Jan-Markus Vuorenmaa

Monipuolinen koulutus

Jan-Markus Vuorenmaa valmistui joulukuussa 2013 Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmasta. Hän sai innostuksen hakea koulutukseen ollessaan töissä nuorten parissa.

JVuorenmaa.pngan-Markus Vuorenmaan
mukaan SeAMKin sosionomikoulutus oli yleiskattava, eikä "lokeroinut" liiaksi. Tietoa sai jokaisesta sosiaalialan osa-alueesta ja erilaisista asiakasryhmistä. Hänelle on jäänyt jokaisesta kurssista ”pieniä työkaluja” ja kaikki ovat omalla tavallaan valmistaneet alalle. Parasta koulutuksessa oli tieto mahdollisista työpaikoista.
– Tutustumiskäyntien ja vierailijoiden avulla sai konkreettista tietoa siitä, missä voi olla töissä.

Harjoittelut nuorten parissa

Jan-Markuksen mielestä on hyvä, että harjoitteluita on paljon ja niihin on panostettu. Hänelle vahvistui harjoitteluiden kautta, minkä asiakasryhmän parissa hän haluaa työskennellä. Jan-Markus teki harjoittelut pääasiassa nuorten parissa, mutta myös varhaiskasvatuksessa.
– Harjoitteluissa huomasin vielä vahvemmin sen, että haluan työskennellä nuorten parissa, vaikka lapsetkin ovat yhtä mukavia.

Jan-Markuksella ei ollut ongelmia saada harjoittelupaikkoja. Hänelle tarjoutui harjoitteluiden kautta mahdollisia työpaikkoja.
– Sain nimeni keikkalistalle. Olisin saanut vakituisen työpaikan, mutta en itse ottanut sitä vastaan.

Jan-Markus tekee keikkatöitä ja sijaisuuksia, koska se antaa mahdollisuuden katsella muita alan työpaikkoja. Työllistymistä hän ei pidä ongelmana.
– Olen nuori, joten voin vielä etsiä sitä omaa paikkaa. En halua jumittua yhteen paikkaan heti.

Sosionomin monipuoliset työmahdollisuudet

Tällä hetkellä Jan-Markus työskentelee kahdessa erilaisessa työssä, jotka molemmat suuntautuvat pääasiassa nuoriin. Hän on töissä lastensuojelulaitoksessa, joka on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille.
– Työpaikka lastensuojelussa, jossa on myös kehitysvammaisia, oli minulle uusi paikka ja uusi työkenttä. Päädyin työpaikkaan, kun kuulin, että siellä tarvitaan työntekijää.

Lastensuojelulaitoksessa työyhteisö muodostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosiaaliohjaajista. Tiivistä yhteistyötä tehdään vanhempien, terapeuttien, opettajien, lääkäreiden ja psykologien kanssa. Jan-Markuksen työpäivä lastensuojelussa koostuu tavalliseen elämään liittyvistä arkisista asioista, ohjauksesta ja valvonnasta.
– Työpäivät ovat vaihtelevia. Työhön kuuluu myös raportointia, juoksevien asioiden hoitamista ja muita paperihommia.

Jan-Markus toimii myös Irti Huumeista ry:n projektissa, jossa järjestetään pelitaitokasvatusta ympäri Suomea. Tilattuja keikkoja pidetään nuorille ja heidän vanhemmilleen. Pelitaitokasvatuksessa on valmis materiaali, jonka voi esittää miten haluaa.
– Tarkoituksena on pitää yllä pelitaitokasvatusta ja lisätä tietoa videopelien vaikutuksista. Tuon myös esille sitä, millaista videopelaaminen voi olla harrastuksena.

Jan-Markuksen työllistymistä ovat edistäneet muun muassa aktiivisuus, itsevarmuus, oma persoona ja sosiaaliohjaajan pätevyys. Hän pitää itseään onnekkaana, että hänellä on ollut varaa mistä valita ja hän on saanut seurata mielenkiinnon kohdettaan.
– Vaikka en oikein pidä siitä, että työllistymistä ajatellaan sukupuolittain, niin kyllä se vaikuttaa, että on mies sosiaalialalla.

Harjoitteluista hyvät muistot

Jan-Markus muistelee parhaita muistojaan opinnoista ja luetteleekin niitä monia. Hän piti siitä, että opintojen aluksi oli alaan perehdyttäviä opintoja ja sen jälkeen oli mahdollista suunnata opintoja kiinnostuksensa mukaan. Lisäksi Jan-Markus pääsi opintojen aikana tutustumaan moniin sosiaalialan organisaatioihin ja hän oli myös vaikuttamassa opiskelijakulttuuriin.
– Ei siitä pääse mihinkään, että harjoittelut olivat kaikista mieleenpainuvimpia. Varsinkin projektiharjoittelusta on jäänyt hyvä muisto. Teimme sen ryhmänä, meillä oli hauskaa, saimme siitä hyvää palautetta ja onnistuimme.

Teksti ja kuva:
Sosionomi (AMK) -opiskelijat
Kaisa Holttinen & Emmi Rahkjärvi

Ylös / Up