fi/SeAMK Info/Asiantuntemus/Asiantuntijat

Asiantuntijat

SeAMKin osaamisen taustalla ovat osaavat asiantuntijat. Tutustu osaan heistä tällä sivulla. Koko henkilökuntaa on noin 350 ja opiskelijoita miltei 5000.
 • Aho Anne-Maria, KTT/D.Econ.Sc. (Econ)

  ANNE-MARIA AHO
  KTT, yliopettaja, tutkintopäällikkö
  D.Econ.Sc. (Econ), Principal Lecturer, Head of Degree Programme

  Opetus 
  Teaching 

  Osaamisen johtaminen, johdon tietojärjestelmät, strateginen johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta

   

  Knowledge Management, Management of Information Systems, Strategic Management, Research and Development

   

  Tutkimus 
  Research

  Osaamisen johtaminen, tutkimus- ja kehitysprosessit, strateginen johtaminen, palveluliiketoiminta

   

  Knowledge Management, RDI Processes, Strategic Management and Service Business

   

  > Julkaisut 

   

  > Publications 

   

  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 3041

  Sähköposti: anne-maria.aho(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 3041

  E-mail: anne-maria.aho(a)seamk.fi

   

   

 • Alanne Soili, FT, TtM (terveystaloustiede), THM (ravitsemustiede)
  SOILI ALANNE
  FT, TtM (terveystaloustiede), THM (ravitsemustiede), laillistettu ravitsemusterapeutti, vs. yliopettaja
  PhD, M.Sc. (Health Sci. & Health Economics), Authorized Nutritionist, Pricipal lecturer

  Opetus
  Teaching

  Ravitsemustiede, kliininen ravitsemus, lasten ravitsemusterapia, terveystaloustiede,tilastotiede (perusopinnot, regressioanalyysi,matriisit)

   

  Clinical Nutrition, Paediatric Nutrition, Health Economics

   

   

  Tutkimus
  Research

  Lasten ravitsemus, kliininen ravitsemus, laadullinen tutkimus, terveyteen liittyvä elämänlaatu, kustannus-vaikuttavuusanalyysi

  Clinical Nutrition, Qualitative Research, Health Economics (Health Related Quality of Life, Costing, Cost-Effectiveness Analysis, 15D), Qualitative Research

  Julkaisut
  Publication

  Alanne S & Mustila T. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ravitsemusterapiaselvitys: Tyypin 1 diabeetikot toivovat ymmärtävää mutta napakkaa ravitsemusohjausta. Diabetes ja Lääkäri 2015;44(2):11-15.

  Alanne S. Subjektiivisesti merkitsevä muutos terveyteen liittyvässä elämälaadussa. Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, terveystaloustiede, 2011.

  Alanko J, Alanne S, Salonen K, Tauriainen H. Ensitietoryhmä on hyvä aloitus typpi 1 diabeetikoiden omahoitoon. Suomen Lääkärilehti 2011;66(20):1684-1685.

  Alanne S. Rasvaa sisältävien elintarvikkeiden käyttö kouluruoassa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman (Dehkon 2D hanke) toimeenpanohanke 20032007. EPSHP julkaisusarja C, 2004.

   

  Alanne S. An infant with food allergy and eczema in the family : the mental and economic burden of caring. Doctoral thesis, University of Turku, Functional Foods Forum; Department of Biochemistry adn Food Chemistry, 2012.

   

   

   

   

   

   

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Elintarvike ja maatalous

  Käyntiosoite: Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 680 7675

  Sähköposti: soili.alanne(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Food and Agriculture

  Visiting address: Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 680 7675

  E-mail: soili.alanne(a)seamk.fi

   
 • Anttonen Alpo, DI, tietotekniikka
  ALPO ANTTONEN
  DI, tietotekniikka, lehtori

  Opetus

  Tietokonetekniikka, tietoliikennetekniikka, langaton tiedonsiirto, Linux- ja Windows-palvelimet, Word, Excel, PowerPoint

   

  Yhteystiedot

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Huone A330.8, Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 7478

  Sähköposti: alpo.anttonen(a)seamk.fi

   
 • Arkko Jarno, auto- ja työkonetekniikan insinööri/Automotive and Workmachine Engineer

  JARNO ARKKO
  auto- ja työkonetekniikan insinööri, laboratorioinsinööri
  Automotive and Workmachine Engineer, Laboratory Engineer

  Opetus 
  Teaching 

  Laboratoriokurssit, verkko-opetus (auto- ja työkonetekniikka)

