fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto. Koulutus toteutetaan yhdessä Vaasan AMK:n kanssa.

Kenelle 

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK tai BE) rakennustekniikan koulutusohjelmassa, ylempi korkeakoulututkinto (DI, rakennustekniikka) tai ulkomailla suoritettu tekniikan alan korkeakoulututkinto. 

Hakijalla tulee lisäksi olla vähintään kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka sittemmin on suorittanut korkeakoulututkinnon, työkokemukseksi hyväksytään vähintään kolmen vuoden rakennusalan työkokemus opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen ja korkeakoulututkinnon väliseltä ajalta. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2017.

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joten opiskelu onnistuu työn ohessa. Opetuksessa voidaan käyttää myös verkko-opetusmenetelmiä. Lähiopetusta on pääosin perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Osa opetuksesta toteutetaan Seinäjoella ja osa Vaasassa.

Sisältö 

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, josta opinnäytetyön laajuus on 30 op. Opinnäytetyö on kehittämishanke, joka liittyy yrityksen ja elinkeinoelämän ajankohtaisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin ja samalla se kehittää omaa työtä sekä organisaation toimintaa. Opiskelija hankkii itse aiheen. Opinnäytetyön aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa. 

Opiskelija voi suuntautua talonrakennustekniikan rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan. 

Tavoite

 Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka haluavat kehittää itseään ja työtään. Tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia toimia talonrakennusalan vaativissa projektinjohto-, tuotanto- tai suunnittelutehtävissä.

Painopistealueet 

Rakennesuunnittelun opinnot painottuvat poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien edellyttämiin täydentäviin opintoihin.

Tuotantotekniikan painopistealueina ovat rakennusprojektin ohjaus, rakentamisen liiketoimintaosaaminen ja rakennuttaminen.

 

Yhteistyötahot 

Koulutus on suunniteltu yhdessä Vaasan AMK:n kanssa. Koulutusohjelman suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin ja toteutukseen osallistuvat myös seuraavien kumppaniemme edustajat: Aaro Kohonen Oy, Honkarakenne Oyj, Lemminkäinen Talo Oy, Peab Oy, Rajaville Oy, Ruukki Construction, Tampereen teknillinen yliopisto.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan seuraavan kerran korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä 2017 osoitteessa opintopolku.fi.

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Teknologiajohtaja, tutkintopäällikkö
Pauli Huhtamäki 
pauli.huhtamaki(a)seamk.fi 
puh. 040 830 4151

Lyhyesti

Insinööri (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, 1,5-2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
10

HAKUAIKA
Kevät 2017

VALINTAKOE / ENNAKKOTEHTÄVÄ
Ennakkotehtävä 2017

ALOITUS
Syksy 2017

SeAMK Tekniikka

Käyntiosoite:
Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki

Postiosoite:

PL 64, 60101 Seinäjoki

Puhelin 020 124 3000 (vaihde)
tekniikka(a)seamk.fi

>KARTTA 


Ylös / Up