Tekniikan alan työpaikkaopinnot

Tekniikan yksikön koulutusohjelmat ovat: automaatiotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusalan työnjohto, rakennustekniikka sekä tietotekniikka. Kaikkien koulutusohjelmien opintoihin sisältyvät työpaikkaopinnot - ohjattu harjoittelu, opinnäytetyö sekä erilaiset projektit - tarjoavat työnantajalle hyvän tilaisuuden tutustua tuleviin työntekijöihin joustavalla tavalla.

Työpaikkaopinnot ovat työnantajalle erinomainen mahdollisuus hyödyntää opiskelijoita erilaisissa työtehtävissä. Kokemusten mukaan työpaikkaopintojaan suorittavat opiskelijat kehittävät paitsi omaa, myös työnantajansa osaamista. Opiskelijan ajankohtaiset tiedot ja taidot voivat päästä käyttöön tehtävissä, joihin ei muuten löytyisi osaamista tai resursseja.

Yhteydenottopyyntö

Ohjattu harjoittelu


Ohjattu harjoittelu on työnantajille vaivaton tapa tutustua tuleviin osaajiin ja rekrytoida uutta henkilöstöä erilaisiin määräaikaisiin työtehtäviin. Harjoittelija tuo mukanaan oman alansa uusimmat opit, kielitaitoa, tietotekniikkaosaamista sekä uusia ideoita ja kehittämisajatuksia.

Opiskelijoille ohjattu harjoittelu on tärkeä osa ammatillisesta kasvusta ja urakehityksestä. Harjoittelujakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

Harjoitteluohje työnanatajalle.pdf

Projektiopinnot


Projektiopinnot ovat työpaikkaopintojen osa, jossa haetaan ratkaisua yritysten toimeksiantoihin yhteistyössä yritysten edustajien, opiskelijoiden ja heitä ohjaavien opettajien kanssa. Projektiopinnot ovat joko opiskelijaprojekteja (toteutus SeAMK Projektipajassa®) tai projektiopintojaksoja (toteutus yrityksissä). Projektiopintojaksolla opiskelija tekee yrityksen työtehtävien lisäksi opettajan ennalta antamia oppimistehtäviä. Opiskelijan kannalta kaikki projektiopinnot ovat aina opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.

Projektiopintojen ohje työnantajalle.pdf

Projektipajan ohje työnantajalle.pdf

Opinnäytetyö


Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvä opinnäytetyö tehdään yritysten tarpeisiin ja aihepiiriltään se liittyy kiinteästi koulutusohjelman tai suuntautumisvaihtoehdon ammattiopintoihin. Opinnäytetyön laajuus on insinööriopinnoissa 15 opintopistettä, rakennusmestariopinnoissa 10 opintopistettä ja insinöörin ylemmässä amk-tutkinnossa 30 opintopistettä.

Työnantajalle opinnäytetyö on erinomainen mahdollisuus kehittää yritystään. Opinnäytetyön aiheen hyväksyy koulutusohjelman vastaava opettaja. Työlle nimetään aina ohjaava opettaja, joka opastaa opinnäytetyön tekemisessä ja ohjaa sitä.

Opinnäytetyö on julkinen heti, kun se on julkaistu. Salassa pidettävät asiat jätetään aina tausta-aineistoksi.

Opinnäytetyöohje työnantajalle.pdf
Yhteystiedot

Automaatio- ja tietotekniikka
Koulutuspäällikkö
Niko Ristimäki
niko.ristimaki(a)seamk.fi

Konetekniikka
Koulutuspäällikkö
Jukka Pajula
jukka.pajula(a)seamk.fi

Rakennustekniikka (ins, RKM)
Koulutuspäällikkö
Marita Viljanmaa
marita.viljanmaa(a)seamk.fi

 

Ylös / Up