fi/SeAMK Info/Asiantuntemus/Ansiot ja arvioinnit

Ansiot ja arvioinnit

SeAMKin ansiot ja arvioinnit vuodesta 2010 alkaen


SeAMK arvioi toimintaansa säännöllisesti sekä sisäisten että ulkoisten arviointien ja auditointien kautta. Niiden tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä.

Toteutettuja ulkoisia arviointeja tai auditointeja vuosina 2010-2013

- Tietohallinnon benchmarking vuonna 2008
- SeAMK kulttuurialan arviointi vuonna 2009
- SeAMK laadunvarmistusjärjestelman kansainvälinen auditointi vuonna 2009
- TKI-toiminnan ulkoinen arviointi vuonna 2010
- Kansainvälisen toiminnan kansainvälinen arviointi vuonna 2011
- Viestinnän ja markkinoinnin ulkoinen arviointi 2012
- Toimiluvan hakeminen vuonna 2013.
- Diploma Supplement Label 2013
- U-Multirank 2013-2014

Toteutettuja sisäisiä arviointeja tai auditointeja vuosina 2010-2013
- Henkilöstön työolobarometri vuonna 2010
- Opiskelijabarometri vuonna 2010
- Valmistuneiden sijoittuminen työelämään seurantatutkimus vuonna 2011
- Henkilöstön työolobarometri vuonna 2012
- Opiskelijabarometri vuonna 2012
- EFQM itsearviointi vuonna 2012
- Koulutusohjelma-arvioinnit vuonna 2013
- Henkilöstötilinpäätös vuosittain
- Opiskelijakunta SAMOn skopo-kysely vuosittain.
Ylös / Up