SeAMK FramiPro

SeAMK FramiPro - ikkuna monipuoliselle työelämän ja korkeakoulun yhteistyölle

FramiPro on SeAMKin yhteinen työelämälähtöinen oppimisympäristö, eli tapa opiskella ja oppia yrityksiltä ja organisaatioilta saatujen työtehtävien parissa.

FramiProssa opiskelijaryhmät työskentelevät monialaisesti ja suorittavat osan tutkinnostaan projektitöissä. Oppiminen perustuu työelämän toimeksiantoihin, joita opiskelijat ratkovat kokeillen, tutkien ja innovatiivisesti uutta luoden.

> FramiPro opiskelijalle> FramiPro työelämälle

Vaihtoehtoinen tapa suorittaa osa AMK-tutkinnosta - uudenlaista osaamista ammattikorkeakoulusta valmistuvalle

Uusi oppimisympäristö on vaihtoehtoinen tapa suorittaa 15-30 opintopistettä tutkinnosta, opiskelija valmistuu kuitenkin aina omasta tutkinto-ohjelmastaan. Opiskelu FramiProssa tuottaa opiskelijalle käytännön valmiuksia toimia todellisissa työpaikoissa, joissa tehdään töitä monialaisissa tiimeissä.


Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti ja osaaminen konkretisoituvat, samalla opitaan arvostamaan muiden alojen näkökulmia ja asiantuntijuutta. FramiPro-opinnot edellyttävät rakentavaan vuorovaikutukseen perustuvaa aktiivista, itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta - ominaisuuksia, joilla on kysyntää myös työelämässä.

FramiPro työelämälle

FramiPro tarjoaa yrityksille ja muille organisaatioille uuden tavan osallistua opetuksen kehittämistyöhön. Yhteistyön kautta toimeksiantajat voivat konkreettisesti vaikuttaa mm. opetussisältöihin ja opetuksen työelämälähtöisyyden vahvistamiseen. Samalla ne saavat tuoreita, monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvia ratkaisuja yritystoiminnan, prosessien tai tuotekehityksen käyttöön.

FramiPro on yrityksille joustava tapa aloittaa oman toimintansa kehittäminen yhdessä laaja-alaisen asiantuntijajoukon kanssa. Opiskelijoiden tukena ovat kokeneet projektien ohjaajat ja oman opetusalansa ammattilaiset, joilla on jo vankkaa kokemusta yhteistyöstä oppilaitoksen ja työelämän välillä. Opettajien asiantuntemusta täydentävät SeAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiantuntijat ja palvelut, joista voidaan tarvittaessa räätälöidä opiskelijatyönä toteutetuille toimenpiteille ja ideoille jatkoa.

Yhteistyökumppaneihimme ja toimeksiantajien palautteeseen voit tutustua täältä.

FramiPro maakunnalle

FramiPro tarjoaa pysyvän, monialaisen kohtaamispaikan alueen elinkeinoelämälle, ammattikorkeakoululle ja alueen kehittäjäorganisaatioille. Opiskelijatyönä toteutetut toimeksiannot voivat synnyttää yhteisiä kehittämishankkeita ja osaltaan tukea maakunnan osaamisen kehittämistä sekä vahvistaa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion toimintaa valituilla painopistealueilla.

Lisätietoja

FramiPro-koordinaattori Jenny Janhunen
puh.  040 830 0437
jenny.janhunen(a)seamk.fi

Palvelupäällikkö Sirkku Uusimäki
puh. 020 124 5061 / 040 830 4253
sirkku.uusimaki(a)seamk.fi

Ylös / Up