fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Erilaisia opiskelumuotoja/Työelämälähtöinen pedagogiikka

Työelämälähtöinen pedagogiikka

Opiskelu SeAMKissa on monella tapaa käytännönläheistä ja työelämään sidoksissa olevaa.  
Ylös / Up