fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Sosiaaliala tarvitsee kehittäjiä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden hankkia taitoa ja tietoa sosiaalialan toimintatapojen uudistamiseen. Kehittäminen voi kohdistua sekä asiakastyön että palveluorganisaation käytäntöihin. Kehittämiseen pyritään kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta.

Sosiaalialan ylemmät opinnot 

Keskeinen opintoaines rakentuu kehittämistoiminnan ympärille. Opiskelemme miten kehittämistoiminta perustellaan, organisoidaan, toteutetaan ja arvioidaan. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota tutkimuksen hyödyntämiseen kehittämistoiminnassa sekä sosiaalialan käsitteellistämiseen.
Katso lisätietoja: Opetussuunnitelman rakenne [PDF]

Opinnot käytännössä

Opinnot muodostuvat teoriaopinnoista ja kehittämistehtävästä. Teoriaopinnot tukevat kehittämistehtävän toteuttamista. Kehittämistehtävän toteutus aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä jatketaan koko kahden vuoden opiskelun ajan.
Katso lisätietoja: Alustava toteutussuunnitelma [PDF]

Kontaktiopetusta ja itsenäisiä tehtäviä

Opiskelu edellyttää osallistumista kontaktijaksoille kahtena päivänä kuukaudessa (torstai ja perjantai). Kontaktijaksot toteutetaan Seinäjoella. Kontaktijaksojen lisäksi opiskelu tapahtuu itsenäisten tehtävien avulla. Itsenäisen työskentelyn tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Katso lisätietoja: Esimerkki opintojakson toteutuksesta [PDF]

Sosiaalialn kehittämisen tehtäviin

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Tutkinto-ohjelma soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Haku sosiaalialan yamk-koulutukseen

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Koulutus ei ole haussa keväällä 2017.

 Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Opintosihteeri

Marjo Ahonniska
marjo.ahoniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100


Opinto-ohjaaja
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

Tutkintopäällikkö

Minna Zechner
minna.zechner(a)seamk.fi
puh. 020 124 5414
Lyhyesti

Tutkinto

sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op, 1,5-2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
Ei haussa keväällä 2017

VALINTAKOE

OPINTOJEN ALOITUS

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Keskuskadun toimipiste
Keskuskatu 32 E
60100 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Valmistunut valokeilassa
Koulukiusaaminen tutkimusaiheena

Koulukiusaaminen tutkimusaiheena

Yläkoululla kuraattorina työskentelevä Kari Marttila opiskeli sosionomin ylemmän amk-tutkinnon. Työn ja opintojen yhdistäminen sujui Karin mielestä hyvin, kun oli riittävän määrätietoinen tehtävien ja opinnäytetyön kanssa. Lue lisää.

Ylös / Up