Matti Leppälehto

Matti Leppälehto ja tytöt matkalla TartoonPIENI.jpg

Bio- ja elintarvikealan opiskelijat Fiija Ketonen, Noora Ahola, Matti Leppälehto ja Vilma Lehto laivassa matkalla Tartoon, jossa he tutustuvat Maaseutuyliopistossa kollegoihin ja tuleviin tutkimusaiheisiin.

Kansainvälisyys - uhka vai mahdollisuus?

Ehdottomasti mahdollisuus. SeAMKin bio- ja elintarviketekniikan ryhmä opettajia ja opiskelijoita on mukana uusia oppimisympäristöjä kehittävässä kansainvälisessä projektissa.

Voiko tästä olla oikeasti hyötyä jatkossa opiskelijoille tai SeAMKille? Miksi tämänpitäisi kiinnostaa? Globaali maailma, liikkuvat ihmiset ja nettiin pääsy maailman joka kolkasta ovat seikkoja miksi pitäisi kiinnostaa. Työelämä muuttuu. Työ on entistä vähemmän paikkaan sidottua ja projektimuotoista. Tällöin reaaliaikainen verkon välityksellä tapahtuva dokumentointi, datan vaihto ja projektien suunnittelu antavat mahdollisuuksia entistä ketterämpään ja tehokkaampaan työntekoon. Yhtä lailla myös palaverit, kokoukset ja seminaariesitykset hoituvat verkon välityksellä. Edellä mainituista, eri tutkimusmenetelmien lisäksi, tässä projektissa on kyse.

Yhteistyöpari Tartosta

Osana kurssia projektiryhmä vieraili maaliskuun loppupuolella Viron maatalousyliopistossa, Tartossa. Yhteistyökuvioista sopimisen lisäksi tärkeää oli tutustua tuleviin työpareihin ja toimintatapoihin. Kurssissa työparit muodostuvat niin, että samaa aihetta tutkitaan sekä Tartossa että Seinäjoella työparin ja ohjaavien opettajien voimin. Tällöin viestintä, dokumentointi ja palaverit tapahtuvat kaikki verkossa.

“Tämä projekti on huippu mahdollisuus oppia nykyaikaisista oppimis- ja viestintäympäristöistä samalla tutustuen ulkomaalaisiin ihmisiin sekä heidän opiskelu- ja tutkimusmenetelmiinsä.” toteavat kurssille osallistuvat opiskelijat yhteen ääneen.

Työskentelytavat puntariin

Bio- ja elintarviketekniikassa kevään ajan tutkimusapulaisena työskentelevä Vilma Lehto osallistuu myös kv-projektiin. Vilma osallistuu tutkimustyöhön ja avustaa opiskelijoita mobiilien mittalaitteiden käytössä. Keskeistä on ideoida ja kehittää myös uusia yritysyhteistyön muotoja langattomien mittauslaitteistojen ympärille.

Yritysyhteistyö tulee olemaan tulevaisuuden oppimisympäristönä suuressa roolissa, sillä se auttaa opiskelijoita ymmärtämään työelämän vaatimuksia aivan eri tavalla kuin koulunpenkillä istuminen. Samalla myös yritykset voivat hyödyntää opiskelijoiden projekteissaan tuottamia materiaaleja ja tutkimustuloksia käyttöönsä. “Oli mielenkiintoista huomata, miten erilaisin tavoin voidaan työskennellä huolimatta siitä, että laitteet ja toimintaperiaatteet ovat samat. Matkasta jäi käteen paljon uusia ideoita ja näkökulmia, jotka ilman projektiin osallistumista olisivat voineet jäädä kokonaan oivaltamatta.” miettii Lehto.

Tutkittavia aiheita tässä kurssissa ovat salaattien ja kasvisten säilyvyys, kalan pilaantuminen ja perunatärkkelysjauheen valmistusprosessin optimointi. Tämän keväinen projekti on vasta alkua, sillä jatkoa vastaavanlaisille verkonvälityksellä suoritettaville projekteille on jo suunnitteilla. Tulevaisuudessa tätä oppimisympäristöä onkin tarkoitus hyödyntää useampien SeAMKin yhteistyökorkeakoulujen kanssa eri maissa.

Matti Leppälehto ja Vilma Lehto

Bio-ja elintarviketekniikka

Ylös / Up