fi/Koulutus/Opiskelijana SeAMKissa/SAMO ja opiskelijayhdistykset

SAMO ja opiskelijayhdistykset

Yhteystiedot

 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO

Kampusranta 11 (Frami F, 1. krs.)
PL 412
60101 Seinäjoki

www.samo.fi

SAMO

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAMO on SeAMKin opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. SAMO toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja äänitorvena niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. SAMO on jäsen Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:ssä sekä Opiskelijoiden liikuntaliitossa (OLL). Näitä väyliä myöden pystymme vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin aina eduskuntaa myöten.

Mikään asia ei ole meille liian pieni ja mitätön – olemme täällä opiskelijaa varten!

Ylintä päätäntävaltaa SAMOssa käyttää 20-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla marraskuussa. Käytännön toiminnasta vastaa 8-jäseninen hallitus sekä kolme päätaoimista työntekijää. Sekä edustajisto- että hallitusehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneet ja jäsenmaksunsa maksaneet SAMOn jäsenet.

SAMOn jäseneksi voivat liittyä kaikki SeAMKin päätoimiset opiskelijat ja se tapahtuu SAMOn nettisivuilta löytyvän linkin kautta. Jäsenenä saat opiskelijakortin, joka oikeuttaa laajoihin opiskelija-alennuksiin ja etuihin niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Lisäksi SAMO järjestää opiskelijoille paljon erilaisia tapahtumia, joihin osallistuminen antaa sisältöä ja monipuolisia kokemuksia koko opiskeluajalle!

Tule mukaan hilpeään yhteisöön!

Liity SAMON jäseneksi.

Opiskelijayhdistykset

Sulka ry

Seinäjoen Tradenomiopiskelijat
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Facebook: Sulka Ry

SenIOR ry

Seinäjoen Insinööriopiskelijat
SeAMK Tekniikka
Facebook: SenIOR ry
http://senior.seamk.fi/

SOSSU ry

Sosiaalialan opiskelijayhdistys
SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Facebook: Sossu ry

Kutu ry

Kulttuurituotannon edistämisyhdistys
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Facebook: Kutu ry

IMO ry

Agrologien opiskelijajärjestö
SeAMK Elintarvike ja maatalous

SAKARA ry

Restonomiopiskelijoiden opiskelijakunta
SeAMK Elintarvike ja maatalous
Facebook: Restonomi (AMK) Kauhajoki/SaKaRa Ry

Jatko ry

Muotoilun opiskelijoiden opiskelijajärjestö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Facebook: jatko ry

Opiskelijajaosto TEHO

Terveysalan opiskelijoiden opiskelijajärjestö
SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Facebook: Opiskelijajaosto TEHO

Metsäpojat ry
Metsätalouden opiskelijoiden opiskelijajärjestö SeAMK Elintarvike ja maatalous
Ylös / Up