Valmistalo3D (2005-2006)

Animaatio_435.gif
Hankkeen tavoitteet
Hankkeessa toimittiin yhteistyössä talopakettivalmistajan kanssa ja pyrittiin luomaan sovellus ja 3D-mallirajapinta, jonka avulla virtuaalitodellisuusteknologiaa voidaan hyödyntää talopakettien suunnittelun ja markkinoinnin apuvälineenä.

Myytäessä tiloja 3D-virtuaaliympäristö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden asiakkaan tarpeiden ja toivomusten selvittämiseen ja toteuttamiseen jo talopaketin suunnitteluvaiheessa.
Sovellus
Sovellusohjelmiston avulla talopaketin ostaja pääsee tulevaan kotiinsa virtuaalisesti ja voi VR-ympäristössä (CAVE) mukauttaa valmistaloratkaisun valitsemalla haluamansa pintamateriaalit ja värit

Muutokset näkyvät reaaliajassa
Intuitiivinen ja helppo käyttöliittymä
Taustaselvitys
Taustaselvitykseen otettiin mukaan talopakettien suunnitteluohjelmistojen markkinajohtajat, Vertex Systems ja Graphisoft ArchiCAD. Vertex Systems on kotimainen 3D-CAD-valmistaja, se on markkinajohtaja, mutta ei sisältänyt ohjelmointirajapintaa.

Graphisoft on alunperin unkarilainen, maailmanlaajuinen ohjelmistotalo, ja sen valmistama ArchiCAD on toinen merkittävä 3D-pohjainen arkkitehtisuunnitteluohjelmisto. Se sisälsi myös ohjelmointirajapinnan.

Talopakettivalmistajista vertailtiin keskenään kahta valmistajaa, Villiruusu ja Luja-kivitalot. Yhteistyökumppaneiksi valittiin talopakettivalmistajista Lujabetoni Oy, ESPOO, arkkitehtitoimisto Arktika Oy, maahantuoja M.A.D. Oy sekä 3D-CAD-valmistaja Graphisoft.
Laitteisto- ja ohjelmistoalusta
  • PC-visualisointiklusteri Fujitsu-Siemens Celsius R630
  • Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows XP
  • Grafiikkarajapinta OpenSceneGraph
  • VR-ohjelmointikirjasto VR JugglerKarusellit
Etusivun karuselli : 1020px X 460px
Alasivun karuselli : 659px X 360px

Nostolinkit
1. Iso, alasivuilla sisältöalueella : 310px X 180px
2. Etusivun Tabisivuilla : 209px X 121px
Ylös / Up