Hankkeet

 • WindCOE (2015-2018)Interreg Botnia-Atlantica -hanke WINDCOE - NORDIC WIND ENERGY CENTER

  WINDCOE - NORDIC WIND ENERGY CENTER

  Hankkeen kuvaus

  Hankkeen tavoitteena on muodostaa osaamiskeskus kylmään ilmanalaan liittyvän tuulivoiman alalle. Osaamiskeskus työskentelee mm. jäänestomenetelmien sekä melun ja tuuliresurssien analysointiin liittyvien kysymysten parissa.

  WindCOEproject.jpg

  Osaamiskeskuksen muodostuttua, kylmän ilmanalan tuulivoimaan liittyviä tutkimusongelmia voidaan tarkastella monitieteellisesti tukien tuulivoiman kestävää kehitystä Pohjoismaissa. Parannetut jäätymisenestomenetelmät johtavat tuuliturbiinien parempaan tuottavuuteen kylmissä olosuhteissa. Äänen leviämisen ja tuuliresurssien ennustusmenetelmien kehittyminen auttavat kehittäjiä arvioimaan paremmin tuulipuiston toimintaympäristöjä ja siten sovittamaan entistä harmittomammin tuuliturbiineja ja asukkaita alueelle, jolloin myös sijoitusten riskilaskelmat muuttuvat suotuisemmiksi. Tällä tavalla WindCoE on valmis parantamaan tuulivoimatehollisuuden ja yhteiskunnan välejä Pohjoismaissa. WindCoE hankkeen jälkeen osaamiskeskus siirtyy seuraavaan vaiheeseen tunnistamalla tärkeimmät teknologista muutosta ja julkista ymmärrystä vaativat asiat tuulivoimateollisuuden tulevaisuudessa.

  Vastinrahoittajat

  Nordlandin maakunta Norjassa ja Norjan arktinen yliopisto UiT Tromssassa, Uumajan yliopisto ja Luleån teknillinen yliopisto Ruotsissa sekä Pohjanmaan liitto, Ammattikorkeakoulu Novia, Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Tampereen teknillinen yliopisto

  Projektin verkkosivu

  Projektin Facebook-sivu

 • EVICURES (2014 - 2016)Käyttäjälähtöisten teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelumallin kehittäminen

  EVICURES –hankkeessa kehitetään uusi käyttäjälähtöinen suunnittelumalli teho- ja tehovalvontatilojen suunnittelua varten.  Mallissa henkilöstö, johto, potilaat ja heidän omaisensa sekä yritys-, sairaanhoitopiiri- ja muut yhteistyökumppanit yhdessä osallistuvat suunnittelutyöhön alusta lähtien.    EVICURES hyödyntää tutkimustietoa näyttöön perustuvasta suunnittelusta (EBD, evidence based design), käyttäjien näkemyksiä sekä laajaa moniammatillista innovaatio-osaamista ja verkostoa tutkimalla EBD –toimintaa ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi toiminnan suunnittelulla halutaan parantaa tehohoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä aikaansaada myönteisiä potilas- ja henkilöstövaikutuksia.

  Lue koko artikkeli

   

 • CoTHREE (2013-2014)Osallistava suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa

  CoTHREE - Osallistava suunnittelun tiedonhankintaprosessi kolmannen iän asumistarpeiden kartoittamisessa. Hankeosapuolet: Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kulttuurin yksikkö (koordinaattori) ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.CoTHREE-projektin yleisenä tavoitteena on kehittää yritysten ja julkisen sektorin käyttöön uusia menetelmiä asiakasymmärryksen kehittämiseen ja käyttäjien tarpeiden kartoittamiseen. Projektin aikana tutkitaan ja pilotoidaan osallistavan suunnittelun tiedonhankintaprosessia, jossa käyttäjät ja suunnittelijat tuottavat yhdessä tietoa ennalta määritellyn suunnittelukohteen toteuttamiseksi. Tiedonhankintamallia voivat hyödyntää eri suunnittelualojen yritykset ja organisaatiot. Budjetti: 189 849 EUR. Projektin kesto: 6/2013-6/2014.

