fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Opinnoissa keskitytään kulttuurialan toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opit ennakoimaan ja hyödyntämään toimintaympäristön jatkuvaa muutosta sekä kehität verkostojasi alalla. Opinnäytetyö avaa mahdollisuuden luoda ja jalostaa uusia toimintamalleja oman työyhteisön tai toimeksiantajan tarpeisiin. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

 

Mitä?

Kulttuurituottaja (ylempi AMK) -koulutuksesta valmistuu luovan talouden asiantuntijoita ja uudistajia, jotka tunnistavat alan kehittämiskohteita sekä osaavat suunnitella ja johtaa muutosprosesseja. Opiskelija kehittää valmiuksiaan johtaa luovan talouden ja julkisten kulttuuripalvelujen prosesseja yrittäjämäisellä otteella. Yrittäjämäinen toimintapa on kykyä johtaa luovan alan työyhteisöjä innostavasti sekä kykyä reagoida toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja luovasti. Opiskelija syventää nopeasti muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä tarvittavaa liiketoimintaosaamista. Koulutuksessa pyritään ymmärtämään erityisesti luovan talouden muuttuvia toimintaympäristöjä ja hakemaan liiketoiminnallisesti kannattavia ratkaisuja kuluttajakysyntään. 

 

Kenelle?

Hakea voi henkilö, jolla on Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaisella alalla tarkoitetaan kulttuurialaa tai alaa, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on. 

Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt lukukauden alkuun mennessä. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä alalta tahansa) ja soveltuvan korkeakoulututkinnon välillä hankittua työkokemusta asianomaiselta alalta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus. 

Miten?

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kerran kuussa perjantaisin ja lauantaisin. Jonakin kuukautena lähiopetusta voidaan järjestää kahdesti. Monimuoto-opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta. Lähiopetukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Opintojaksot sisältävät kehittämis- ja oppimistehtäviä, jotka kytketään oman työn viitekehykseen. Opintojen aikana asiantuntijaverkosto vahvistuu ja opitaan työskentelemään koulutusalat ylittävissä projekteissa. 

Missä?

Lähiopetus järjestetään Framin kampusalueella (Frami F, Kampusranta 11). 

Millaisiin töihin?

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö
Esa Leikkari
esa.leikkari(a)seamk.fi
puh. 040 830 4270

Ylös / Up