fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa

Opiskelijana SeAMKissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen ja monipuolinen maakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta kuudella alalla. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on yhteensä 21 ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia seitsemän. Lisäksi tarjolla on avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, ammatillisia erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kaikki yksiköt tarjoavat mahdollisuuden opiskella tekniikaltaan ja välineistöltään nykyaikaisissa oppimisympäristöissä. Ajanmukaiset tilat luovat edellytykset monipuoliseen ja aktiiviseen oppimiseen. Opiskelijat voivat myös osallistua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä hyödyntää ammattikorkeakoulun yksiköiden laajaa kansainvälistä verkostoa ulkomailla opiskellen.
Ylös / Up