fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

 

Opinnoissa keskitytään kulttuurialan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opit ennakoimaan ja hyödyntämään toimintaympäristön jatkuvaa muutosta sekä kehität verkostojasi alalla. Opinnäytetyö avaa mahdollisuuden luoda ja jalostaa uusia toimintamalleja oman työyhteisön tai toimeksiantajan tarpeisiin. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

 

Luovan talouden asiantuntijaksi

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja uudistajia, jotka tunnistavat alan kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Opiskelija kehittää valmiuksiaan johtaa luovan talouden ja julkisten kulttuuripalvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä johtaa luovan alan työyhteisöjä innostavasti sekä kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja luovasti. Opiskelija syventää nopeasti muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä tarvittavaa liiketoimintaosaamista. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään erityisesti luovan talouden muuttuvia toimintaympäristöjä ja hakemaan liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja kuluttajakysyntään. 

Joustavasti järjestetyt opinnot

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Jonakin kuukautena lähiopetusta voidaan järjestää kahdesti. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Opintojaksot sisältävät kehittämis- ja oppimistehtäviä, jotka kytketään oman työn viitekehykseen. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään koulutusalat ylittävissä projekteissa. Tutustu opintojen rakenteeseen Opinto-oppaasta.

Lähiopetus järjestetään Framin kampusalueella (Frami F, Kampusranta 11, Seinäjoki). 

Kulttuurituottajan (ylempi AMK) työmahdollisuuksia

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakeminen kulttuurituottajan (ylempi AMK) koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi. Huomioi myös, että karsiva ennakkotehtävä on palautettava 5.4. klo 15.00 mennessä.

Hakuohjeet Valintaperusteet Valintakokeet

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Esa Leikkari
esa.leikkari(a)seamk.fi
puh. 040 830 4270

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 op, 1,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

ENNAKKOTEHTÄVÄ 
Karsiva ennakkotehtävä valintakokeet- sivulla. Palautettava 5.4.2017 klo 15 mennessä.

VALINTAKOE
1. - 2.6.2017
yksipäiväinen / hakija

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

 

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Käyntiosoite:
Kampusranta 11
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412, 60101 Seinäjoki

Puhelin:
020 124 3000 (vaihde)

Ylös / Up