fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Oppimisympäristöjä/Opetusmaatila Ilmajoen kampuksella

Opetusmaatila Ilmajoen kampuksella

SeAMK Elintarvike ja maataloudessa on monipuolinen opetusmaatilaIlmajoen opetus- ja tutkimustila tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön opetukselle ja tutkimustoiminnalle. Tästä syystä tilaa kehitetään koko ajan tavoitteellisesti. Muun muassa navetan tuotantoprosesseista kerätään tavanomaista enemmän tuotanto ja olosuhdetietoa, joka on kaikkien opiskelijoiden käytössä erilaisia oppimistilanteita varten.


 Maatilan pinta-ala
 Omaa ja vuokrapeltoa
n. 150 ha
 Metsää n. 170 ha

Navetta ja sikala oppimisympäristönä

Opetusmaatilalla on nuorkarjan lisäksi 40 lypsylehmää ja porsastuotantosikalassa noin kaksikymmentä emakkoa. Tilalla on tekniikaltaan nykyaikainen pihattonavetta. Navetassa on käytössä Alfa Lavalin lyspsyasema ja –robotti. Siipikarjan ja hevosten hoitoon liittyvä käytännön taitojen opiskelu tapahtuu ulkopuolisilla maatiloilla.

Agrologiopintojen alkuvaiheessa opiskelija tutustuu ja osallistuu töihin navetassa ja sikalassa. Hän perehtyy mm. asemalypsyn ja tuntee lypsyrobotin toimintaan. Navetta ja sikala tarjoavat monipuolisia esimerkkejä ja havaintokohteita tuotannon suunnitteluun opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Peltotyöt tutuksi ensimmäisestä syksystä alkaen

Opiskelijat tutustuvat maatilan peltoviljelytöihin ja tilan koneisiin ensimmäisestä syksystä alkaen. Toisen kesän muutaman viikon kenttäjaksolla aiemmin opittuja asioita voidaan syventää ja havainnollistaa.

srkorjuu_ilmajoki.png

Maalajien, maan rakenteen, rikkakasvien ja kasvuvaiheiden tunnistus kuuluu jokaisen opiskelijan ohjelmaan. Useat agrologiopiskelijat ovat osallistuneet peltoviljelytutkimuksiin ja saaneet siinä ohessa aineiston opinnäytetyöhönsä. Esimerkkinä voi mainita rypsin kylvötapakokeen pahkahomeriskin pienentämiseksi ja vuodesta 2013 alkaneen ohranviljelyn kylvötekniikkakokeen.

Peltoviljely jakaantuu nurmituotantoon, viljantuotantoon (ohra, kaura, vehnä) ja rypsin viljelyyn. Käytössä on nykyaikaiset koneet ja viljelymenetelmät. Säilörehu korjataan tarkkuussilppurilla ja säilötään torni- ja osin laakasiiloissa. Käytössä on myös paalain-käärinyhdistelmä.

Viljan viljelyssä maan muokkaus perustuu pääosin kyntöön, mutta kalustossa on myös koneita kevennettyyn muokkaukseen ja suorakylvöön. Koulun puimurissa ja kylvölannoittimessa on täsmäviljelylaitteet ja kahdessa traktorissa automaattiohjaus.

Metsänhoitoa omalla metsätilalla

Metsän hoitoa agrologiopiskelijat oppivat erilaisin menetelmin maatilan havupuuvaltaisessa metsässä. Samalla opiskelijalle tulee tutuksi metsän käsittelymenetelmät, ympäristönhoito ja -suojelu. Pienpuunkorjuuseen opiskelijat tutustuvat L&T Biowatti Oy Lassila & Tikanoja Oyj -konsernin työmaakohteissa. Opetusmaatila myy myös puuraaka-ainetta yritykselle, joka edelleen valmistaa ja toimittaa puupolttoaineen alueen lämpö- ja voimalaitoksille.

SeAMK Elintarvike ja maatalous
Ilmajoentie 525
60800 Ilmajoki
Ylös / Up