksi hyväksytään vähintään kolmen vuoden työkokemus opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen ja korkeakoulututkinnon väliseltä ajalta. Työkokemus tulee olla asianomaiselta alalta.

Esite Maaseudun kehittämisen koulutusohjelmasta

Asiantuntijuus, kehittäminen ja johtaminen

Perinteisen maa- ja metsätaloustuotannon yhdistäminen kasvaviin ympäristövaatimuksiin ja uusiutuvan energian lisäystarpeisiin vaatii uutta ajattelua ja osaamista. Samaa innovatiivissyyttä tarvitaan myös uuden yritystoiminnan virittämiseksi ja toiminnan tukemiseksi. Maaseudun kehittämisen ylemmän amk- tutkinnon opinnoilla vastataan näihin haasteisiin. Opiskelun aikana pohditaan biotalousalan ennustetun kehityskulun vaikutuksia perinteisiin tuotannonaloihin ja bioenergian tuotantoon, tutkitaan bioenergian ja erityisesti metsäbiomassan käytön biologisia ja tuotantoteknologisia perusteita sekä logistiikkaa. Osaaminen syvenee osan opinnoista toteutuessa kansainvälisessä opiskelijaryhmässä. Merkittävänä opintojen osana ovat uuden yritystoiminnan luomisen ja johtamisen perusteet. Opintojaksoilla opittu asia välittyy parhaimmillaan käytännön toiminnaksi työelämälähtöisessä opinnäytteessä, joka tehdään opiskelijan oman työpaikan tilaamana tai muuten maaseudun kehittämisen alalta.

Ylempi  AMK -tutkinto antaa työelämän kehittämisen edellyttämät teoreettiset tiedot sekä antaa valmiudet toimia alan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä innoittaa kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Opiskelua työn ohessa

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joten opiskelu on mahdollista työn ohella. Lähiopetus järjestetään Seinäjoen ammattikorkeakoulun Elintarvike ja maatalous yksikön Ilmajoen ja Seinäjoen kampuksilla.

Yhteensä 60 opintopisteen tutkinto koostuu syventävistä opinnoista (25 op), vapaavalintaisista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Lähiopetusta on yleensä 2-3 päivää kerrallaan loppuviikosta keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista yhdessä kansainvälisessä eWood hankkeessa pilotoitavien Master of wood energy opintojen kanssa. Nämä opinnot toteutetaan pääosin intensiivikursseina. Osalle opiskelijoista tarjoutuu myös mahdollisuus suorittaa opintojaan hankkeen kansainvälisissä kumppanuuskorkeakouluissa.

Hakeminen ylempään AMK-koulutukseen

Maaseudun kehittämisen koulutukseen ei ole enää uutta hakua. 

Katso SeAMKin ylemmät AMK-tutkinnot 

 

Lisätietoja

Opintosihteeri
Mari Nuotio
mari.nuotio(a)seamk.fi
puh. 020 124 5327
Tavattavissa Ilmajoen Kampuksella ke-to klo 9-15 ja Framilla ma-ti, pe klo 9-15

Opinto-ohjaaja
Eija Putula-Hautala
eija.putula-hautala(a)seamk.fi
puh. 040 830 3953

Tutkintopäällikkö

Jussi Esala
puh. 040 830 7473
jussi.esala(a)seamk.fi
Lyhyesti

Agrologi (ylempi AMK)


KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, n. 2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

PÄÄTTYVÄ KOULUTUS
Koulutukseen ei ole enää uutta hakua.

Agrologin ylemmän AMK-tutkinnon voi myöhemmässä vaiheessa opiskella Ruokaketjun kehittämisen koulutuksessa. Hakuajankohdasta ja opintojen aloitusajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Ilmajoentie 525
60800 Ilmajoki

> KARTTA
Ylös / Up