Kirjaston laajennuksen visualisointi

Seinäjoen kaupunki

Seinäjoen kaupunki järjesti vuonna 2008 suunnittelukilpailun kirjaston laajennuksesta. Arkkitehtuurikilpailu toteutettiin kutsukilpailuna, johon valittiin ilmoittautuneista arkkitehtitoimistoista Ark-House Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto HKP Oy, Arkkitehtitoimisto JKMM Oy Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy sekä Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy.

Kirjaston laajennuksen arkkitehtisuunnittelusta kilpailevat arkkitehtitoimistot lähettivät 3D-mallit suunnitelmistaan kaupungille, joka tilasi VR-laboratoriolta mallien vertailun CAVE-virtuaalitilassa.

Visualisointi toteutettiin siten, että kirjaston tuntumassa sijaitsevat rakennukset mallinnettiin "harmaana massana" ja lisättiin jo olemassa olevaan 3D-kaupunkimalliin. Arkkitehtitoimistoilta saadut 3D-mallit jälkikäsiteltiin siten, että ne voitiin ottaa malliin esille ja piilottaa näkyvistä. Näin kaikkia kilpailuehdotuksia voitiin vertailla keskenään luonnollisessa koossa ja tulevalla sijaintipaikallaan, virtuaalisesti.

Voittaneesta ehdokkaasta tehtiin lopuksi vielä kamera-ajo, jota esitettiin arkkitehtikilpailun julkistustilaisuudessa Seinäjoen kaupungintalolla.

Apila_435.png
Apila

Cumera_435.png
Cumera
Epilogi_435 (1).png
Epilogi
Kursiivi_435.png
Kursiivi
Solki_435.png
Solki

Ylös / Up