  Lue koko artikkeli
 • CoGen (2011-2012)Co-operative Design with Virtual Tools

  Living Lab -tutkimuskonseptin hanke
  SeAMK Kulttuurialan yksikkö
  Frami F –rakennuksen tilasuunnitelmien visualisointi


  Yhteistoiminnallinen suunnittelumenetelmä, johon liittyy vaiheittain tulosten visualisointi ja kokeminen virtuaalitilassa. Menetelmässä käytetään vaiheittain tulevaisuuspajoja, joissa kartoitetaan sekä nykyisiä että toivottavia tulevaisuudenkuvia eri aihepiireistä.
  2010_Frami-F_04-UKI-Arkkitehdit_435.png

  Työpajaan osallistujia johdatellaan tarkastelemaan tulevaisuuden visioita ennalta määriteltyjen teemojen avulla. Käytetään generatiivisia työkaluja, joka voi sisältää kuvakollaasi työkaluja, paperi- ja 3D pienoismalleja sekä virtuaalitilaan mallinnettuja tiloja, joiden avulla on tarkoituksena tukea työpajaan osallistuvat kartoitusta ja ideointia suunniteltavan kohteen maailmasta.

  Osallistujat saavat työkirjan noin viikkoa ennen tulevaisuustyöpajaa, joka pyydetään täyttämään ja tuomaan mukanaan työpajaan. Osallistujat keskustelevat, priorisoivat ja äänestävät eri työpajavaiheissa teemoja ja ideoita, joita kehitetään seuraavaan vaiheeseen.

   

  Lue koko artikkeli
 • HospiCaseY (2009-2011) Käyttäjälähtöinen Y-talo

  Tekesin Tila-ohjelman hanke
  VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo, UKI-Arkkitehdit Oy, Philips Oy, Väinö Korpinen Oy, Ecophon Group, iLOQ ja SeAMK tutkimus- ja kehittämispalvelut
  hospicasey_435.png

  Käyttäjälähtöinen Y-talo (HospiCaseY) -hankkeen tavoitteena oli soveltaa käyttäjien näkemyksiä hyödyntävää lähestymistapaa Seinäjoen keskussairaalan Y-talon suunnittelussa ja rakentamisessa.

  Lue koko artikkeli
 • VIKSU (2008-2011) Virtuaalisuunnitteluympäristön kehittäminen työkoneohjaamojen suunnitteluun

  Rautaruukki Oyj ja Tampereen teknillinen yliopisto, Sandvik Mining and Construction ja FIMA ry

  Virtuaaliteknologian tutkimus ja kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke

  Virtuaalinen ohjaamoympäristö on realistinen 3D-tila, jossa näkyvyys- ja sisustusratkaisuja voidaan arvioida ohjaamon kehitysprojektien nopeuttamiseksi. Tämä uusi teknologia - joka on kehitetty yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Ruukin kanssa - vähentää useita liikkuvien työkoneiden ohjaamojen suunnittelussa tarvittavia suunnitteluvaiheita.

  2010-02-05_Ruukki_435.png

  Lue koko artikkeli

 • VIRVO (2006-2009) Tekesin MASI-ohjelman hanke

  TTY, VTT, ROViR, Metso, Kone, FIMA

  Projektin tavoitteena on kehittää kustannustehokkaita virtuaalitekniikoita ja etäoperointia hyödyntäviä menetelmiä vaativien huoltotöiden suunnitteluun, harjoitteluun ja toteutukseen. Sovelluskohteina ovat vaativien teollisuuslaitosympäristöjen operointi ja kunnossapito.

  MetsoMinerals_LT110_2_435.png

  Lue koko artikkeli
 • HospiTool (2006-2008) Tekesin FinnWell-ohjelman hanke

  VTT, Stakes, FINPRO, Turun yliopistollinen keskussairaala, ISAK, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, UKI-Arkkitehdit Oy, ABLOY, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Pöyry, Väinö Korpinen, European Health Property Network

  Visio: Kehitetään sairaalatilojen vaatimustenmukaisuudenhallintaan välineitä, joilla käyttäjät osallistuvat tilojen suunnitteluun ja arviointiin, hyödyntämällä uutta visualisointiteknologiaa.


  HospiTool_435.png


  Tavoite: HospiTool-projektin tavoitteena oli tuoda käyttäjien näkemyksiä hyödyntävä vuorovaikutteinen lähestymistapa sairaalatilojen suunnitteluun, rakentamiseen ja korjaukseen ja luoda näin kehittämisalusta toimintaympäristön uusille innovaatioille - niin toiminnallisille kuin fyysisillekin.

