fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksessa yhdistetään opiskelu ja työelämän kehittäminen. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto.

Kenelle 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennustekniikan insinöörin (AMK) tai Bachelor of Engineering (BE) tai diplomi-insinöörin tai ulkomailla suoritettu alan korkeakoulututkinto. 

Hakijalla tulee lisäksi olla vähintään kolme vuotta rakennusalan työkokemusta, joka on kertynyt hakukelpoisuuden tuottavan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen ja se on hankittu 31.7.2017 mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen ja ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus.

 

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena (lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkko-opinnot mahdollisia) , joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 1 - 2 viikonloppuna kuukaudessa pääosin perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin.

 

Opintojen tavoite ja sisältö

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalan yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot (rakennesuunnittelussa tai rakennustuotannossa) toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on myös saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen keskeistä sisältöä ovat rakennesuunnittelu, rakenteiden mekaniikka, rakennusfysiikka sekä tuotannon ohjaus, liiketoimintaosaaminen ja tietomallinnus. Tutustu opintojen rakenteeseen Opinto-oppaassa.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen sisältöä on rakennettu vuosien varrella alueen insinööritoimistojen ja rakennusliikkeiden kanssa. Rakentamisen YAMK-koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kesken (YRAK-verkosto) on sisältöjä hiottu yhdessä edelleen. Kukin YRAK-verkoston ammattikorkeakoulu vastaa valtakunnallisesti sovitusta opintojaksosta.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintaperusteet

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Teknologiajohtaja, tutkintopäällikkö
Pauli Huhtamäki 
pauli.huhtamaki(a)seamk.fi 
puh. 040 830 4151

Lyhyesti

Insinööri (ylempi AMK)

Master of Engineering

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, 1,5-2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
15

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
Ei valintakoetta. 

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Julkaistu. Lisätietoa valintakokeet- sivulla. Ennakkotehtävä palautettava 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.

OPINTOJEN ALOITUS
8.9.2017

SeAMK Tekniikka

Käyntiosoite:
Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki

Postiosoite:

PL 64, 60101 Seinäjoki

Puhelin 020 124 3000 (vaihde)
tekniikka(a)seamk.fi

>KARTTA 


Ylös / Up