fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Erilaisia opiskelumuotoja

Erilaisia opiskelumuotoja

Pedagogiikka ja TKI-toiminta yhdistyvät

Seinäjoen ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia ovat päivitetty samanaikaisesti keväällä 2011. Kumpikin perustuu vuoden 2010 päästrategiaan.

 

Opetus
TKI-toiminta
 Menestystä konkretisoidaan kaikille yksiköille yhteisellä FramiPro-oppimisympäristöllä. Toiminnan laatua parannetaan uudella TKI-hankkeiden arviointiprosessilla ja entistä paremmalla asiakastarpeen tuntemuksella. 
 Kansainvälisyys sisältyy kaikkeen oppimiseen. Kansainvälisyyttä kehitetään vuonna 2011 valmistuvan kansainvälisen toiminnan arvioinnin avulla, jonka jälkeen valmistellaan päivitetty toimintaohjelma.  Aitoa kansainvälistä TKI-projektitoimintaa lisätään. Omaa osaamista vahvistetaan ja täydennetään kansainvälisillä kumppanuuksilla ja asiantuntijavaihdolla. Valmistellaan kansainvälisen toiminnan arvioinnin tulosten mukainen toimintaohjelma.
 Yrittäjyyttä kehitetään tarkennetulla määritelmällä sekä luomalla ja ylläpitämällä yrittäjyyttä edistäviä erilaisia pedagogisia malleja. Opetustoiminnan ja TKI-toiminnan integraatio lisää yrittäjämäistä toimintatapaa. TKI-toiminnassa tavoitellaan entistä parempaa asiakaskeskeisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Kehitetään TKI-integroituja oppimisympäristöjä (FramiPro, Projektipaja, Kumppaniyritystoiminta, Yri-tystalli, Agro Living Lab ja Habitcentre Living Lab, ym.)

Päästrategiassa on määritelty strategiakauden 2010 - 15 toiminnan painoalat, jotka ovat yhteneväiset Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion painoalojen kanssa.

Opetuksen ja tutkimuksen painoalat

Kestävät ruokaratkaisut
Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät
Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt
Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot edellä mainittujen yhteen sitovina painoalana

SeAMKin tavoitteena on, että kehitetään ennakkoluulottomasti painoalojen mukaisia korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyömuotoja ja TKI-integroituja koulutuskonsepteja. Tavoitteena on että noin 80 % TKI-toiminnasta sijoittuu päästrategian painoaloille. Lisäksi TKI-toiminnassa etsitään aktiivisesti uusia avauksia, joilla painoaloja voidaan kehittää.

Kukin SeAMKin opetusyksikkö solmii muutamia kiinteitä strategisia kumppanuuksia painoalojen osaamisen täydentämiseksi ja vahvistamiseksi. SeAMKin tavoitteena on myös resursoida painoaloja korkeakoulukonsortioyhteistyön kautta.
Ylös / Up