fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Esteetön opiskelu

Esteetön opiskelu

SeAMKin tavoitteena on tarjota opiskelijoille yhdenvertainen opiskelu- ja oppimisympäristö. Opiskelijoiden erityisen tuen tarve huomioidaan opiskelun eri vaiheissa sekä opiskelijaksi hakiessa että opetusjärjestelyissä. Opinnot voivat edistyä suunnitelmien mukaan huolimatta opiskelijan oppimisvaikeuksista, sairaudesta tai vammasta tai muista opiskeluun vaikuttavista erityispiirteistä.

Erilaiset oppijat

Vuonna 2004 voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki estää syrjinnän sen eri muodoissa. Lain katsotaan koskevan myös ammattikorkeakouluja ja suhtautumista erilaisiin oppijoihin. Erilaisilla oppijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joilla on oppimiseen liittyviä ongelmia.

Oppimisympäristöt

Erilaisia oppijoita tulee opettaa esteettömissä oppimisympäristöissä. Jokaisen tulee voida toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa ominaisuuksistaan riippumatta. Esteettömyys käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on esteettömyyssuunnitelma, jossa esteettömyysasioita on pohdittu opiskelijapolun eri vaiheissa (katso liite).

Esteetön opiskelijavalinta

Jos tarvitset erityisjärjestelyitä valintakokeessa, ota yhteys Seinäjoen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon puh. 020 124 5023 tai hakutoimisto(at)seamk.fi. Lisätietoja asiasta löytyy hakemista koskevilta sivuilta.

Esteettömyys opiskelun eri vaiheissa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat toimivat esteettömyysasioiden yhteyshenkilöinä omissa yksiköissään. Jos opiskelijalla on opiskeluun liittyviä oppimisvaikeuksia, on asiaa mahdollista selvittää SeAMK:n ammatillisen erityisopettajan kanssa.

Seinäjoen korkeakoulukirjastolla on yhteistyösopimus Celia-kirjaston kanssa. Celia on erikoiskirjasto, joka välittää äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja lukemisesteisille asiakkaille. Seinäjoen korkeakoulukirjaston kautta palveluun ovat oikeutettuja SeAMKin opiskelijat, joille painetun kirjan lukeminen on vamman tai sairauden vuoksi vaikeaa tai mahdotonta.

SeAMKin esteettömän opiskelun suunnitelma

SeAMKin esteettömän opiskelun suunnitelma

Tutustu tarkemmin SeAMKissa laadittuun esteettömyyssuunnitelmaan.

Ylös / Up