Saila Kaukola

Käytäntö opettaa

Saila Kaukola pääsi suoraan lukiosta valmistumisen jälkeen Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan. Saila valmistui vuoden 2013 lokakuussa ja sai valmistuttuaan myös lastentarhanopettajan pätevyyden. Hän työskentelee tällä hetkellä päiväkodissa ja tekee pitkäaikaista lastentarhanopettajan sijaiKaukola.pngsuutta.

Saila Kaukolan mielestä sosionomikoulutus antoi paljon eväitä työelämään, koska se oli laaja-alainen ja monipuolinen.
– Opetuksessa käytettiin hyödyksi monipuolisia opetusmetodeja, kuten ryhmätöitä, videoita, luentoja ja vierailukäyntejä. Se oli hyvä asia, koska tentit eivät ole itselleni paras tapa oppia.

Harjoittelut mieleenpainuvia

Sailalle oli jo ennen opintojen aloittamista selvillä, minkä asiakasryhmän parissa hän haluaa työskennellä.
– Halusin kuitenkin päästä näkemään muitakin asiakasryhmiä enkä halunnut sulkea vielä mitään pois, jos mieli muuttuisi.

Sailan harjoittelupaikat olivat erilaisia ja hän pääsi tutustumaan eri asiakasryhmiin. Hän teki harjoittelut lastensuojelussa, varhaiskasvatuksessa ja ikäihmisten parissa.
– Harjoittelut olivat mieleenpainuvia. Ne auttoivat näkemään työn käytännössä ja selventämään, missä haluaisi tulevaisuudessa työskennellä.

Harjoittelut vahvistivat ja selvensivät sitä, että Saila haluaa työskennellä lasten ja nuorten parissa. Hän muistelee harjoittelupaikkojen olleen suhteellisen helppo löytää.
– Joskus piti soittaa moneen paikkaan, mutta joskus paikan sai heti.

Sailaa pitää hyvänä asiana sitä, että opiskelijat joutuvat itse hankkimaan harjoittelupaikan. Hän muistuttaa, että oikeassa työelämässä ei yleensä kukaan tule tarjoamaan työpaikkaa.

Verkostoitumisen kautta työelämään

Sailan oli valmistumisen jälkeen helppo työllistyä. Hän aloitti nykyisessä työpaikassaan jo ennen valmistumista. Harjoitteluilla oli vaikutusta Sailan nykyisen työpaikan saamiseen, koska silloin hän loi verkostoja alueen varhaiskasvatuksen työntekijöihin. Sailan mielestä hänen työllistymistään edistivät muun muassa oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja ahkeruus.
– Harjoittelut antavat hyvän mahdollisuuden osoittaa olevansa hyvä työntekijä ja verkostoitua.

Saila työskentelee pienten lasten ryhmässä, jossa on 1-3-vuotiaita lapsia. Hänen työpäivissään korostuvat perushoitotilanteet. Lisäksi päiviin kuuluu paljon lasten kanssa ulkoilua ja leikkimistä. Sailan työssä näkyy vahvasti moniammatillisuus. Hän tekee yhteistyötä muun muassa muiden päiväkodin työntekijöiden, erityislastentarhaopettajien, lastensuojelun, neuvolan, koulun sekä seurakunnan kanssa.
– Perushoito ja leikki painottuvat varsinkin pienten lasten kanssa. Työn tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat vanhemmat ja perheet.

Sailan mielestä koulutus vastasi työelämän odotuksia ja haasteita. Vaikka hän on joutunut valmistumisen jälkeen itseopiskelemaan joitakin asioita sekä hyödyntänyt kirjallisuutta, on hän huomannut työelämässä koulussa opiskeltuja asioita, jotka muistuvat mieleen. Saila painotti melkein koko opiskelun ajan kaikki kirjalliset tehtävät sekä opinnäytetyön varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon.
– Työelämässä olen voinut hyödyntää opintojani, erityisesti opinnäytetyötä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että työ opettaa eniten.

Hyvä muisto luokan yhteishengestä

Sailalle kertyi paljon muistoja ammattikorkeakouluopinnoista. Hänen parhaimpia muistojaan olivat ryhmätyöt, yhteisöllisyys ja luokan hyvä yhteishenki.
– Vapaa-ajalta parhaimpia muistojani ovat luokan yhteiset hetket ja illanvietot sekä opiskelijabileet.

Teksti ja kuva:
Sosionomi (AMK) -opiskelijat
Kaisa Holttinen & Emmi Rahkjärvi

Ylös / Up