fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Sosiaaliala

Sosiaaliala tarvitsee kehittäjiä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa mahdollisuuden hankkia taitoa ja tietoa sosiaalialan toimintatapojen uudistamiseen. Kehittäminen voi kohdistua sekä asiakastyön että palveluorganisaation käytäntöihin. Kehittämiseen pyritään kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta.

Kenelle?

Sosiaalialan koulutusohjelma on tarkoitettu sosionomi (AMK) ja geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille. Myös sosiokulttuurisen työn koulutusohjelmassa suoritettu amk-tutkinto, kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat kelpoisuuden tämän koulutuksen opiskeluun. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus sosiaali-, terveys ja liikunta-alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Mitä opiskelen?

Keskeinen opintoaines rakentuu kehittämistoiminnan ympärille. Opiskelemme miten kehittämistoiminta perustellaan, organisoidaan, toteutetaan ja arvioidaan. Tämän lisäksi kiinnitämme huomiota tutkimuksen hyödyntämiseen kehittämistoiminnassa sekä sosiaalialan käsitteellistämiseen.
Katso lisätietoja: Opetussuunnitelman rakenne [PDF]

Miten opiskelen?

Opinnot muodostuvat teoriaopinnoista ja kehittämistehtävästä. Teoriaopinnot tukevat kehittämistehtävän toteuttamista. Kehittämistehtävän toteutus aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä jatketaan koko kahden vuoden opiskelun ajan.
Katso lisätietoja: Alustava toteutussuunnitelma [PDF]

Missä opiskelen?

Opiskelu edellyttää osallistumista kontaktijaksoille kahtena päivänä kuukaudessa (torstai ja perjantai). Kontaktijaksot toteutetaan Seinäjoella. Kontaktijaksojen lisäksi opiskelu tapahtuu itsenäisten tehtävien avulla. Itsenäisen työskentelyn tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Katso lisätietoja: Esimerkki opintojakson toteutuksesta [PDF]

Millaisiin töihin?

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sosiaalialan kehittämisen asiantuntijoita. Tutkinto-ohjelma soveltuu kaikille sosiaalialan sektoreille. Koulutus tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Miten haen?

Koulutukseen haetaan ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa 16.3. - 6.4.2016 osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet Opintopolku_Liikennemerkki_logo.png

 

Lisätietoja

Opintosihteeri

Marjo Ahonniska
marjo.ahoniska(a)seamk.fi
puh. 020 124 5100


Opinto-ohjaaja
Katriina Honkala
katriina.honkala(a)seamk.fi
puh. 020 124 5108

Tutkintopäällikkö

Minna Zechner
minna.zechner(a)seamk.fi
puh. 020 124 5414
Lyhyesti

Tutkinto

sosionomi (ylempi AMK)
geronomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op, 1,5-2 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
16.3. - 6.4.2016

VALINTAKOE
26.5.2016
Aiemmin ilmoitetusta poiketen valintakoe järjestetään vain yhtenä päivänä.

OPINTOJEN ALOITUS
Syksy 2016

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Käyntiosoite:
Keskuskadun toimipiste
Keskuskatu 32 E
60100 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 158
60101 Seinäjoki
Valmistunut valokeilassa
Koulukiusaaminen tutkimusaiheena

Koulukiusaaminen tutkimusaiheena

Yläkoululla kuraattorina työskentelevä Kari Marttila opiskeli sosionomin ylemmän amk-tutkinnon. Työn ja opintojen yhdistäminen sujui Karin mielestä hyvin, kun oli riittävän määrätietoinen tehtävien ja opinnäytetyön kanssa. Lue lisää.

Ylös / Up