   

  Laboratory Courses, Web teaching (Automotive and Worlmachine Engineering)

   

  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Juhonkatu 5 (Frami H), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 680 7139

  Sähköposti: jarno.arkko(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Juhonkatu 5 (Frami H), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 680 7139

  E-mail: jarno.arkko(a)seamk.fi

   

   

 • Björkman Jouni, FT, dosentti/PhD

  JOUNI BJÖRKMAN
  FT, dosentti, lehtori
  PhD, Senior Lecturer

  Opetus 
  Teaching 

  Fysiikka, paloturvallisuustekniikka

   

  Physics, Fire Safety Engineering

   

  Tutkimus
  Research

  Paloturvallisuustekniikka, lääketieteellinen fysiikka

   

  Fire Safety Engineering, Medical Physics (imaging)

   

   > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot / Contact Information

  SeAMK Tekniikka / Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Technology

  Kampusranta 9A (Frami A)
  FI-60320 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2352
  E-mail: jouni.bjorkman(a)seamk.fi

   

   

   

 • Haasio Ari, FT/PhD

  ARI HAASIO
  FT, yliopettaja
  PhD, Principal Lecturer

   

  Opetus
  Teaching

  Tidonhaku ja -hankinta, kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, kulttuurihistoria, sosiaalinen media

   

   

  Information retrieval and information seeking, social media, Qualitative and quantitative methods, Cultural history

   

   

  Tutkimus
  Reseach

  Sosiaalinen media, tiedonhankinta

   

   

  Social media, Information seeking

   

   

  Julkaisut

   

  Haasio, A. 2015. Disnormatiivinen ja normatiivinen informaatio. Informaatiotutkimus 34(4).

  Haasio, A., Zechner, M., & Päällysaho, S. (toim.). 2015. Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa.Seinäjoki. Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

  Haasio, A. 2015. Julkisesti verkossa julkaisten. Informaatiotutkimus 34(4).

  Haasio, A. 2015. Vertaistukea verkossa - Hikikomero-keskustelupalsta sosiaalisesti vetäytyneiden tiedonhankintakanavana. Wider Screen 3/2014.

  Haasio, A. 2015. Toiseus, tiedontarpeet ja tiedon jakaminen tietoverkon pienessä maailmassa: Tutkimus sosiaalisesti vetäytyneiden henkilöiden informaatiokäyttäytymisestä. Acta Universitatis Tamperensis 2082. Tampere University Press: Tampere.

  Haasio, A. 2014. Hikikomori-ilmiö: ominaispiirteet ja siihen kohdistunut tutkimus. Teoksessa Viljamaa, A., Päällysaho, S. & Lauhanen, R. (toim.) Opetuksen ja tutkimuksen näkökulmia: Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2014, 235-246.

  Haasio, A., & Zechner, M. 2014. Identiteettipuhetta Hikikomero-keskustelufoorumilla. NUORUUS TOISIN SANOEN, 51.

  Haasio, A. 2014 Löydä! Opas helppoon tiedonhakuun. Helsinki: BTJ.

  Haasio, A. 2013. Netin pimeä puoli. Helsinki: SKS.

  Haasio, A. 2011. Mitä iloa Internetistä? Helsinki: BTJ.

  Haasio, A. 2010. Suomen kirjastoseura 1985-2010: Tietoyhteiskunnan tekijä.Helsinki: Suomen kirjastoseura.

  Haasio, A., & Savolainen, R. 2004. Tiedonhankintatutkimuksen perusteet. BTJ Kirjastopalvelu. 

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2152

  Sähköposti: ari.haasio(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2152

  E-mail: ari.haasio(a)seamk.fi

   
 • Heikkilä Asta, TtT/PhD
  ASTA HEIKKILÄAstaHeikkilä.jpg
  TtT, yliopettaja
  PhD, Principal Lecturer
  Opetus
  Teaching

  Tutkimus- ja kehittämistoiminta, johtaminen, näyttöön perustuva toiminta, opinnäytetöiden ohjaus (AMK ja YAMK)

   

  Research and Development, Management and Leadership, Evidence Based Practice, Supervision of Theses´s (BSc and MSc)

   

  Tutkimus
  Research

  Näyttöön perustuva toiminta - tutkimustiedon käyttö, potilaan ohjaus, eTerveys

   

  Evidence Based Practice - Research Knowledge Utilization, Patient Education, eHealth

   

  > Julkaisut (.pdf)

