fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa voit opiskella ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan tutkintoon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen. 

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kehity liiketoimintaosaajaksi

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä liiketoimintaosaajaksi, joka kykenee vaativiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin. 

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot.

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot tukevat opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Lisäksi opintoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja, jotka järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

 

 

Opinnot käytännössä

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahtena lauantaina kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun ja osa opinnoista toteutetaan verkossa. Opinnot suoritetaan kiinteässä yhteydessä opiskelijan omiin työtehtäviin korostaen itsenäistä työskentelyä. 

Opintojen aikana on mahdollista osallistua intensiivijaksoille ulkomaisissa yhteistyökouluissa, esim. USAssa ja Saksassa. Myös kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke, joka toteutetaan joko opiskelijan omalle työnantajaorganisaatiolle tai muulle työelämätaholle.

Osa vapaavalintaisista opintojaksoista järjestetään Kokkolassa ja Vaasassa. 

 

Hakeminen tradenomin ylempiin AMK-opintoihin

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen kevään 2017 yhteishaussa 15.3. - 5.4.2017 osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuohjeet Valintakokeet Valintaperusteet

Lisätietoja

Tutkintopäällikkö
Anne-Maria Aho
anne-maria.aho(a)seamk.fi
puh. 040 830 4173

Lyhyesti

Tradenomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op, noin 3 vuotta

ALOITUSPAIKAT
20

HAKUAIKA
15.3. - 5.4.2017

VALINTAKOKEET
22.5.2017

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki

>KARTTA 
Ylös / Up