fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Sosiaali- ja terveysala tarvitsee kehittäjiä ja johtajia. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden hankkia uusia toimintatapoja ja -malleja työelämän kehittämiseen ja johtamiseen sekä tutkitun tiedon soveltamiseen. Koulutus tuottaa uudenlaista osaamista ja mahdollistaa uralla etenemisen sekä siirtymisen haastaviin tehtäviin.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma on tarkoitettu Suomessa fysioterapeutin (AMK), geronomin (AMK), sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneelle, jolla on kyseisen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu, vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.

Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka sittemmin on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon, työkokemukseksi hyväksytään vähintään kolmen vuoden työkokemus opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen ja korkeakoulututkinnon väliseltä ajalta. Työkokemus tulee olla asianomaiselta alalta.

Mitä opiskelen?

Opiskelu rakentuu kehittämis-, johtamis- ja tutkimusopinnoista, jotka yhdistetään työyhteisöjen kehittämisen opintoihin. Päämääränä on uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja. Opinnot tukevat opinnäytetyön (kehittämistehtävän) toteuttamista, jota työstetään koko koulutuksen ajan.

Miten opiskelen?

Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Opiskelu sisältää noin kaksi lähiopiskelupäivää kuukaudessa (torstai ja perjantai) Seinäjoella. Lisäksi opiskelu toteutuu itsenäisinä tehtävinä. Itsenäisen työskentelyn tukena käytetään verkko-oppimisympäristöjä. Aikaisempien opintojen ja työkokemuksen perusteella voi hakea opintojen hyväksilukua.

Millaisiin töihin?

Koulutus antaa valmiudet työskennellä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä tai esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet Valintaperusteet Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja
Tarja Knuuttila
tarja.knuuttila(a)seamk.fi
puh. 020 124 5210

Tutkintopäällikkö
Eija Kyrönlahti
eija.kyronlahti(a)seamk.fi
puh. 020 124 5186

Lyhyesti

Tutkinto

fysioterapeutti (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)
sairaanhoitaja (ylempi AMK)
sosionomi (ylempi AMK)
terveydenhoitaja (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOE
23. - 24.5.2017
(yksipäiväisenä / hakija)

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2017

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Koskenalan toimipiste
Koskenalantie 17
62200 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Ylös / Up