fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmät AMK-tutkinnot/Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen

SeAMK Liiketoiminnassa ja kulttuurissa voit opiskella ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan tutkintoon liiketoimintaosaamisen koulutuksessa. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen. 

Tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration (MBA). Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Mitä?

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä liiketoimintaosaajaksi, joka kykenee vaativiin asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin. 

Opintojen ensimmäinen vuosi sisältää kaikille yhteisiä liiketoiminnan opintoja 35 opintopistettä.

Toisena opiskeluvuotena opiskelijalla on mahdollista syventää ammattiosaamistaan asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa, liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä tai palvelu- ja innovaatiojohtamisessa.  

Kolmas opiskeluvuosi on varattu pelkästään opinnäytetyön laatimiselle, mutta opiskelija voi halutessaan tehdä sen myös muiden opintojen ohella kahdessa vuodessa.

 

Kenelle?

Hakea voi henkilö, jolla on korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.  Asianomaisella alalla tarkoitetaan liiketalouden ja hallinnon alaa tai alaa, jolta aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto on. 

Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt lukukauden alkuun mennessä.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä alalta tahansa) ja soveltuvan korkeakoulututkinnon välillä hankittua työkokemusta asianomaiselta alalta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus. 

Miten?

Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetusta on pääsääntöisesti kahtena lauantaina kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun ja osa opinnoista toteutetaan verkossa. Opinnot suoritetaan kiinteässä yhteydessä opiskelijan omiin työtehtäviin korostaen itsenäistä työskentelyä. 

Opintojen aikana on mahdollista osallistua intensiivijaksoille ulkomaisissa yhteistyökouluissa, esim. USAssa ja Saksassa. Myös kansainvälisen kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista. Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyönä tehtävä kehittämishanke, joka toteutetaan joko opiskelijan omalle työnantajaorganisaatiolle tai muulle työelämätaholle.

SeAMK toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Missä?

SeAMKin järjestämä koulutus järjestetään Framin kampusalueella (Frami F, Kampusranta 11). Osa opintojaksoista järjestetään Kokkolassa ja Vaasassa. 

 

Lisätietoja

Tutkintopäällikkö
Anne-Maria Aho
anne-maria.aho(a)seamk.fi
puh. 040 830 4173

Lyhyesti

Tradenomi (ylempi AMK)

KOULUTUKSEN LAAJUUS
90 op, noin 3 vuotta

ALOITUSPAIKAT
15

HAKUAIKA
Ei haussa keväällä 2016.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Käyntiosoite:
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki

Postiosoite:
PL 412
60101 Seinäjoki

>KARTTA 
Ylös / Up