fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Oppimisympäristöjä/Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot

Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot

Biotekniikan ja mikrobiologian laboratorio

BioMikrobiologian laboratorio.JPGtekniikan ja mikrobiologian laboratoriossa opiskellaan mikrobiologiaa käytännössä. Laboratoriossa on valmiudet erilaisiin mikrobiologisiin määrityksiin, molekyylibiologisiin analyysimenetelmiin sekä mikrobien tuottamiseen fermentoimalla ja pakkaskuivauksella.

Kemian laboratorio

KemianKemian laboratorio.JPG laboratoriossa perehdytään oikeisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin. Laboratoriotyöskentely luo edellytykset mielekkääseen oppimiseen, jossa voi autenttisesti nähdä oman työnsä tulokset. Kemian laboratorio on varustettu peruskemian ja analyyttisen kemian laitteistolla.


Elintarvikelaboratorio

Uuden eliElektronimikroskooppikuva kauran ytimestä.JPGntarvikkeen kehitys tai tuotantoprosessin suunnittelu alkaa yleensä kohteena olevan tuotteen fysikaalisten ja kemillisten ominaisuuksin tuntemisella. Elintarvikelaboratoriosta löytyy käytännön työkaluja tuotteiden valmistamiseen ja ominaisuuksien analysoimiseen.


Prosessilaboratorio

Biologisen raaka-aineen käsittelytekniikoiden osaaminen on välttämätön osa bio- ja elintarvikeinsinöörin osaamista. Pilot-mittakaavan bioteknisen fermentoinnin hallinta tai erinomaisen lihatuotteen valmistaminen tuottaa onnitumisen tunteen ja merkittävän osaamisen tunteen lisääntymisen. SeAMK:n prosessilaboratoriossa tehdään vain osa valmistusprosesseista. Yhteistyökumppaneittemme Foodwest Oy:n ja Koulutuskeskus SEDUn koetehtaat muodostavat keskeisen osan bio- ja elintarviketeknologian tutkimus- ja oppimisympäristöä.

 Prosessitekniikan laboratorio 2.jpg  Prosessitekniikan laboratorio.JPG

Bio- ja elintarviketekniikan laitekanta

 • Biotekniikan ja mikrobiologian laboratorio
  • Homogenisaattori
  • Multifermentori - 4 * 1 litraa
   - mikrobien kasvatusolosuhteiden tutkimiseen ja optimointiin pienen mittakaavan laboratoriokasvatuksia
  • Bioreaktori
   - massaspektrometri kaasujen analysointiin.
  • Geelielektroforeesin ajolaite
  • UV-kaappi
  • PCR
  • Mikroskooppi kameralla
  • Autoklaavi
  • Syväjääpakastin (-80° C)
  • Ravistelija
  • Lämpö- ja viljelykaappeja
 • Kemian laboratorio
  • Sentrifugi
  • HPLC
  • Spektrofotometri
  • Kjeltec poltto- ja tislauslaitteisto
 • Elintarvikelaboratorio
  • Brabenderin mittalaitteet: Viljan tutkimus ja leivontakokeet
   - amylografi
   - farinografi
   - ekstenografi
  • Refraktrometri
  • Aw-mittari
  • Rakenneanalysaattori
  • Värimittari
  • Vaihtolämpökaappi
  • Spiraalitaikinakone 0,5-24 kg taikinalle
  • Laboratoriomyllyt
  • Seulasarja ; 2,0 mm, 1,0 mm, 500 µm, 125 µm ja 75 µm
  • Separaattori - maidon separoimiseen
  • Kaavinlämmönvaihdin
  • Kiintoaine-neste-uutto
  • Mehulinja - murskain, entsymointi, puristus, suodatus, pastörointi ja pullotus
  • Rasiapakkauskone
 • Muut laitteet
  • Dataloggeri
  • Lämpöhauteita
Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot

Vaasantie 1
60100 Seinäjoki

> KARTTA

 

LISÄTIEDOT

Jarmo Alarinta, lehtori
jarmo.alarinta(a)seamk.fi
puh. 040 830 2450

Ylös / Up