Sosionomina työelämässä

Teimme pikaisen gallupin muutamille SeAMKissa sosiaalialaa opiskelleille tai parhaillaan opiskeleville. Mitä he ovat AMK-opinnoissaan oppineet ja millaisiin tehtäviin päätyneet? Jokainen sai vastattavakseen seuraavat kysymykset:
1.Millaisia taitoja tai millaista osaamista tarvitset työssäsi?
2.Millaisia ovat työsi tähtihetket?
3. Mitä haluaisit sanoa alaa harkitsevalle hakijalle?

Marjaana Araneva
Sosiaaliohjaaja, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Erityiskoulutusyksikkö Kaarisilta

Sosionomi (AMK) 2002
1.Perustietoa kehitysvammaisuudesta, vuorovaikutus- ja ryhmänohjaustaitoja. Lisäksi työssäni on tärkeää toiminnan suunnitelmallisuus, yksilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja arviointi.
2.Tähtihetkiä on monenlaisia: mukaansatempaava yhdessä tekemisen meininki, iloiset kasvot ja oppimisen riemu!
3.Sosiaalialankenttä on laaja. Sosionomi (AMK) -koulutus antaa hyvät valmiudet erilaisiin työtehtäviin. Oman kiinnostuksen mukaan voi opintojaan suunnata ja vahvistaa osaamistaan.

Araneva (1).jpg

Kuva:
Tekemisen iloa ja riemua sekä erityisosaamista – Marjaana Araneva työssään (Kuvaaja: Päivi Niemi)

Pekka Lehtiniemi
Perheohjaaja/toimitusjohtaja, Tukeva Oy

Sosionomi (AMK) 2004
1.Luonnollisesti vuorovaikutukseen liittyvät taidot korostuvat työssä, niin ikään muutkin ammatilliset taidot ja erityisosaamiset. Nykyisessä työssäni kumminkin korostuu taito kohdata ihmisiä heidän arjessaan ja elämänvaiheessaan sekä kyky löytää keinoja viedä asioita eteenpäin yhteistyössä heidän kanssaan. Kohtaaminen ja tietynlainen kimpan muodostaminen ovat ehkä siis isoimpia asioita. Oman yrityksen perustamisen kautta on myös yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyvät asiat korostuneet aivan eritavalla kuin oli ajatellut.
2.Kun yksittäisen asiakkaan tai perheen kanssa saadaan selkeästi vietyä jotain asioita eteenpäin ja vieläpä niin, että asiakas huomaa itse tehneensä suurimman työn. Luonnollisesti myös pidemmän aikavälin onnistumiset ovat loistavia: entinen asiakas tulee vastaan ja kertoo, että nyt menee hyvin, tai että on vaikka valmistunut koulusta tms. Sellaiset ovat niitä ihan oikeita tähtihetkiä ja niistä saa ikään kuin itselleen perustelun sille, että miksi tekee omaa työtään.
3.Sosiaaliala on tietynlainen kutsumustyö, en ehkä tarkoita palkan suhteen, mutta muuten pitää olla valmis antamaan itsestään aika paljon. Uskon että toimivaa ja hyvää asiakassuhdetta ei saa ikinä luotua jos rakentaa itselleen ammatti-minän joka ei näytä todellista luontoaan ollenkaan. Ja itsestään on pidettävä huolta joka tasolla; myös työntekijällä on oltava ne keinot ja paikat toteuttaa itseään ja toimia täysin jossain muussa roolissa kuin työntekijänä.

Lehtiniemi (1).jpg

Kuva: Työn vastapainoksi tarvitaan myös lepoa – Pekka Lehtiniemi Porin Jazzeilla (Kuvaaja: Hanna-Kaisa Lehtiniemi)

Taru Löfgren
Palveluneuvoja, Kivipuro ry

Sosionomi (AMK) -opiskelija, valmistuu toukokuussa 2012
1.Sosiaalialan koulutus (Sosionomi AMK) vastaa työhöni tarvittavaa koulutusta. Erityisesti työssäni tarvitsen tietoa asiakasryhmäni etuuksista ja palveluista. Tämän lisäksi tarvitsen muun muassa sosiaalisia taitoja, moniammatillista tiimiosaamista, tietoa yhteistyökumppaneistamme, kehittämistaitoja, neuvonta ja ohjaustaitoja sekä sosiaalialan kirjaustaitoja.
2.Työni tähtihetkiä ovat ikäihmisten arjen turvaaminen yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Varsinkin erityisen vaikeiden tilanteiden selvittäminen luo onnistumisen tunteen. Hyvä mieli tarttuu asiakkaasta työntekijään. Uutena työntekijänä uusien asioiden oppiminen ja huomaaminen motivoi.
3.Suosittelen hakeutumista sosiaalialan koulutukseen, mikäli haluat olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Sosiaaliala tulee koko ajan enemmän näkyviin nykyajan työelämässä. Meidän ammattiryhmäämme tarvitaan!

Lofgren (1).jpg

Kuva: Taru Löfgren kohtaa palveluneuvojan työssään erityisesti sotainvalideja, sotaveteraaneja, heidän puolisoitaan sekä lottia. (Kuvaaja: Liisa Mäki)

Minna-Maija Saukko
Nuoriso-ohjaaja, Seinäjoen kaupungin nuorisotoimi

Sosionomi (AMK) 2010
1.Nuoriso-ohjaajan tärkeimmät taidot ovat keskustelu- ja kuuntelutaito. Työ on pääasiassa nuorten kohtaamista, joten ohjaajalla täytyy olla uskallusta ja kiinnostusta tutustua uusiin ihmisiin.
2.Työn tähtihetkiä ovat ne pienet onnistumisen fiilikset siitä, että on saanut nuoren ajattelemaan asioita ja että on onnistunut vaikuttamaan jonkun nuoren elämään positiivisesti. Tähtihetket syntyvät nuopparin arjessa: keittiössä, biljardipöydän ääressä ja sohvalla istuskellessa Salkkareiden mainoskatkolla.
3.Tulevalle alalle hakijalle haluaisin sanoa, että nuorisotyössä pääsee tekemään ja kokemaan monenlaista, ja työ on sopivassa suhteessa haastavaa ja palkitsevaa. Nuorten maailma muuttuu jatkuvasti, ja työntekijöiden tulee kehittää itseään ja työtään niin, että pysytään vauhdissa mukana.

Saukko (1).jpg

Kuva: Lokafest-nuorisotapahtuman aikana Minna-Maija Saukon hiukset saivat näin lennokkaan ilmeen. (Kuvaaja: Anu Heikkilä)

Ylös / Up