Sirpa Pukkinen

 

SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus antoi hyvät eväät työelämään

 

Valmistuin kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomiksi jouluna 2005. Töitä on ollut onnekseni mukavasti. Olen niin sanottu ammatinvaihtaja eli siirryin toimitustyön parista kirjastoon. Uudelle alalle houkutti ennen muuta mahdollisuus yhdistää kirjallisuus ja ihmisten kohtaaminen. Ne molemmat ovat itselleni tärkeitä asioita. Myös aiemmat hyvät kokemukseni kirjastotiskin molemmilta puolilta vaikuttivat päätökseeni hakea opiskelupaikkaa kevään 2002 yhteishaussa.

Tein puolet opintoihin kuuluvasta harjoittelusta Seinäjoen kirjastossa ja toisen puolen kotikunnassani Isossakyrössä. Valmistumiseni jälkeen olin useita jaksoja sijaisena molemmissa kirjastoissa. Seinäjoen kaupunginkirjastoon minut vakinaistettiin vuoden 2013 alusta. Aikuisten palvelujen kirjastovirkailijana saan tehdä monenlaista kirjastotyötä, mm. asiakaspalvelua, kokoelmatyötä, kirjavinkkausta sekä kirjastonkäytön opetusta.

Sirpa Pukkinen iso.jpg

SeAMKissa saamani opit ovat käytössä päivittäin. Erityisesti arvostan sitä, että opintojen ansiosta sain kokonaiskuvan suomalaisesta kirjastosta ja alan eri toimijoista. Omakin työ on näin helpompi hahmottaa osaksi kokonaisuutta. Sain vahvistusta kielitaitooni, runsaasti lisäoppia kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta, ja harjaannuin tietokoneen ja erilaisten ohjelmien käytössä. Luokitus, luettelointi, kokoelmatyö, tietoturva, kirjastojärjestelmät, kirjaston markkinointi, oppimisteoriat, ergonomia – näissäkin asioissa meitä valistettiin. Riittävän pitkä harjoitteluaika mahdollisti kirjaston arkeen perehtymisen ja saatujen oppien testaamisen käytännössä.

Työ kirjastossa on monipuolista ja vaativaa – mutta mukavaa ja tärkeää. Alalle aikovan on syytä varautua oppimaan koko ajan uutta ja kehittämään itseään ja taitojaan, koska kirjasto muuttuu muun yhteiskunnan mukana. Tärkeitä ovat myös avoin mieli, erilaisuuden kunnioittaminen ja halu etsiä ratkaisuja monenlaisten asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin.  Jos olet onnekas, saat pistää peliin myös erityisosaamisesi, liittyy se sitten kirjojen, musiikin tai elokuvien tuntemukseen, askartelutaitoon tai vaikka koodaamiseen.

 

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

Ylös / Up