Mechdyne Inc. CAVELib

Interaktiivisten 3D-sovellusten ohjelmointikirjasto

CAVELib on amerikkalaisen Mechdyne-ohjelmistotalonsovellusohjelmointirajapinta (API), joka tarjoaa mahdollisuuden luoda vuorovaikutteisia, kolmiulotteisia ympäristöjä. CAVELibin avulla voidaan luoda visuaalisia sovelluksia lukuisille eri näyttöteknologioille ilman, että kehittäjän täytyy paneutua usealle näyttöseinälle tai klusterijärjestelmälle rakennetun ohjelman koukeroihin. CAVELib API yleistää nämä yksityiskohdat, ja sen avulla kehittäjät voivat rakentaa vuorovaikutteisia 3D-sovelluksia Windows- tai Linux-käyttöjärjestelmiin.

IMG_0536.JPG

Vuorovaikutteiset 3D-sovellukset tuovat valmiuksia kiinnittää huomio visuaaliseen tietoon useista näkökulmista, mikä lisää ymmärrystä ja kasvattaa tehokkuutta tiedon hankinnassa. CAVELibiä voidaan käyttää interaktiivisten 3D-sovellusten kehittämiseen moniin keskeisiin prosesseihin, mukaan lukien tuotekehitys, tutkimus, suunnittelu, valmistus, koulutus, lääketiede ja markkinointi. CAVELib-sovelluksia on kirjoitettu, jotta käyttäjät avulla käyttäjät voivat nähdä eri suunnitteluvaiheita ilman kalliita prototyyppejä sekä kommunikoida lähes kasvokkain ympäri maailmaa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ilman kehittäjän osalle lankeavaa vaivaa, CAVELib laskee ei-suorakulmaisen perspektiivin muunnosmatriisit näyttölaitteelle, synkronoi usean näytön prosessit ja piirtää stereoskooppisen näkymän. Organisaatiot, jotka valitsevat käyttöönsä vuorovaikutteisia 3D-näyttöjärjestelmiä tulisi käyttää CAVELibiä pystyäkseen ottamaan nopeasti käyttöön nämä järjestelmät.

CAVELib on ollut kehityksessä ja käytössä yli vuosikymmenenen, siitä asti kun CAVE ensimmäinen kerran esiteltiin vuonna 1992 ACM SIGGRAPHin vuosikongressissa Chicagossa. CAVELib suunniteltiin ja kehitettiin Electronic Visualization Laboratoryssa Tom Defantin ja Dan Sandinin johdolla, jossa ohjelmointityön tekivät pääasiallisesti Carolina Cruz-Neira, Marek Czernuszenko ja Dave Pape. CAVELibin kehitykseen on myös suuresti vaikuttanut sen leviäminen tutkimuskäyttöön yliopistoihin.

Ylös / Up