SeAMK Digital Factory

Tuotantoprosessin tehokkuus ja joustavuus on valmistavassa teollisuudessa tärkeä kilpailutekijä. Tuotteiden ja innovaatioiden on tultava markkinoille nopeasti ja tuotannon on oltava joustava niin toimitusnopeuden kuin tuotantokapasiteetinkin suhteen. Tuotannon automatisoinnin ja teollisen internetin käyttöönoton tarve kasvaa entisestään. Valmistuvilta insinööreiltä edellytetään oman koulutusalan syvällistä osaamista, mutta myös yhä enemmän näkemystä laajoista kokonaisuuksista.

SeAMK Digital Factory on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa suunnitellaan ja testataan erilaisia koneita, laitteita ja ohjelmia. Jotta valmistavassa teollisuudessa voitaisiin tehdä mahdollisimman toimivia ja tarpeita vastaavia laitteita, tehdään Digital Factoryssa ensin perustustyötä suunnittelemalla, testaamalla ja simuloimalla laitteita virtuaalisesti. Digital Factory on osa SeAMKin konetekniikan, automaatiotekniikan ja tietotekniikan opetusta.

Digital Factory edistyksellisenä oppimisympäristönä opettaa ennakkoluulottomasti digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin teknologioita. Hyödyntääkseen digitaalisaatiota yritykset tarvitsevat uutta osaamista. Eläköön automaatio! -palkinto on sertifikaatti kouluttaa insinööreistä uuden digiajan osaajia ja viestinviejiä.

Uusin teknologia IDEAL PLM:ltä

Digital Factoryssä hyödynnetään opetus-, tutkimus- ja palvelutoiminnassa IDEAL PLM:n toimittamaa alan viimeisintä teknologiaa. Tällä teknologialla tuotannon simulaation ja rinnakkain tapahtuvan tuotemäärittelyn sekä tuotantoprosessin suunnittelun avulla taataan mahdollisimman tehokas siirtymä tuotesuunnittelun virtuaalisesta maailmasta konkreettiseen tuotantoon.

DigitalFactory_Youtube_670x460.png


Lisätietoa

Hannu Reinilä
Yliopettaja
hannu.reinila(a)seamk.fi
puh. 040 830 4160

Ylös / Up