Ruokaketjun kehittäminen (ylempi AMK)

Ylempi AMK-tutkinto agrologeille, insinööreille ja restonomeille

Kevään 2017 yhteishaussa oleva koulutus on suunnattu restonomeille ja insinööreille.

Opinnoissa liityt ruokaketjun kehittämisen uudenlaiseen osaajaryhmään jossa osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ryhmissä. Niissä voi olla insinööri- ja restonomiopiskelijoiden lisäksi agrologiopiskelijoita. Opit tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehität omaa asiantuntijuuttasi ruokaketjun toimijana.

Opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista (15 op), joissa perehdyt tutkimus- ja kehittämismenetelmiin sekä ruokaketjun toimintaympäristön muutostekijöihin ja riskeihin. Ammatillisia syventäviä opintoja on restonomeilla 45 op ja agrologeilla sekä insinööreillä 15 op.

Insinööri- ja restonomiopinnoissa perehdyt prosessiosaamiseen ja/tai ravitsemusosaamiseen sekä ruokaketjun markkinointikysymyksiin oman ammattikorkeakoulututkintosi ja mielenkiintosi mukaan. Agrologin syventävissä opinnoissa paneudut erityisesti strategiseen johtamiseen ja maatilan liiketoimintaosaamiseen. Opintojen aikana voit opiskella myös asiakasnäkökulman huomiointia ruokaketjun kehittämisessä. Opinnäytetyöllä ja valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Kaikki opiskelijat aloittavat jo opintojen alkuvaiheessa 30 opintopisteen laajuisen opinnäytteen suunnittelemisen ja tekemisen. Opinnäytetyöllä ja valinnaisilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi osaamisalalle.

Tutustu insinöörien opintojen rakenteeseen Tutustu restonomien opintojen rakenteeseenTutustu agrologien opintojen rakenteeseen 

Opinnot työn ohessa

Suoritettuasi koulutuksen pystyt hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystäsi ruokaketjusta työssäsi ja kohdatessasi uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia menestyksellä yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisinä yrittäjinä.

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti, joten opiskelu on mahdollista työn ohella. Lähiopetus järjestetään SeAMK Elintarvike ja maatalouden yksikössä Frami Kampuksella Seinäjoella (Kampusranta 9).

Opinnot alkavat syyskuun alussa 2017 ja lähiopetusta on yleensä kaksi päivää kerrallaan loppuviikosta 2 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun. Lähiopetusjaksojen välissä on erilaisia oppimista syventäviä tehtäviä. Lähiopetusjaksot on mahdollista suorittaa vuoden 2018 joulukuuhun mennessä. Opintojen kokonaisaika on opinnäyteprosessin etenemisestä riippuen tavallisesti 1,5 - 3 vuotta.

 

Hakeminen Ruokaketjun kehittämisen koulutukseen

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään 2017 haussa mukana ollut Ruokaketjun kehittämisen koulutus on suunnattu restonomeille ja insinööreille. 

Hakuohjeet ValintakokeetValintaperusteetOpintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Tutkintopäällikkö
Jussi Esala
jussi.esala(a)seamk.fi
puh. 040 830 7473

Agrologi (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
60 / 90 op
1,5 - 2,5 vuotta

ALOITUSPAIKAT
Insinööri (ylempi AMK) 6
Restonomi (ylempi AMK) 14

VALINTAKOE
29.5.2017

OPINTOJEN ALOITUS 
Syksy 2017

SeAMK Elintarvike ja maatalous

Käyntiosoite:
Kampusranta 9, Frami A
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki

> KARTTA

Ylös / Up