   

  > Publications (.pdf)


  Yhteystiedot
  Contact Information

    
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Postiosoite:
  PL 158, 60101 SEINÄJOKI

  Puhelin: 040 830 2201

  Sähköposti: asta.heikkila(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 158, FIN-60101, Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2201

  E-mail: asta.heikkila(a)seamk.fi

 • Hellman Tapio, insinööri/Engineer (B.Sc)

  TAPIO HELLMAN
  insinööri, laboratorioinsinööri
  Engineer (B.Sc), Laboratory Engineer

   

  Opetus 
  Teaching 

  Visualisointi, virtuaalitodellisuus, 3D-mallinnus ja -käyttöliittymät

   

  Visualization, Virtual Reality, 3D Modeling and User Interfaces

   

  Tutkimus 
  Research 

  Virtuaalitodellisuus

   

  Virtual Reality

   

  Yhteystiedot / Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Kampusranta 9A (Frami A)
  FI-60320 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4157
  E-mail: tapio.hellman(a)seamk.fi

   


 • Hemminki Arja, YTT/PhD, D.Sc

  ARJA HEMMINKI
  YTT, lehtori
  PhD, D.Sc, Senior Lecturer

  Opetus 
  Teaching

  Opinnäytetöiden ohjaus, toimintatutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, yhteisö- ja ryhmätyö

   

  Diploma Work, Action Research, Kvalitative Research Methods, Community and Group Work

   

  Tutkimus 
  Research 

  Perhesosiologia, vanhustyö

   

  Family Sosiology, Gerontology

   

  > Julkaisut 

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Sosiaali- ja terveysala 

  Käyntiosoite: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 158, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2223
  Sähköposti: arja.hemminki(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 158, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 2223
  E-mail: arja.hemminki(a)seamk.fi

   

 • Imppola Jorma, DI/M.Sc. (Eng)

  JORMA IMPPOLA
  DI, opettaja
  M.Sc.(Eng), Teacher

  Opetus
   Teaching

  Logistiikka, tuotannonohjaus, ostotoiminta, ekologia, laadunhallinta, kansantalous

   

  Logistics, Production Management, Purchasing, Ecology, Quality Management, Economics

   

  Tutkimus
  Research

  Logistiikka, rahatalous, ekologia

   

  Logistics, Monetary Economics, Ecology

   

  > Julkaisut / Publications

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 680 7211

  Sähköposti: jorma.imppola(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 680 7211

  E-mail: jorma.imppola(a)seamk.fi

 • Janhunen Jenny, YTM/MSSc.

  JENNY JANHUNEN
  YTM Matkailututkimus, lehtori
  MSSc. Tourism Research, Senior Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Matkailu, liiketoiminta, asiaskaspalvelu, tuote- ja palvelukehitys, strateginen johtaminen, tulevaisuuden ennakointi

   

  Tourism, Business, Customer Service, Product and Service Development, Strategic Management, Foresight

   

  Tutkimus
  Research

  Matkailu (tuotekehitys, verkostoituminen ja yhteistyö & ennakointi)

   

  Tourism (Product and service development, networking and cooperation & foresight)

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 0437

  Sähköposti: jenny.janhunen(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 0437

  E-mail: jenny.janhunen(a)seamk.fi

   
 • Joensuu-Salo Sanna, FT/Ph.D.

  SANNA JOENSUU-SALO
  FT, Yliopettaja
  Ph.D. (Organizational Communication and Public Relations), Principal Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Markkinointi, tutkimusmenetelmät

   

  Marketing, Research Methods

   

  Tutkimus
  Research

  Yritysten kasvu, Markkinaorientaatio, Markkinointikyvykkyys, Yrittäjyysaikomukset

   

  Firm Growth, Market Orientation, Marketing Capabilities, Entrepreneurial Intentions

   

  > Julkaisut / Publications

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

   
  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 868 0144

  Sähköposti: sanna.joensuu-salo(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 868 0144

  E-mail: sanna.jonsuu-salo(a)seamk.fi

 • Kannasto Elisa, HTK, FM

  ELISA KANNASTO
  HTK, FM, Suomen kielen ja viestinnän opettaja
  Finnish Language and Communications Teacher

  Opetus
  Teaching

  Sosiaalinen media, yhteisöviestintä, suomen kieli,  asiakaspalveluviestintä

  Social media, Organization Communications, Finnish Language, Customer Service Communication

