fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksessa yhdistetään opiskelu ja työelämän kehittäminen. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto.  

Opintojen toteutus

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena (lähiopetus, verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu), joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 1-2 viikonloppuna kuukaudessa pääosin perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa englannin kielellä.

Lyhyesti

Insinööri (ylempi AMK),
Master of Engineering

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, 1,5 -2 vuotta 

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
Ei valintakoetta.

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Julkaistu. Lisätietoa valintakokeet- sivulla.
Ennakkotehtävä on palautettava 5.4.2017 klo 15 mennessä.

OPINTOJEN ALOITUS
8.9.2017

Valmistunut valokeilassa
Käytännön hyötyä ja verkostoitumista

Käytännön hyötyä ja verkostoitumista

Johtaja Mika Kontio (38) Alte Visetec Oy:ltä opiskeli teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksessa ja sai insinöörin ylemmän AMK-tutkinnon keväällä 2013.SeAMK Tekniikka

Käyntiosoite:
Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki

Postiosoite:

PL 64, 60101 Seinäjoki

Puhelin 020 124 3000 (vaihde)
tekniikka@seamk.fi

KARTTA

Valmistunut valokeilassa
Lisäboostia työuralle

Lisäboostia työuralle

Tommi Pihlajasalo on Vapo Oy:n Pohjanmaan aluejohtaja. Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksella hän päivitti omaa osaamistaan ja koulutusta master-tasolle.Valmistunut valokeilassa
Työkaluja tiiminvetämiseen

Työkaluja tiiminvetämiseen

Jani Aurellin mielestä Teknologiaosaamisen johtamisen kurssit olivat mielenkiintoisia ja opettajat motivoivia. Aurell sai koulutuksesta hyvin lisäpontta esimiestyöhön. Lue lisää.

Opintojen tavoite ja sisältö

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu yrityksissä ja muissa organisaatioissa toimiville insinööreille ja muille korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista (25 op), vapaasti valittavista opinnoista (5 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen keskeistä sisältöä ovat osaamisen ja osaajien johtaminen, strategiajohtaminen, talouden johtaminen, projektijohtaminen sekä valinnaisista opinnoista mm. tuotekehityksen johtaminen ja teollinen internet. Tutustu opintojen rakenteeseen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, joka rakentuu aihealueen teoreettiseen ja työssä hankittuun tietoon sekä suoritettuihin opintoihin. Opinnäytetyön tavoitteena on ratkaista työpaikan ajankohtainen haaste tai ongelma. Opinnäytetyö tehdään ensisijaisesti omalle organisaatiolle. Opiskelija hankkii opinnäytetyön aiheen. Aiheen etsiminen aloitetaan heti opintojen alussa.

 

Koulutuksen suunnittelu

Koulutuksen perusrakenteen suunnitteluun on osallistunut alueen teknologiateollisuusyrityksiä ja Teknologiateollisuus ry. Koulutuksen rakennetta ja sisältöä on muokattu ja muokataan ennakoitavien tarpeiden mukaan. 

 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi. Huomioi, että  koulutukseen ei ole valintakoetta, mutta valintaan vaikuttava ennakkotehtävä on palautettava 5.4. klo 15 mennessä.

HakuohjeetValintaperusteetEnnakkotehtävä

 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Teknologiajohtaja, tutkintopäällikkö
Pauli Huhtamäki
pauli.huhtamaki(a)seamk.fi
puh. 040 830 4151
Ylös / Up