fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/MBA, Master's Degree Programme in International Business Management

MBA, Master's Degree Programme in International Business Management

SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa voit opiskella englanninkielisen liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Degree Programme in International Business Management -tutkinto-ohjelmassa. Opintojen tavoitteena on antaa koulutusta liiketoiminnan asiantuntija- ja johtotehtäviin erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

Mitä opiskelen?

Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen.​ 

Ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdytään pienten ja keskisuurten yritysten johtamiseen ja kehittämiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

Toisena opiskeluvuotena opiskelija voi syventää osaamistaan joko johtamisessa (Centria ammattikorkeakoulu) tai kansainvälisessä markkinoinnissa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). Vaihtoehtoisesti osaamista voi syventää myös projektijohtamisessa (Seinäjoki & Vaasa). Katso lisätiedot projektijohtamisesta: ProjectManagementTimetable 16-17.pdf

Kolmas opiskeluvuosi on varattu pelkästään opinnäytetyön laatimiselle, mutta opiskelija voi halutessaan tehdä sen myös muiden opintojen ohella kahdessa vuodessa.

 


Kenelle?

Hakea voi henkilö, jolla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Asianomaisella alalla tarkoitetaan liiketalouden ja hallinnon alaa tai alaa, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on.

Lue MBA-opiskelijan William O'Gormanin haastattelu

Miten opiskelen?

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa kahdessa vuodessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti perjantai-iltaisin ja lauantaisin joka toinen viikonloppu syyskuusta toukokuuhun ja osa opinnoista toteutetaan verkossa. Opinnot suoritetaan kiinteässä yhteydessä opiskelijan omiin työtehtäviin korostaen itsenäistä työskentelyä.

Opintojen aikana on mahdollista osallistua intensiivijaksoille ulkomaisissa yhteistyökouluissa, esim. USAssa ja Saksassa. Myös kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista. 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke, joka toteutetaan joko opiskelijan omalle työnantajaorganisaatiolle tai muulle työelämätaholle. Kehittämistyönä toteutettava opinnäytetyö on olennainen osa opinto-ohjelmaa.

Tästä pääset tarkastelemaan opintojen rakennetta:  MBA16 timetable.pdf


Missä opiskelen?

SeAMKin liiketalouden ja hallinnon alan koulutus on Framin kampusalueella Frami F -rakennuksessa (Kampusranta 11). Opintojaksoista puolet järjestetään Seinäjoella ja puolet Kokkolassa.

 

Hakeminen ylempään AMK-koulutukseen

MBA-koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Se ei ole kuitenkaan haussa keväällä 2017. 

Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Tutkintopäällikkö
Anne-Maria Aho
anne-maria.aho(a)seamk.fi
puh. 040 830 4173

Lyhyesti

Tradenomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op, noin 2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
15

HAKUAIKA
Ei haussa keväällä 2017

VALINTAKOE

OPINTOJEN ALOITUS

Studies

International intensive periods: Global Master Schools

 

Following Master Schools

May 2016 Seinäjoki UAS, Finland 
Theme: “GLOBAL INNOVATION STRATEGY“

November 2016 St. Louis, USA
Theme: “GLOBAL OUTSOURCING & TECHNOLOGY TRENDS"

May 2017 Aschaffenburg, Germany
Theme: “DOING BUSINESS IN EUROPE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” 

 

Previous Master Schools

July 2013 Aschaffenburg, Germany
Theme: “DOING BUSINESS IN EUROPE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” 

March 2014 St. Louis, USA
Theme: “GLOBAL OUTSOURCING & TECHNOLOGY TRENDS"

July 2014 Seinäjoki UAS, Finland 
Theme: “GLOBAL INNOVATION STRATEGY“

July 2015 Aschaffenburg, Germany
Theme: “DOING BUSINESS IN EUROPE: PROMOTING A REGION ACROSS CULTURES” 

January 2016 Aschaffenburg, Germany

Theme 1: “CONSUMER
BEHAVIOR WITH ASIAN FOCUS”

Theme 2: “PROFESSIONAL SERVICE FIRM MANAGEMENT”

 

Watch video from MBA Summer School 2014, Seinäjoki Finland

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki

>KARTTA 
Ylös / Up