  Tutkimus
  Research

  Pedagogiikka ja sosiaalinen media, Poliittinen viestintä Twitterissä

  Social Media and Pedagogics, Political Communication in Twitter
   

  Julkaisut
   

  Media muokkaamassa  opettajuutta – sosiaalisen median opetuskäyttö yliopistoissa, pro gradu -tutkielma 2014

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 0403

  Sähköposti: elisa.kannasto(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 0403

  E-mail: elisa.kannasto(a)seamk.fi

 • Katajisto Kati, DI, MBA / Mc.Sc.Tech, MBA
  KATI KATAJISTO
  DI, MBA, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  Mc.Sc.Tech, MBA, Research and Development Manager
  Tutkimus
  Research

  Tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja rahoituksen hankinta.

  Tutkimusalue: Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö

   

  Planning of research and development projects.

  Research topic: University-Industry Interaction

   

  > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 4237

  Sähköposti: kati.katajisto(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4237

  E-mail: kati.katajisto(a)seamk.fi

   
 • Kempas Ilpo, FT/Ph.D.
  ILPO KEMPAS
  IlpoKempas.jpg
  FT, dosentti, lehtori
  kielet
  Helsingin yliopiston espanjalaisen filologian dosentti,
  Turun yliopiston espanjan kielen dosentti

  Ph.D., Adjunct Professor, Senior Lecturer
  languages
  Adjunct Professor of Spanish Philology at the University of Helsinki,
  Adjunct Professor of Spanish Language at the University of Turku

  Osoite


  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta
  PL 412
  60101 Seinäjoki

  Käyntiosoite:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki

  Address


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  Business School
  P.O. Box 412
  FI-60101 Seinäjoki

  Visiting address:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki
  Finland

  Puhelin  040 830 4219
  Faksi   020 124 5401
  Sähköposti  ilpo.kempas(a)seamk.fi
  Tel: +358 40 830 4219
  Fax: + 358 20 124 5401
  Email: ilpo.kempas(a)seamk.fi

  Opetus

  Espanjan, ranskan, englannin kieli
  Tutkimuskirjoittaminen

   


  Teaching

  Spanish, French, and English languages
  Academic writing 


  Erityisosaaminen


  Nykyespanjan verbisyntaksi
  Väitöskirja (2006, Helsingin Yliopisto)

  Expertise areas


  Verbal syntax of contemporary Spanish
  Doctoral dissertation (2006, University of Helsinki)

  Tutkimus

  Nykyespanjan kehitystendenssit
  Portugalin kieli
  Katalaanin kieli

  Publications Ilpo Kempas  Research

  Evolutionary tendencies in contemporary Spanish
  Portuguese language
  Catalan language

  Publications Ilpo Kempas


                          

  Muuta


  Käännöstyöt ja kielentarkastukset
  Opinnäytteiden ohjaus

  Other information


  Translations and proofreading
  Supervision of theses
 • Kitinoja Kimmo, DI/M.Sc.

  KIMMO KITINOJA
  DI, opettaja
  M.Sc., Lecturer

   

  Opetus
  Teaching

  Konetekniikka: Projektipaja-yritysyhteistyö, tuotannon kehitys, tuotekehitys ja innovaatio, valmistusmenetelmät, tuotantojärjestelmät, tuotannon kehitys, tuotekehitys

   

  Mechanical Engineering: Project Workshop Company Co-Operation, Production and Product Development and Innovation, Production Methods, Production Systems, Product Development

   

  Tutkimus
  Research

  Projektipaja-yritysyhteistyö: tuotannon kehitys, tuotekehitys ja innovaatio

   

  Project Workshop Company Co-operation, Production and Product Development and Innovation

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami E), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2150

  Sähköposti: kimmo.kitinoja(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami E), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 64, FIN-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2150

  E-mail: kimmo.kitinoja(a)seamk.fi

 • Kulmala Jenni, TtT/PhD

  JENNI KULMALA
  TtT, gerontologian ja kansanterveyden dosentti, yliopettaja
  PhD, Principal Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Vanhustyö, gerontologia, ikääntyneiden liikunta, terveys ja toimintakyky, muistisairaudet, tutkimusmenetelmät, epidemiologia, määrällinen tutkimus 

   

  Ageing, Gerontology, Physical Activity, Functional Capacity, Dementia, Research Methods, Epidemiology, Quantitative Research 

   

  Tutkimus
  Research

  Ikääntyminen, gerontologia, ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpito, ikääntyneiden liikunta, muistisairaudet, elämänkulun epidemiologia

   

  Ageing, Gerontology, Health and Functioning of Older People, Physical Activity, Dementia, Life-course Epidemiology

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite: Kalevankatu 35 (Kampustalo), 60100 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 158, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 0424

  Sähköposti: jenni.kulmala(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Kalevankatu 35 (Kampustalo), 60100 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 158, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 0424

  E-mail: jenni.kulmala(a)seamk.fi

   

 • Kytönen Erkki, KTT/D.Sc. (Econ.)

