Call for Papers

Yrittäjyyskasvatuspäivät, YKTT 2014, 25.-26.9.2014
Teemana: Yrittäjyyskasvatus 2.0

Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään kahdeksatta peräkkäistä vuotta. Tällä kertaa konferenssi järjestetään Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Konferenssin järjestää Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kanssa.

Tämän vuoden konferenssin teemana on ”Yrittäjyyskasvatus 2.0”. Käyttämällä ilmaisua toisen sukupolven yrittäjyyskasvatustutkimus haluamme kartoittaa mistä olemme tulossa ja minne olemme menossa tällä tutkimuskentällä. Yrittäjyyskasvatuspäivät keräävät yhteen monitieteellisen osallistujaryhmän opettajista, tutkijoista, julkis- ja vapaaehtoisorganisaatioiden edustajista keskustelemaan yrittäjyyskasvatuksesta yhteiskunnassamme. Konferenssin ohjelma löytyy liitteenä. Se sisältää muun muassa Alain Fayollen ja Paula Kyrön puheet, luentoja ja artikkelisessioita.

Ohjelmaan ja ilmoittautumiseen liittyviä päivityksiä tiedotetaan verkkosivuilla www.seamk.fi/yktt_2014.

Tärkeitä päiviä ja tietoa

Aikataulu
30.4.2014 abstraktit
30.5.2014 abstraktien hyväksyntä
12.8.2014 paperit 
 
Abstraktien jättö Easychair-konferenssijärjestelmän kautta:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=yktt2014

Jätä linkin kautta molemmat versiot. huomaathan, että sivun lopussa on ruksittavana kohta joko abstraktille tai koko paperille. Easychairiin liittyvissä ongelmissa ota yhteys Hannu Alakoskeen hannu.alakoski(a)uva.fi.

Kategoriat: Esitettävät lopulliset paperit, väitöskirjasuunnitelmat ja hanke-esittelyt.

Lisätietoja internet-sivuilla: http://www.yktt.fi ja www.seamk.fi/yktt_2014

Ystävällisin terveisin Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran puolesta,

Professori Ulla Hytti

****************************************************

CALL FOR PAPERS

 
Enterprise Education Vol. 2 
 
 Enterprise education conference, YKTT 2014
25th¬26th September 2014
At Seinäjoki University of Applied Sciences,
Seinäjoki, Finland

The enterprise education conference will be held for the eight consecutive year and this year it is held at Seinäjoki University of Applied Sciences, Seinäjoki, Finland. The conference is organized by Scientific Association for Entrepreneurship Education together with Seinäjoki University of Applied Sciences and University of Vaasa.

The theme of conference is "Enterprise Education Vol. 2”. By announcing the start of the second generation of enterprise education research, we want to chart where we came from and where are we going to on this particular field of study. The conference gathers teachers, researchers and representatives of public and voluntary organizations from multidisciplinary backgrounds to exchange knowledge about the enterprise education in our society. The programme can be found as an attachment. It will include, among other things, keynote speeches by Alain Fayolle and Paula Kyrö, lectures and paper sessions.

Updates about the programme and registration will be posted on this website.

We welcome abstracts with a broad range of topics!

Leave your abstract here:

https://www.easychair.org/conferences/?conf=yktt2014

About problems considering the use of Easychair, please contat Hannu Alakoski hannu.alakoski(a)uva.fi

Important dates and information

Timetable
30th of April 2014 abstracts
30th of May 2014 approval of abstracts
12th of August 2014 full papers

Abstract submitting by using Easy Chair conference system: https://www.easychair.org/conferences/?conf=yktt2014

Categories: Full papers, entrepreneurial learning cases and doctoral plans or early phase studies.  Additional information from the website: www.yktt.fi and www.seamk.fi/yktt_2014.

On the behalf of Scientific Association for Entrepreneurship Education,

Professor Ulla Hytti 

Huom! Abstrakteihin ja papereihin liittyvät asiat
Tutkimusassistentti / Research Assistant
Hannu Alakoski
029 449 8598
hannu.alakoski(a)uwasa.fi
Ylös / Up