SeAMK FramiPro opiskelijalle

FramiPro - yhdessä kokeillen, tutkien, uutta luoden

Yhä suurempi osa ammattikorkeakoulusta valmistuvista toimii tehtävissä, joissa tarvitaan kykyä verkottua, toimia joustavasti, innovatiivisesti ja luovasti monialaisissa työyhteisöissä ja tiimeissä. SeAMKista valmistuneiden kyselyn mukaan (Varamäki ym. 2011) opiskelijoiden mielestä opinnoissa olisi pitänyt nykyistä enemmän kehittää mm. esimiestaitoja, projektinhallinnan taitoja, neuvottelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja moniosaamista.

FramiPro

FramiPro on SeAMKin uusi yhteinen, työelämälähtöinen oppimisympäristö. FramiProssa voit opiskelijana suorittaa osan AMK-tutkinnostasi eri aloista koostuvissa opiskelijaryhmissä poikkitieteellisesti kokeillen, tutkien ja uutta luoden.

Katso video 

Lisätietoja

Lisätietoja FramiPro-opinnoista saat:

oman koulutusohjelmasi opinto-ohjaajilta ja koulutuspäälliköltä sekä

FramiPro-koordinaattori Jenny Janhunen,
puh. 040 830 0437

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

Kenelle FramiPro on tarkoitettu?

FramiPro-opinnot sopivat sinulle, joka haluat vaikuttaa oppimiseesi aktiivisesti ja ottaa vastuuta omasta ja tiimin työn tuloksista. Haluat oppia ratkaisukeskeisyyttä ja haluat haasteita niin opiskelu- kuin työelämältäsi. Haluat kehittää toimintatapaasi olla itsenäinen, vuorovaikutteinen ja joustava. Olet tiimipelaaja, tekijä ja näkijä, ja haluat ennakoida muutoksia ja olla valmiina vastaamaan jo ennen kuin kysymystä on esitettykään!

Mitä opiskelet ja miten?

Oppiminen tapahtuu työelämän ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden kanssa toteutettavissa vaihtelevan laajuisissa ja sisältöisissä projekteissa. FramiProssa työskentelet elinkeinoelämän eri ammattiryhmien tasavertaisena kollegana ja pääset soveltamaan välittömästi tietojasi ja osaamistasi käytäntöön aina projektien suunnitteluvaiheesta lähtien.

Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti ja osaaminen konkretisoituvat, saat myös uusia näkökulmia eri aloilta. Samalla hankit projektinhallintaosaamista ja käytännön kokemusta kehittämistyöstä sekä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja esimiestaitoja. Opit hahmottamaan omaa rooliasi asiantuntijana osana työelämän monialaisia tiimejä.

Mihin töihin?

Valmistut oman koulutuksesi tutkintonimikkeellä, mutta varustettuna vahvoilla työelämävalmiuksilla ja kehittämisosaamisella. FramiPron kautta sinulle on jo muodostunut monipuolisia kontakteja eri alojen työpaikkoihin. Kokemukset yhteistoiminnallisesta työskentelystä vahvistavat yrittäjämäistä toimintatapaasi ja edistävät etenemistä uudenlaisille urapoluille. Omalle alalle hakeutumisen ohella sinua kiinnostavat kehittämistehtävät, joissa voit hyödyntää saamaasi kokemusta projektityöskentelystä ja toimimisesta alojen välisillä rajapinnoilla. Myös yrittäjyys voi olla sinun vaihtoehtosi.


> FramiPro työelämälle

FramiPro-opintojen laajuus ja ajoittuminen:

FramiProssa SeAMKin opiskelijat voivat suorittaa 15-30 opintopisteen laajuiset opinnot yhden lukukauden aikana. Opiskelijat opiskelevat FramiProssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti ja ovat pääsääntöisesti vapaana muusta kontaktiopetuksesta. Työskentely on intensiivistä, yrittäjämäistä, työelämälähtöistä ja kokopäivätoimista.


Miten mukaan FramiProhon?

FramiProhon on erillinen hakumenettely, josta lisätietoja alla olevasta linkistä. Opiskelijavalinta ja FramiProhon myönnetty opiskeluoikeus on voimassa aina seuraavalla alkavalla lukukaudella.

> Hakeminen
FramiPro-opiskelijaksi

FramiPro on tarkoitettu SeAMKin ammattikorkeakoulututkinto-opiskelijoille vaihtoehtoiseksi tavaksi suorittaa osa tutkintoon johtavista opinnoista.


Lisätietoja:

Lisätietoja FramiPro-opinnoista saat oman tutkinto-ohjelmasi opinto-ohjaajilta ja koulutuspäälliköltä sekä

FramiPro-koordinaattori Jenny Janhunen,
puh. 040 830 0437

Ylös / Up