  ERKKI KYTÖNEN
  KTT, yliopettaja
  D.Sc. (Econ.), Principal Lecturer

  Opetus 
  Teaching

  Yritysrahoitus, tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys, sijoittaminen, yritysverotus, opinnäytteet 

   

  Corporate Finance, Financial Statement Analysis and Valuation, Investments, Corporate Taxes, Theses 

   

  Tutkimus
  Research

  Rahoituspäätökset, kassahallintokäyttäytyminen, sijoitustoiminta 

   

  Financial Decisions, Cash Management Behavior, Investments

   

   > Julkaisut

   

  > Publications 

   

  Yhteystiedot 
  Connect Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 020 124 5408

  Sähköposti: erkki.kytonen(a)seamk.fi

   
  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 20 124 5408

  E-mail: erkki.kytomaki(a)seamk.fi
 • Laine Päivö, FT/Ph.D.
  PÄIVö LAINE
  PäivöLaine.jpg
  FT, ekonomi, Ph.D. 
  koulutusohjelmapäällikkö/kielet, kulttuuri ja liiketoiminta

  Head of the Degree Progamme in Business Management/
  languages, culture and business

  Osoite


  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta
  PL 412
  60101 Seinäjoki

  Käyntiosoite:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki  Address


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  Business School
  P.O. Box 412
  FI-60101 Seinäjoki

  Visiting address:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki
  Finland

  Puhelin  020 124 5409
  Faksi   020 124 5401
  Sähköposti  paivo.laine(a)seamk.fi
  Tel: +358 20 124 5409
  Fax: + 358 20 124 5401
  Email: paivo.laine(a)seamk.fi

  Opetus


  Communication on the Web
  Business Communication
  Languages for E-commerce
  English for Librarians

  Teaching


  Communication on the Web
  Business Communication
  Languages for E-commerce
  English for Librarians

  Erityisosaaminen


  Verkko-opetuksen ja -oppimisen kehittäminen Verkkosivustojen kieli ja viestintäEnglanti ammattikielenäVirallinen kääntäjä: suomi-englanti-suomi

  Expertise areas


  Development of  online teaching and learning Language and communication on the Web
  English for specific purposes
  Authorised translator: Finnish-English-Finnish

  Tutkimus


  Verkkokaupan ja muiden verkkosivustojen kielen tutkimus
  Leonardo-hankkeeseen "Languages for E-commerce" liittyvä tutkimus ja kehittäminen


  Julkaisut (.pdf)

  Research


  Research of the language of electronic commerce and other websites
  Research and development in connection with the Leonardo project "Languages for E-commerce  Publications (.pdf)


  Hallinnolliset tehtävät


  liiketalouden koulutusohjelman koulutusohjelmapäällikkö

  Administrative duties


  Head of the Degree Progamme in Business Management

  Muuta


  SeAMK:n ECTS-koordinaattori
  Kielipalvelut: kielten yliopettaja

  Other information


  Institutional ECTS Coordinator
  Language Services
 • Lauhanen Risto, MMT/Dr.Agr.For.
  RISTO LAUHANEN

  MTT, dosentti (bioenergia-ala)
  tutkimus- ja kehittämispäällikkö

  Dr.Agr.For., Docent
  R&D Team Manager,

  Opetus ja tutkimus
  Teaching and Research

   Bioenergia

  Bioenergy

  > Julkaisut (.pdf)

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Elintarvike ja maatalous

  Käyntiosoite: Keskuskatu 32 (Kampustalo), 60100 Seinäjoki
  Postiosoite:
  PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin:  040 830 4150
  Sähköposti:  risto.lauhanen(a)seamk.fi


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Food and Agriculture

  Visiting address: Keskuskatu 32 (Kampustalo), 60100 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4250
  E-mail: risto.lauhanen(a)seamk.fi


 • Lehtola Mervi HM/M.Sc. (Admin.)
  MERVI LEHTOLA
  HM, Kehittämissuunnittelija
  M.Sc. (Admin.), Development Planner

