Tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorio

Tietokoneavusteisen suunnittelun laboratorio sisältää lukuisia CAD/CAM/CAE- ja simulointiohjelmistoja, joita voidaan käyttää nykyaikaisessa tuotekehityksessä ja tuotannossa.

CAD (Computer Aided Desing) tietokoneavusteinen suunnittelu
CAM (Computer Aided Manufacturing) tietokoneavusteinen valmistus.
CAE (Computer Aided Engineering)

Palvelut:

- tuotteiden 3D-mallinnus
- tuotannon simulointi
- robottisimulointi
- työstökoneiden NC-ohjelmointi ja simulointi
- FEM-laskenta
- liiketarkastelut, visualisoinnit ja animoinnit

Ohjelmistot:

Solid Edge v. 19
Autodesk Inventor 11
AutoCAD 2007
Autodesk Mechanical 2007
Catia V5R15
IGRIP
Quest
3DCreate 3.1.4
Virtual NC
MasterCAM 9.1

Yhteystiedot

SeAMK Tekniikka
Framin toimipiste
Käyntiosoite:
Kampusranta 9 A
60320 Seinäjoki

Opettaja
Jorma Mettälä
040 830 7481
jorma.mettala(a)seamk.fi

Ylös / Up