Tietotekniikan laboratoriot

 • Elektroniikan laboratorioElektroniikkan laboratorio on pääasiassa opetuskäytössä.

  Siellä opiskellaan passiivisten ja aktiivisten komponenttien ominaisuuksia, mitoituksia ja valikoimaa sekä mittaustekniikkaa. Elektroniikan kytkentöjä ja mitoitusta opiskellaan Facet -oppimisalustojen avulla. Työpöydissä on työparia kohden tietokoneet, säädettävä virtalähde, oskilloskooppi, funktiogeneraattori ja yleismittari. Tietokoneissa on Facet -interaktiivisen oppimisympärisön lisäksi LabView -ohjelmistot mittalaitteiden hallintaa varten.

  Laboratoriossa opiskellaan myös piirilevysuunnittelua. Ohjelmistona on Mentor Graphics PADS. Piirilevyn kytkentä suunnitellaan ensin PADS logic -ohjelmalla ja siirretään sitten piirilevysuunnitteluun PADS layout -ohjelmalle. Manuaalisen tai automaattisen reitityksen jälkeen syntyvät gerber -tiedostot viedään CircuitCAM -ohjelmalle, jolla suunnitellaan piirilevyn jyrsintä.

  OHJELMISTOJA


  • AVR Studio
  • CircuitCAM 5
  • Pads 2007
  • Boardmaster 5
  • Context
  • Multisim 10
  • Crococlips
  • ViewMate
  • WinAVR
  • WinARM
  • Vmlab
  • Ponyprog 2000
  • Eclipse
  • Cygwin
  • TechLab 6.04
  • WaveStar for Oscilloscopes

  Yhteystiedot

  SeAMK Tekniikka
  Framin toimipiste
  Käyntiosoite: Kampusranta 9 A,
  60320 Seinäjoki

  Laboratorioinsinööri
  Heikki Rajala
  puh. 040 830 4165
  etunimi.sukunimi(at)seamk.fi

 • Tietoliikennetekniikan laboratorio

  Tietoliikennetekniikan laboratoriossa työskennellään erilaisten tietoliikennetekniikoiden ja -laitteistojen parissa, joita ovat mm. reitittimet, kytkimet ja tukiasemat. Laboratoriossa rakennetaan erilaisia verkkoratkaisuja, käyttäen eri valmistajien, kuten Ciscon ja 3COMin, teknologioita.

  Laboratorion laitteistolla voidaan rakentaa suhteellisen laajoja ja monimutkaisia verkkoratkaisuja ja testata niiden toimivuutta.

  Tietoliikennetekniikan laboratorion laitteisto

  Reitittimet ja kytkimet

  Cisco-reitittimet
  Cisco-kytkimet
  3 COM lähiverkkolaitteita
  HomePNA laitteisto ja HomePNA-verkkokortit
  ADSL-reitittimet
  Langaton tiedonsiirto

  WLAN-tukiasemat/reitittimet ja antennit
  WLAN- verkkokortit
  Mittalaitteet

  Fluken parikaapelitesterit
  Fluken DTX kaapelianalysaattori ,CAT 6
  Fluken verkkoliikenneanalysaattori
  Muut laitteet ja tietokoneet

  Mediamuuntimet kaapeleille
  Erilaiset verkkomediat, kuten valokuidut ja parikaapelit
  Työasemat 26 kpl
  Ristikytkentätaulut
  Erityyppisiä parikaapeleita.
  Valokaapeleita

  Yhteystiedot

  SeAMK Tekniikka
  Framin toimipiste
  Käyntiosoite: Kampusranta 9 A,
  60320 Seinäjoki

  Lehtori Alpo Anttonen
  puh. 040 830 7478
  etunimi.sukunimi(a)seamk.
 • Ohjelmistotekniikan laboratorio

  Ohjelmistot mm. verkko-ohjelmointiin, älypuhelimien sovellusohjelmointiin, tietokonegrafiikkaan, sulautettujen mikroprosessorien ohjelmointiin, langattomien verkkojen ja tiedonhallintajärjestelmien suunnitteluun.

  Kärkiteknologiat ja -osaaminen

  Hajautettujen ohjelmistojen soveltaminen automaatiossa ja tiedonhallinnassa, mobiilijärjestelmät ja erityisesti koneiden välinen langaton kommunikaatio (M2M).

  Yhteystiedot

  SeAMK Tekniikka
  Framin toimipiste
  Käyntiosoite: Kampusranta 9 A,
  60320 Seinäjoki

  Yliopettaja
  Petteri Mäkelä
  puh. 040 830 2351
  etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

 • Sulautettujen järjestelmien laboratorioSulautettujen järjestelmien laboratorio on pääasiassa opetuskäytössä.

