Projektioppiminen

Projektioppiminen mahdollistaa opetusta ja työelämää lähentävät projektit. Tyypillinen projekti on työelämän toimeksi antama kehittämistehtävä. Ne hyödyttävät niin opiskelijaa, yhteistyökumppania kuin opettajaakin. Oppimisprojekteissa on kyse opiskelijoiden suunnittelemista kehittämisprojekteista, joissa opiskelijat ovat kiinteästi yhteyksissä työyhteisöön. Opiskelija yhdistää ja soveltaa projekteissa aiemmin oppimiansa tietoja ja taitoja.

 

Ravitsemisala

Restonomiopiskelija voi opintojensa aikana syventää osaamistaan valintansa mukaan ravitsemuksen, palveluprosessien kehittämisen ja liiketoimintaosaamisen projekteissa. Tyypillinen projekti on työelämän toimeksi antama kehittämistehtävä, kuten ammattikeittiön omavalvontasuunnitelma tai ruokalistojen reseptiikan ja ravitsemuslaadun kehittäminen. Projektit vaihtelevat laajuudeltaan ja kestoltaan.

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus

Ylös / Up