  Tutkimus

   

  Research

   

  Hyvinvointitieto, peruspalvelut, valta ja vaikuttaminen paikallishallinnossa

   

  Welfare information, basic services, power and the local governance

   

  Yhteystiedot

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala
  Koskenalantie 17 (PL 158)
  60101 SEINÄJOKI

  Puhelin  020 124 5178
  Faksi   020 124 5101
  Sähköposti  mervi.lehtola(a)seamk.fi

  Contact Information

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work
  Koskenalantie 17 (P. O. Box 158)
  FIN-60101 SEINÄJOKI
  FINLAND

  Tel: +358 20 124 5178
  Fax: + 358 20 124 5101
  Email: mervi.lehtola(a)seamk.fi

   

  > Julkaisut (.pdf)

  > Publications (.pdf) (only in Finnish)

 • Liukkonen Jaana, TaM

  JAANA LIUKKONEN
  TaM, lehtori

   

  Opetus

  Ideointi/innovaatio/luovuusprosessit, palvelumuotoilu, käyttäjälähtöisyys, kestäväkehitys, tuotekehitysprosessi, materiaali- ja valmistusteknologia (tekstiili), tekstiilivärjäys sekä -paino, Photoshop, Illustrator, InDesign, väritieto sekä sommittelu, muotoilun historia

   

   

  Yhteystiedot

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 3970

  Sähköposti: jaana.liukkonen(a)seamk.fi

   
 • Loppela Kaija, KT, ft/PhD. (educ.sciences), physiotherapist

  KAIJA LOPPELA
  KT, fysioterapeutti, tutkimus- ja kehittämispäällikkö
  PhD. (educ.sciences), Physiotherapist, Research and development manager

  Opetus
  Teaching

  Oppiva organisaatio, oppimis- ja työmotivaatio, johtaminen, työhyvinvointi, työyhteisön kehittäminen, toiminta- ja arviointitutkimus, dialogisuus ja vuorovaikutus, dialoginen johtaminen ja kehittäminen

  Organizational learning, learning and working motivation, wellbeing at work, dialogic development and management, research methods: communicative action research and evaluation research 
  Tutkimus
  Research

  Työ- ja oppimismotivaatio, työelämän laadun ja työyhteisön toiminnan kehittäminen: työhyvinvointi, oppiva organisaatio, vuorovaikutus, johtaminen, erityisesti henkilöstövoimavarojen johtaminen sekä dialoginen johtaminen ja kehittäminen

  Development of work community; working motivation, organizational learning, wellbeing at work, human resource management, dialogic development and management

  > Julkaisuja (pdf)

   


   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Sosiaali- ja terveysala, Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

  Käyntiosoite: Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 3958

  Sähköposti: kaija.loppela(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Kampusranta 9 (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 3958

  E-mail: kaija.loppela(a)seamk.fi

   
 • Muurimäki Riikka, KTM/M.Sc.

  RIIKKA MUURIMÄKI
  KTM, koordinaattori, verkko-opetus
  M.Sc. Coordinator, Online Pedagogics

  Opetus
  Teaching

  Verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

   

  Online Teaching, Online Pedagogics, Digitalisation

   

  Tutkimus 
  Research

  Verkko-opetus, verkkopedagogiikka, digitalisaatio

   

  Online Teaching, Online Pedagogics, Digitalisation

   

  Yhteystiedot
  Connect Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami E), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2204

  Sähköposti: riikka.muurimaki(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami E), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2204

  E-mail: riikka.muurimaki(a)seamk.fi

   
 • Nevaranta Jorma, TkT/D.Sc. (Tech.)
  JORMA NEVARANTA
  TkT, yksikön johtaja
  D.Sc. (Tech.), Dean

  Opetus
  Teaching

  Tuotekehitys, laatujohtaminen, lujuusoppi, värähtelymekaniikka

   

  Product Development, Quality MAnagement, Strength of Materials, Mechanical Vibrations

   

  Tutkimus
  Research

  Tuotekehitys, insinöörien osaamistarpeet, insinöörikoulutuksen kehittäminen

   

  Product Development, Competence Needs of Engineers, Development of Engineering Education

   

  > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2147

  Sähköposti: jorma.nevaranta(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2147

  E-mail: jorma.nevaranta(a)seamk.fi

   
 • Nissinen Kaija, TtL/Pl
  KAIJA NISSINEN

  TtL, laillistettu ravitsemusterapeutti, työterveyshuollon pätevyys
  yliopettaja/ravitsemus, SeAMK Elintarvike ja maatalous

