Katja Leppämäki, Tiina Rauhalaakso, Anne Harjula ja Susanna Haapasalmi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-koulutus kasvattaa ammatti-identiteettiä


Katja Leppämäki, Tiina Rauhalaakso, Anne Harjula
ja Susanna Haapasalmi ovat valmistuneet SeAMKista sosiaali- ja terveysalan Kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelmasta. Tiina ja Susanna valmistuivat vuonna 2013 ja Anne ja Katja 2015.

– Olen aiemmalta koulutukseltani fysioterapeutti ja halusin kouluttautua lisää, jotta voisin kehittää omaa osaamistani ja edetä urallani, kertoo Katja.

– Työvuosien jälkeen koimme kehittämistarpeita hoitoalalla. Myös oman osaamisen kehittäminen oli mielessä, kertovat Susanna ja Anne, jotka ovat aiemmalta koulutukseltaan sairaanhoitajia.

– Kynnys lähteä opiskelemaan ei ollut kovin suuri, kun löytyi tällainen mahdollisuus läheltä, kertoo Ilmajoella asuva Tiina, joka on aiemmalta koulutukseltaan fysioterapeutti.

Kaikki heistä olivat työelämässä hakeutuessaan Kehittämisen ja johtamisen koulutukseen SeAMKiin. Sosiaali- ja terveysalan ylempiin AMK-tutkintoihin hakiessaan hakijalla täytyy olla kolme vuotta työkokemusta alalta.

– Aiemmasta työkokemuksesta oli todella paljon hyötyä, kun ymmärsi miten teoriaa sovelletaan käytäntöön. Kun ammatillinen identiteetti oli jo olemassa, oli sitä helppo lähteä kehittämään, kertovat naiset yhteen ääneen.

valmistuneet-soster-keskikoko.jpg
Katja Leppämäki, Tiina Rauhalaakso, Anne Harjula ja Susanna 
Haapasalmi.

 

Opinnot ja työelämä kohtaavat

Ylemmät AMK-opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu sisältää kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa. Lisäksi opintoihin kuuluu ryhmä- ja paritehtäviä sekä itsenäisiä tehtäviä. Monet tehtävät liittyivät omaan työhön.

– Opintojen ja työn yhdistäminen onnistui, kun motivaatio oli kohdallaan. Ajattelin koko ajan, että opiskelen itseäni varten ja kehittääkseni omaa osaamistani, jolloin opiskeluinto säilyi, kertoo Susanna.

– Ryhmähenki meidän opiskelijoiden keskuudessa oli todella hyvä, ja lähiopetuspäiviä aina odotti, kun tapasi opiskelukavereita. Kaikki opiskelijat olivat samanhenkisiä, joten yhdessä työskentely oli helppoa ja mukavaa, kertovat kaikki yhteen ääneen.

Opiskelu rakentuu kehittämis-, johtamis- ja tutkimusopinnoista, jotka yhdistetään työyhteisöjen kehittämisen opintoihin. Päämääränä on uudistaa työyhteisöjen toimintatapoja ja -malleja. Opinnäytetyönä tehdään kehittämistehtävä omalle työpaikalle tai muulle työelämätaholle.

Osalla tutkinto avasi uusia ovia työelämään. Katja toimii nyt vastaavana fysioterapeuttina, Tiina toiminnanjohtajana Kauhajoen Vanhaintuki Ry:ssä, Anne sairaanhoitajana ortopedian neurokirurgian vuodeosastolla Seinäjoen keskussairaalassa ja Susanna opettajana Sedussa.

 

Koulutus sopii kehittäjäluonteisille

– Koulutus sopii sellaisille ihmisille, jotka haluavat panostaa yhteiseen hyvään ja kehittää työelämän toimintoja, kertoo Anne.

– Opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja halua panostaa opintoihin. Täytyy olla myös valmis siihen, että oma ammatillinen identiteetti ja näkemys kehittyvät. Koulutusta suosittelen sellaisille, jotka ovat tehneet pitkään samaa työtä, mutta haluaisivat kehittyä omassa työssään ja urallaan sekä kehittää itse työtä, neuvoo Susanna.

SeAMKissa voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon Kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Tämä koulutus on tarkoitettu Suomessa fysioterapeutin (AMK), geronomin (AMK), sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneelle. Voit opiskella myös sosionomin tai geronomin ylemmän AMK-tutkinnon sosiaalialan koulutuksessa. 

 

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kehittäminen ja johtaminen 

Geronomi / Sosionomi (ylempi AMK), Sosiaaliala

Ylös / Up