  Työpöydissä on työparia kohden tietokoneet, säädettävä virtalähde, oskilloskooppi, funktiogeneraattori ja yleismittari. Lisäksi laboratorion varusteisiin kuuluu eri prosessorien kehitysympäristöjä, ohjelmointilaitteita ja emulaattoreita seuraavasti:

  • ATMEL AVR -kontrollerien kehitysalustat sekä WINAVR -kääntäjä. Tätä yhdistelmää käytetään pääasiassa opetuksessa.
  • Nordic Semiconductors nRF24L01 kontrolleriperheen kehitysalusta, joka on koulun omaa tuotekehitystä. Sitä käytetään lähinnä projektityökursseilla ja erityisprojekteissa.
  • PHILIPS ARM -prosessorin kehitysalustat ja C-kääntäjä
  • MICROCHIP PIC- kontrollerien kehitysalustat
  • MOTOROLA/FREESCALE HC12 -prosessorin kehityslaitteisto ja C-kääntäjä
  • ALTERA FPGA- ja DSP -piirien kokeilualustat
  • XILINXin FPGA ja CPLD-kehitystyökalut
  • Emulaattorit muutamille AVR ja PIC -kontrollereille sekä HC12 prosessorille

  Opetuksen pääsisältö on AVR -kontrollerien laiteläheinen ohjelmointi ja oheispiirien liittäminen toimintaan. Kohdelaitteena käytetään sekä opiskelijoiden itse tekemiä, että valmiita piirikortteja. Pääasiassa käytetään ATmega32 -kontrolleria, mutta myös ATmega88 on paljon käytössä. Joillakin jatkokursseilla käytetään ARM -prosessoria.

  Ohjelmointi tapahtuu lähes pelkästään C-kielellä. Yksittäistapauksissa käytetään myös assembleria. Ohjelmisto kehitetään vapaasti saatavalla WINAVR C-kääntäjällä AVR -kontrollereille. Lisäksi on käytössä ImageGraft:n ICCAVR -kääntäjä. HC11 prosessorin ohjelmointiin on käytettävissä ICCHC12 -kääntäjä.

  Tutkimus ja kehitysprojektit

  Sulautettujen järjestelmin tutkimus ja kehitystyö on jatkuvaa ja tarkoituksena on edelleen lisätä opetukseen ja projektityöhön tarvittavaa osaamista. Työssä on mukana sekä opettajia että opiskelijoita ja sitä tehdään sekä opetusohjelman puitteissa että erillisinä projekteina.

  Opiskelijoiden projektit

  Opiskelijoiden projektit käynnistetään joko sulautettujen projektityökurssilla tai vapaastivalittavalla erikoistyökurssilla. Aiheet vaihtelevat vuosittain opiskelijoiden kiinnostuksen ja koulun tai yritysten tarpeiden mukaan.
  AVR ohjelmointi- ja tuotekehitysalusta

  Seinäjoen ammattkorkeakoulun elektroniikan laboratoriossa ja opetuksessa käytetään USB-liitäntää tukevia AVR -mikro-ohjaimia: AT90USBxxx ja ATmega32Ux. Lisäksi olemme kehittäneet realliaikaisen käyttöjärjestelmän ROSSI sekä yksinkertaisen moniajojärjestelmän TOSSU.

  Yhteystiedot

   

  Yliopettaja Heikki Palomäki
  040 830 7483
  etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

 • Protopaja

  Protopajassa on kaikki elektroniikan valmistukseen ja tuotantoon liittyvä laitteisto. Lisäksi sitä käytetään oppilasprojekteissa. Protopajan vakiovarustuksena on: yleismittarit, oskilloskoopit, funktiogeneraattorit ja juotosasemat.

  • Piirilevyjyrsin LPKF Protomat H100
  • Manuaalinen pintaliitostyöasema Dima
  • Korjausasema Martin Expert 09
  • Monikerrospuristin Multipress II
  • Manuaalinen pastanlevityslaite LPKF LT300
  • Läpikuparointilaite LPKF ProConduct
  • Elektroniikan tuotantolinja ESSEMTEC
   • Ladontakone CLM900CV-PLUS pastanpainodispenserillä ( archemedian screw )
   • Reflow- uuni RO300FC-C
   • Tarkistuskuljetin
   • Kasetointilaitteet ( Loader ja Unloader )
   • Älykkäät feederit
  • EMC-skanneri Detectus RX642EH
  • Spektrianalysaattori R&S FSP 3 2,7 GHz ( GPIB )
  • Piirilevyn kemiallisen valmistuksen kehitys- ja syövytyslaitteet

  Protopajassa voidaan valmistaa yksittäiset elektroniikkakortit ja pienet tuotantosarjat kytkennästä valmiiksi, testatuksi elektroniikkakortiksi.

  Yhteystiedot

  SeAMK Tekniikka
  Käyntiosoite: Kampusranta 9 A,
  60320 Seinäjoki

  Laboratorioinsinööri
  Heikki Rajala
  puh. 040 830 4165
  etunimi.sukunimi(a)seamk.
Ylös / Up