Ohjelma

KONFERENSSIN OHJELMA 

Tuloste ohjelma: tulostettava ohjelma yktt.pdf

To 25.9.

8.15-10.30 Akateemisen julkaisemisen työpaja (7. taivas)

Akateemisiin lehtiin kirjoittaminen on opittavissa oleva, erityinen taito. Tässä työpajassa keskustelemme miksi julkaista, missä julkaista ja miten julkaista. Käymme läpi joitakin keskeisiä asioita, joita ei kannata tai kannata tehdä, kun kirjoitetaan akateemista artikkelia.

Työpajan vetäjänä toimii prof Ulla Hytti, joka toimii parhaillaan Editorina ”Journal of Small Business Management” –lehdessä.

Huom! Ilmoittautuminen työpajaan konferenssi-ilmoittautumisen yhteydessä!

10.30-11.30 Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikokous (7. taivas)

11.00-12.00 Ilmoittautuminen Frami F ja lounas Frami B

12.15-13.45 Avauspuheenvuoro Kari Ristimäki, dosentti, Vaasan yliopisto (Auditorio F110)

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran tervetuliaissanat
professori Ulla Hytti, Turun kauppakorkeakoulu

Ideas and Thoughts about the Future of Entrepreneurship Education
Puheenvuoro professori Alain Fayolle, Emlyon Business School, Ranska

13.45-14.15 Kahvi (Frami F)

14.15-17.30 Teemaryhmät (tilat alla olevassa ohjelmassa)

Teemaryhmien ohjelmat: Programme_latest_24.9.2014.pdf

19.00 Iltatilaisuus Seinäjoen kaupungin isännöimänä Törnävän Kartanossa

           

Pe 26.6

8.30-10.30 Teemaryhmät  (tilat alla olevassa ohjelmassa)

Teemaryhmien ohjelmat: Programme_latest_24.9.2014.pdf


10.30-11.00 Kahvi (Frami F)

11.00-12.45 Puheenvuoro Tapio Varmola, rehtori/toimitusjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu  (Auditorio F110)

Puheenvuoro professori Paula Kyrö, Aalto-yliopisto: Methodological challenges in entrepreneurship education

Loppupuheenvuoro ja Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran kunniajäsenien palkitseminen

12.45-13.30 Lounas (Frami B)

***************************************


The Programme

Print programme: HEREThu 25th September

8.15-10.30 Academic publishing workshop (meeting room 7 th Heaven)

Writing for academic journals is a specific craft that can be learned. In this workshop we will discuss issues like why to publish, where to publish and how to publish. We will review some of the main do’s and don’ts when it comes to crafting an academic article.

The workshop is led by Prof Ulla Hytti who is currently an Associate Editor for the Journal of Small Business Management.

Notice! Please inform of your participation in the workshop when registration to conference

10.30-11.30 Scientific Association for Entrepreneurship Education annual meeting (meeting room 7 th Heaven)

11.00-12.00 Registration and lunch (Frami B)

12.15-13.45 Opening speech by Kari Ristimäki, docent, Univeristy of Vaasa (Auditorium F110)

Welcoming words by President of Scientific Association for Entrepreneurship Education Professor Ulla Hytti Turku School of Economics

Ideas and Thoughts about the Future of Entrepreneurship Education
Keynote speaker professor Alain Fayolle, Emlyon Business School, France

13.45-14.15 Coffee (Frami F)

14.15-17.30 Parallel groups (Check out lecture rooms from the programme below)

Parallel groups programme:  Programme_latest_24.9.2014.pdf

19.00 Evening gathering hosted by City of Seinäjoki at beautiful Törnävä Mansion


Fri 26th September

8.30-10.30 Parallel groups (Check out lecture rooms from the programme below)


Parallel groups programme:  Programme_latest_24.9.2014.pdf


10.30-11.00 Coffee (Frami F)

10.30 Keynote speaker Tapio Varmola, president/CEO, Seinäjoki University of Applied Sciences (Auditorium F110)

Keynote speaker professor Paula Kyrö, Aalto University School of Business, Finland: Methodological challenges in entrepreneurship education

Closing the conference and Nominating honorary members of Scientific Association for Entrepreneurship Education

12.45 -13.30 Lunch (Frami B)

Ylös / Up