fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Oppimisympäristöjä/Pellosta pöytään -ruokaketju

Pellosta pöytään -ruokaketju

SeAMK Elintarvike ja maatalous kouluttaa koko ruokaketjuun osaajia. Se tuottaa opetuksen, tutkimuksen, kehittämisen ja neuvonnan keinoin ajantasaista tietoa Etelä-Pohjanmaan ruokamaakunnan hyväksi ja alueen tarpeisiin. Yksikkö kouluttaa agrologeja, restonomeja ja bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä.

Ravitsemisalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskiössä ovat ruokapalvelut. Yksikössä tutkitaan mm. erilaisten ruoanvalmistustekniikoiden vaikutuksia ruoan ravitsemukselliseen laatuun ja kehitetään työkaluja ruokapalvelujen ravitsemuksellisen laadun parantamiseksi. Lisäksi ollaan mukana kehittämässä ikäihmisten ravitsemispalveluja.

Maatilarakenteen monipuolistuminen ja tilakoon kasvu edellyttävät tutkimuksen kriteerit täyttävää uutta tietoa. "Vihreää hoivaa" eli Etelä-Pohjanmaan Green care -toiminnan strategiaa edistetään alan hankkeessa Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutin sekä alan yritysten kanssa. Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon -hanke vastaa osaltaan näihin maatilojen johtamista ja strategioita koskeviin kysymyksiin. Monialaisia maatilayrityksiä tutkittiin yhdessä mm. MTT:n kanssa.

Ruokakysymyksiä selvittää mm. Tuoreuden maksimointihanke. Alan uusia oppimisympäristöjä tutkitaan ja kehitetään mm. Frami Food -hankkeessa. E Living Lab tutkii Frami Oy:n kanssa mm. maatalouskoneiden käytettävyyttä.


Bio- ja elintarviketekniikan laboratorioIlmajoki Kampuksen maatila Opetusravintola Prikka

Ylös / Up