  Principal lecturer, Licentiate of health science (Nutrition), M.Sc. (Nutrition), authorized nutritionist

  Osoite


  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Elintarvike ja maatalous
  ravitsemisala
  Kampusranta 11 (PL 412)
  60101 SEINÄJOKI

  Käyntiosoite:
  Frami A, Kampusranta 9,
  5 krs., huone A530.6
  60320 SEINÄJOKI


  Address


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Food and Agriculture
  Kampusranta 11 (P. O. Box 412)
  FI-60101 SEINÄJOKI
  Finland

  Visiting address:
  Frami A
  Kampusranta 9
  60320 SEINÄJOKI
  Finland

  Puhelin  040 830 4207
  Sähköposti  kaija.nissinen(a)seamk.fi
  Tel: +358 40 830 4207
  Email: kaija.nissinen(a)seamk.fi

  Opetus

  Ravitsemus
  Ravitsemustutkimus- ja ohjaus
  Ravitsemusprojektit  Teaching

  Nutrition
  Nutrition education and counselling
  Nutrition projects  Tutkimus

  Terveyden edistäminen ja ravitsemus
  Ravitsemuslaatu

  Julkaisut (.pdf)

  Research

  Health promotion and nutrition
  Nutritional quality

  Publications (.pdf)

 • Palomäki Heikki, TkL/Lic.Sc
  HEIKKI PALOMÄKI
  TkL, yliopettaja
  Lic.Sc, Principal Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Sulautetut järjestelmät, digitaalitekniikka, projektityöt, laiteläheinen ohjelmointi, säätötekniikka, elektroniikka

   

  Embedded Systems, Digital Technology, Projects, Hardware-oriented Programming, Control Technology, Electronics

   

  Tutkimus
  Research

  Lyhyen kantaman langaton tekniikka

   

  Short Range Wireless Technology

   

  > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2147

  Sähköposti: jorma.nevaranta(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2147

  E-mail: jorma.nevaranta(a)seamk.fi

   
 • Pihlajaniemi Tapio, FK/MA

  TAPIO PIHLAJANIEMI
  FK, kansainvälisten asioiden päällikkö
  MA, Manager of International Affairs

  Opetus 
  Teaching 

  Englannin kieli ja viestintä, Kulttuurien välinen viestintä, Kansainväliset asiat ja niiden hallinnointi

   

  English Language and Communication Skills, Intercultural Communication, International Affairs and Their Administration

   

  Tutkimus 
  Research

  Kulttuurien välinen viestintä, Kansainväliset asiat

   

  Intercultural Communication, International Affairs

   

  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 3966

  Sähköposti: tapio.pihlajaniemi(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 3966

  E-mail: tapio.pihlajaniemi(a)seamk.fi

   

   

 • Päällysaho Seliina, FT, KTM / PhD (Biology), M.Sc. (Economics)
  SELIINA PÄÄLLYSAHO
  FT, KTM, tutkimuspäällikkö
  PhD (Biology), M.Sc. (Economics), Research Manager
   
  Tutkimus
  Research

  Osaamisen suojaaminen, innovaatiot, avoin tiede ja tutkimus, biotieteet

   

  IP Management, Innovations, Open Science and Research, Biosciences

   

  Erityisosaaminen
  Expertise Areas

  Mehiläishoito

   

  Beekeeping

   

  Innovaatiotoiminta
  Innovation Activities

  Etelä-Pohjanmaan Tuoteväylä-verkoston jäsen

   

  Member of Product Track network (Southern Ostrobothnia)

   

   > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2199

  Sähköposti: seliina.paallysaho(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2199

  E-mail: seliina.paallysaho(a)seamk.fi

   
 • Råtts Saija, FM, opinto-ohjaaja / MA, Professional Study Counselor qualification

  SAIJA RÅTTS
  FM, opinto-ohjaaja, viestinnän opettaja
  MA, Professional Study Counselor qualification, Senior Lecturer of Communication

   

  Opetus
  Teaching

  Viestintä, organisaatioviestintä, esiintymis- ja neuvottelutaito, sosiaalinen media, digitaalinen markkinointi, kulttuurienvälinen viestintä

   

  Communication, Corporate Communication, Presentation and Negotiation Skills, Social Media, Digital Marketing, Intercultural Communication 

   

  Tutkimus
  Reseach

  Sosiaalinen media ja verkko-opetus, kulttuurienvälinen viestintä, organisaatioviestintä, uraohjaus

   

  Social Media and Online learning, Intercultural Communication, Corporate Communication, Career Counseling

   

  Julkaisut

   

  Råtts, S. 2015. Viestintää ja vuorovaikutusta monin menetelmin. Teoksessa: Haasio, A., Zechner, M. & Päällysaho, S. Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa ja tutkimuksessa. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 5768.

