Esimerkkejä osaamisalueista

Automaatiotekniikan insinöörit ovat kone- ja sähköautomaation moniosaajia. He toteuttavat älykkäitä koneita, tuotantolinjoja ja niiden automatisointia nykyaikaisilla menetelmillä. Keskeisiä osaamisalueita ovat automaatio-, sähkö- ja konesuunnittelu, ohjausjärjestelmät ja niiden ohjelmointi, robotiikka, mallinnus, visualisointi sekä simulointi. 

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörien koulutus jakautuu kahteen suuntautumiseen. Auto- ja kuljetustekniikan suuntatumisessa tulevat autoinsinöörit hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista. Keskeisiä osaamisalueita ovat mm. koneensuunnittelu, autojen rakennetekniikka, autoelektroniikka, työkonetekniikka ja yritystoiminta. Kone- ja tuotantotekniikan suuntatumisessa koneinsinöörit hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuvalla koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin. 

Rakennustekniikan rakennusmestarikoulutus valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina. Osaamisessa korostuu työnjohto ja työmaatekniikka. 

Rakennustekniikan insinöörikoulutuksen suuntautuminen on talonrakennustekniikka. Opinnoissa perehdytään erityisesti rakennesuunnitteluun, tuotantotekniikkaan ja yritystoimintaan. Keskeisiä osaamisalueita ovat teräs- ja puurakentaminen sekä korjausrakentaminen.

Tietotekniikan koulutus jakautuu kahteen suuntautumiseen. Ohjelmistotekniikan suuntatumisessa osaamisalueita ovat mm. tietoliikennetekniikka, tietokonegrafiikka, internet- ja mobiiliohjelmointi sekä automaatiojärjestelmien ohjelmointirajapinnat. Tietoverkkotekniikan suuntautumisessa osaamisalueita ovat mm. tietoverkot, tietoliikennetekniikka, internet-ohjelmointi sekä Linux- ja Microsoft-pohjaiset palvelinteknologiat. 
Ylös / Up