fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/Oppimisympäristöjä/Terveysalan simulaatio-oppimisympäristö

Terveysalan simulaatio-oppimisympäristö

Simulaatio.jpg

SeAMKin Koskenalan toimipisteessä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat voivat harjoitella käytännön tilanteita varten erityisessä simulaatioympäristössä. Simuloinnilla tarkoitetaan todellisten hoitotilanteiden ja -ympäristöjen jäljittelyä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun potilassimulaattorille saadaan asetettua lähes samat toiminnot kuin oikealle potilaalle. Simulaattorin avulla voidaan arvioida esimerkiksi hengitystä ja verenkiertoa. Teknisten hoitotaitojen ohella simulaatioympäristössä opetellaan muun muassa tiimityöskentelyä, päätöksentekoa ja johtamista.

Harjoituksen aikana ohjaava opettaja ja muut opiskelijat voivat seurata tilannetta viereiseen luokkaan välitettävän video- ja ääniyhteyden kautta. Harjoitustilanne voidaan myös tallentaa, jolloin opiskelija pääsee jälkeenpäin katsomaan ja itse arvioimaan onnistumistaan tilanteessa.

 

Simulointi kehittää laaja-alaisesti opiskelijan osaamista

Simulaatio mahdollistaa havainnollisuuden ja luo kokemuksellisuutta. Se valmentaa toimimaan reaalimaailmassa suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja järkevällä tavalla. Kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen simulaatio-opetus kehittää laaja-alaisesti opiskelijan osaamista, esimerkiksi ongelmanratkaisutaitoja, päätöksentekotaitoja, kliinisiä ja teknisiä taitoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Opiskelijat ovat olleet motivoituneita ja innostuneita simulaatio-opetuksesta, koska oppimistilanteet ovat dynaamisia ja mielenkiintoisia. Niiden myötä on mahdollista yhdistää aiemmin opittua teoriatietoa käytäntöön sekä oppia tilanneherkkyyttä ja ennakointitaitoja, jotka lisäävät potilasturvallisuutta ja ennaltaehkäisevät läheltä piti - ja vaaratilanteita.

Tutkimukset ovat osoittaneet simulaatio-opetuksen edistävän sairaanhoitajaopiskelijoiden itseluottamusta ja parantavan hoitotyön laatua.

Lisätietoa
  • Defloor T, Van Hecke A, Gobert M, Darras E & Grypdonck M. 2006. The clinical nursing competencies and their complexity in Belgian general hospitals. Journal of Advanced Nursing 56, 669–678.
  • Haskvitz L.M. & Koop E.C. 2004. Students struggling in clinical? A new role for the patient simulator. Journal of Nursing Education 43, 181–184.
  • Kneebone R.L. Practice, Rehearsal and Performance. An Approach for Simulation-Based Surgical and Procedure Training. JAMA 23/30, 302(12), 1336–1338.
  • Wagner D, Bear M & Sander J. 2009. Turning Simulation into Reality: Increasing Student Competence and Confidence. Journal of Nursing Education 48(8), 465–467.
Ylös / Up