Opiskelijan tarina

Liiketoimintaosaamisen koulutus, tradenomi (ylempi AMK): asiantuntijuutta, kehittämistä ja oman osaamisen syventämistä

Tradenomiksi valmistunut Anna Ala-Kaarre haki opiskelemaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoa, kun kolme vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen tuli täyteen. Nyt Anna aloittelee opinnäytetyötään ylemmän AMK:n koulutuksesta.

 

 anna a-k.jpg

- Tuo vaadittava kolmen vuoden työkokemus on osoittautunut todella tärkeäksi asiaksi, vaikka aluksi harmitti, kun ei heti voinut hakea. Mutta kyllä sen nyt opinnoissa huomaa, että työkokemus tuo ihan erilaista näkökulmaa opintoihin. Teorian ymmärtää paljon syvemmin, kun sitä voi peilata omaan kokemukseen. Mahtava on myös jakaa omia kokemuksia kurssikavereiden kanssa, jotka tulevat erilaisista työpaikoista ja joilla on erilainen tausta, Anna kertoo.

 

Erilaista oppimista ja hyödyllistä verkostoitumista 

 

-Kolmen vuoden työkokemus tradenomiopintojen jälkeen on tuonut erilaista näkökulmaa opintoihin, kun teoriaa voi peilata omiin työelämän kokemuksiin. Opintojen lisäksi verkostoituminen ja kokemusten vaihtaminen eri aloilta tulevien opiskelukavereiden kanssa tuo tärkeää lisäarvoa opintoihin. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnoissa parasta on tiedon ja kokemuksien vaihtaminen eri alojen ja eri työelämän vaiheissa olevien ammattilaisten kanssa.

Kevään yhteishaussa mukana olevaan Liiketoiminta osaamisen koulutukseen valitaan noin 20 opiskelijaa. Opetus järjestetään pääsääntöisesti lauantaisin, joten se sopii mainiosti työssäkäyvälle. Koulutus kestää kolme vuotta, josta viimeinen vuosi on opinnäytetyön tekemistä. Osa opinnoista järjestetään tällä hetkellä Kokkolassa ja Vaasassa.

- Opiskelukavereita on muiltakin aloilta kun liiketoiminnasta, kuten insinööri- ja kulttuuripuolelta. Uskon, että ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot sopivat hyvin eri aloilta tuleville ammattilaisille. Itse opiskelen yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa, joka syventää aiempia liiketalouden opintojani. Esimerkiksi tekniikan opiskelijalle yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutusohjelma tuo varmasti uusia näkemystä liiketoiminnan eri osa alueista ja niiden kehittämisestä. Opinnot on saanut hyvin suoritettua muiden töiden ohessa ja tehtäviä voi soveltaa omassa työssään, mikä on omasta mielestäni lisäarvo oman ammattitaidon kehittämisessä Anna sanoo.

 

Ylös / Up