Tiia Ilomäki

Fysioterapeutin työssä parasta itsenäinen tekeminen


Fysioterapeutin ala on nykypäivänä Ilomaki Tiia.jpghaluttu ammatti. Hakijoita on paljon ja yhä harvempi pääsee sisään. SeAMK Sosiaali- ja terveysalalla TET-harjoitteluaan suorittanut Linda Latvala haastatteli fysioterapeuttiopiskelija Tiia Ilomäkeä.

Tiia Ilomäki kertoo lukion jälkeen suorittaneensa Varalan urheiluopiston liikunnanohjauksen peruskurssin. Sen ohessa hän teki liikunta-alan töitä esimerkiksi kuntosalilla. Puolivuotinen koulutus antoi aikaa miettiä tulevaa ammattia ja jatkokoulutusta. Ihmisten kanssa toimiminen sekä ihmisen anatomia ja fysiologia kiinnostivat, samoin liikunnallisuus ja terveellinen ravitsemus. Nämä kaikki yhdistyvät fysioterapeutin monipuolisessa ammatissa.

Millaisia ominaisuuksia ala vaatii?
Ehdottomasti oma urheilullisuuteni on auttanut. Ilman sitä opinnot tuntuisivat ehkä hankalammilta. Avoimuus ja sosiaalinen kanssa käyminen ihmisten kanssa on myös tärkeää. Fysioterapeutin tulee osata toimia itsenäisesti ja luovasti. Oma luovuus sekä soveltamiskyky kantavat pitkälle.

Mikä alan opiskelussa on ollut parhainta/antoisinta ja mikä haastavinta?
Parasta on oman järjen käyttö sekä itsenäinen tekeminen. Harjoittelujaksot ovat haastavia, mutta antoisia. Silloin toimitaan oikeiden potilaiden kanssa soveltaen koulussa opittuja asioita.
Joskus myös opiskelun nopea tahti tuntuu haastavalta. Opintojen aikana on omaksuttava laajoja asiakokonaisuuksia.

Onko opiskelu vastannut odotuksiasi ja mitä haluaisit kertoa tuleville alan opiskelijoille?
Yllättäen jotkin ennakkoon haastavina pitämäni asiat ovat osoittautuneetkin helpoiksi. Esimerkiksi latinan kieli on taittunut paremmin kuin odotin. Yllätyksenä tuli myös se, miten paljon erilaisia asioita täytyy itse yhdistellä harjoitteluissa. Tarkkoja odotuksia oli kuitenkin vaikea muodostaa, koska ei ollut vielä hirveästi tietoa ammatista.
Vinkkinä voisin sanoa, että asioita kannattaa opetella ajattelemaan monesta eri näkökulmasta. Se on rikkaus. Uusien asioiden avoin vastaanotto ja tiedon jakaminen toisten kanssa on tärkeää.

Miten olet kokenut SeAMKissa harjoitettavan opetustavan PBL:n ja mitä ajatuksia se herättää sinussa?
Problem based learningin tarkoituksena on toimia yhdessä ja samalla itsenäisesti. Tiedonhaku ja oppiminen tapahtuvat usein ryhmissä. Lukion itsenäisen opiskelutyylin jälkeen siihen oli aluksi vaikea tottua. Myöhemmin tajusin, että uudet ihmiset, toimiminen ryhmässä ja täysin erilaiset ajattelutavat ovat rikkautta. Esimerkiksi puusepän ja lähihoitajan näkökulmat eroavat toisistaan. Kun ne yhdistetään, voi syntyä jotakin uutta ja erilaista.

Missä näet itsesi kymmenen vuoden kuluttua?
Minulla olisi oma toiminimi, fysioterapian tehtävät sekä niiden ohessa personal trainer- ja liikunnanohjaaja-työt. Tottakai koulutuksen jälkeen on kuitenkin hankittava työkokemusta, luultavasti julkiselta sektorilta.


Teksti: Linda Latvala
Ylös / Up