fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon tavoitteena on yhdistää opiskelu ja työelämän kehittäminen ja syventää osallistujien ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta.  Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto.  

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Lähiopetus koostuu pääosin luennoista ja seminaareista. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä. Ohjelmaan voidaan sisällyttää omakustanteinen yritysvierailu EU:n alueella. 

Koulutuksen toteutukseen osallistuu myös yhteistyökorkeakoulujen ja teollisuuden edustajia.

Lyhyesti

Insinööri (ylempi AMK),
Master of Engineering

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, 1,5 -2 vuotta (normiaika yksi vuosi)

ALOITUSPAIKAT
15

HAKUAIKA
16.3. - 6.4.2016

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Palautettava hakuaikana 6.4.2016 klo 15 mennessä.
Koulutukseen ei ole valintakoetta.

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2016

Valmistunut valokeilassa
Käytännön hyötyä ja verkostoitumista

Käytännön hyötyä ja verkostoitumista

Johtaja Mika Kontio (38) Alte Visetec Oy:ltä opiskeli teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa ja sai insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon keväällä 2013.

SeAMK Tekniikka

Käyntiosoite:
Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki

Postiosoite:

PL 64, 60101 Seinäjoki

Puhelin 020 124 3000 (vaihde)
tekniikka@seamk.fi

KARTTA

Valmistunut valokeilassa
Lisäboostia työuralle

Lisäboostia työuralle

Tommi Pihlajasalo on Vapo Oy:n Pohjanmaan aluejohtaja. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksella hän päivitti omaa osaamistaan ja koulutusta master-tasolle.

Valmistunut valokeilassa
Työkaluja tiiminvetämiseen

Työkaluja tiiminvetämiseen

Jani Aurellin mielestä Teknologiaosaamisen johtamisen kurssit olivat mielenkiintoisia ja opettajat motivoivia. Aurell sai koulutuksesta hyvin lisäpontta esimiestyöhön. Lue lisää.

Opintojen tavoite ja sisältö

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimiville insinööreille ja muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää valmiuksia johtaa ja kehittää asiantuntijaorganisaatiota sekä luoda valmiuksia työelämän vaativiin kehittämishankkeisiin. 

Tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opinnäytetyö on työpaikalle tehtävä kehittämistehtävä. Opiskelija hankkii itse aiheen. Opinnäytetyön aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa. Opintojen keskeinen sisältö on osaamisen ja osaajien johtaminen, strategian johtaminen, talouden johtaminen, projektijohtaminen sekä valinnaisista opinnoista mm. tuotekehityksen johtaminen.

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen suunnitteluun ovat osallistuneet mm. seuraavien yritysten ja organisaatioiden edustajat: Epec Oy, Lapua-ketjut Oy, Maaseudun Kone Oy, Pesmel Oy, SeAMK Tekniikka, Serres Oy ja Teknologiateollisuus ry.

 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 16.3. - 6.4.2016 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet   Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Teknologiajohtaja, tutkintopäällikkö
Pauli Huhtamäki
pauli.huhtamaki(a)seamk.fi
puh. 040 830 4151
Ylös / Up