  Lue koko artikkeli
 • Valmistalo3D (2005-2006) Älytekniikan Osaamiskeskus -hanke

  Valmistalo3D-hankkeessa tavoitteena oli kehittää ohjelmisto ja menetelmä, joiden avulla CAVEssa voidaan visualisoida talopakettivalmistajien eri vaihtoehtoja erilaisissa valaistusolosuhteissa sekä muuttaa asiakkaan toivomusten mukaisesti pintamateriaaleja ja värejä (lattia, katot, seinät), sekä myöhemmässä vaiheessa valita 3D-malleihin valmiita keittiökalusteita ja huonekaluja.

  Valmistalo3D_435.png

  Lue koko artikkeli
 • Digitaalisen postinlajittelukeskuksen visualisointi (2005-2006) Tuotantotekniikan keinot –hankkeen osaprojekti

  Lakeuden Levytyö Oy

  Hankkeen tavoitteena oli mallintaa Lakeuden Levytyö Oy:n (nyk. Formia Lakeus) digitaalinen postinlajittelukeskus. Kannettavaan tietokoneeseen rakennettavalla mallilla LLT voi esittää asiakkailleen digitaalisen postikeskuksen toimintaa. Oleellista mallissa on järjestelmän lajittelukehikon, PC-pohjaisen ohjausohjelmiston sekä tietokantayhteyden, valokennojen, merkkivalojen ja nestekidenäyttöjen, lisävarusteiden eli vaa’an ja viivakoodinlukijan toiminta postinlajittelun tehostamisessa.
  Lakeuden_Levytyö_435.png

  Lue koko artikkeli
 • 3D Bridge (2005-2006) Euroopan Unionin Culture 2000 -ohjelman hanke

  Jyväskylän yliopisto, Evakkosäätiö, Max Planck -instituutti, Royal Holloway, University of London

  Hankkeen lähtökohtana oli eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen, tutkiminen ja tuloksien soveltaminen käytännön rakennussuojeluun. Hanke pyrki kehittämään uuden teknologian välineitä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Hankkeessa kehitettiin open source -ajatteluun pohjautuva ohjelmistosovellutus ja testattiin sen soveltuvuutta erilaisissa eurooppalaisissa kulttuuriperintökohteissa sekä kootaan hankkeesta saatu tieto ja kokemus alalla työskentelevien käyttöön. Hanke rahoitettiin Kulttuuri 2000-ohjelmasta.
  StTrinitatis_in_Google_Earth_435.png

  Lue koko artikkeli
 • Virtuaali-Frami (2005-2006) Seinäjoen Teknologiakeskus Oy  Seinäjoen teknologiakeskus Oy, (Frami Oy) tilasi VR-laboratoriolta Teknologiakeskus Framin virtuaalisen 3D-mallin Frami D-rakennuksen tilojen markkinointiin, katseluohjelman mallin tarkasteluun CAVEssa sekä selvityksen Teknologiakeskus Framin pääaulaan mahdollisesti pystytettävästä videoprojektorikokonaisuudesta.

  Mika_Pesu_Virtuaali-Frami.png

  Lue koko artikkeli
 • Virtuaalinen Seinäjoki (2005-) Seinäjoen kaupunki


  Virtuaalinen Seinäjoki -hanke alkoi vuonna 2005 Seinäjoen kaupungin kaavoitusyksikön tilaustyönä. VR-laboratoriolta tilattiin 3D-malli Seinäjoen keskustasta sekä ohjelmisto mallin visualisointiin ja muokkaamiseen. 3D-malli sisälsi rakennuksia Puskantien, Valtionkadun/Ruukintien, Kauppakadun ja Työväenkadun/Porvarinkadun rajoittamalta alueelta. Lisäksi malliin kuului Teknologiakeskus Framin alue. Hanke kesti muutaman kuukauden, mutta epävirallisesti se jatkuu yhä.

  Virtuaali-Seinäjoki_435.png

  Lue koko artikkeli

VRLabValintaPaneeli.png

Yhteystiedot

Laboratorioinsinööri Tapio Hellman 
+358 40 830 4157 
etunimi.sukunimi@seamk.fi

Ylös / Up