  Råtts, S. 2015. Yhteisopettajuudesta yhteisohjaamiseen. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. Minne menet, kielten opetus?: AMK-kielten ja viestinnän opettajan ja oppijan tehtäväkenttä 2010-luvulla. Kokkola: Centria-ammattikorkeakoulu. Centria. Puheenvuoroja, 2427.

  Kivimäki, K-L. & Råtts, S. 2015. International language week kahden korkeakoulun yhteistyön kruunu. Teoksessa: Segler-Heikkilä, L. & Simon, H. Minne menet, kielten opetus?: AMK-kielten ja viestinnän opettajan ja oppijan tehtäväkenttä 2010-luvulla. Kokkola : Centria-ammattikorkeakoulu. Centria. Puheenvuoroja, 6, 1013.

  Viljamaa, A., Joensuu, S., Taijala, B., Råtts, S., Turunen, T., Kivimäki, K-L. & Borisov, P. 2012. Elävästä Elämästä: Kumppaniyrityspedagogiikka oppimisympäristönä. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 680 7545

  Sähköposti: saija.ratts(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 680 7545

  E-mail: saija.ratts(a)seamk.fi

   
 • Salminen-Tuomaala Mari, TtT, TtM, ESH / PhD, MNSc, RN
  MARI SALMINEN-TUOMAALA
  TtT, TtM, ESH, lehtori
  PhD, MNSc, RN, Senior Lecturer
  Opetus
  Teaching

  Akuutti hoitotyö, ensihoitotyö, tehohoitotyö, sisätautikirurginen hoitotyö, ohjaus, kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, opinnäytetyön ohjaus, opinnäytetyötiimin vetäminen, simulaatio-opetus ja sen kehittäminen, näyttöön perustuva hoitotyö, EKG:n tulkintaopetus, workshopien vetäminen

   

  Acute Care, Emergency Nursing, Intensive Care, Qualitative and Quantitative Research Methods, RDI, Simulation Based Education, Developing Simulation Based Education, Counselling, Medical Nursing, Evidence Based Nursing, Bachelor Thesis Guidance, Interpreting ECG's, Guiding Workshops

   

   

  Tutkimus
  Research

  Sydäninfarktipotilaan ja hänen puolisonsa selviytyminen, potilasohjaus, perheenjäsenten ohjaus, ensihoito, digitaaliset interventiot

   

  Coping with acute myocardial infarction from the perspective of the patient and his/her spouse, patient education/counselling, family counselling, emergency nursing, digital interventions

   

   

  > Julkaisut

  > Publications


  Yhteystiedot
  Contact Information

    
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Postiosoite:
  PL 158, 60101 SEINÄJOKI

  Puhelin: 040 830 4166

  Sähköposti: mari.salminen-tuomaala(a)seamk.fi

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 158, FIN-60101, Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4166

  E-mail: mari.salminen-tuomaala(a)seamk.fi

 • Sarvikas Helena, FM/MA

  HELENA SARVIKAS
  FM, lehtori
  MA, Senior Lecturer

  Opetus 
  Teaching 

  Suomen kieli, viestintä, opinnäytteen ohjaus, suomi vieraana kielenä (S2)

   

  Finnish Language, Communication, Thesis Guidance, Finnish as a Foreign Language

   

  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 158, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2397

  Sähköposti: helena.sarvikas(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Keskuskatu 32 E, 60100 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 158, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2397

  E-mail: helena.sarvikas(a)seamk.fi

   

   

 • Simon Heli, Magister Artium / Master of Arts

  HELI SIMON
  Magister Artium (M.A.), tuntiopettaja, kielten koordinaattori
  Master of Arts, Lecturer, Language Coordinator

  Opetus 
  Teaching 

  Saksan kieli, suomen kielen alkeet

   

  German Language, Finnish for Beginners

   

  Julkaisut /  Publications

   

  E. Kauppi & H. Simon: Fahrplan E. Kauppi & H. Simon: Fahrplan 2 L. Segler-Heikkilä & H. Simon (toim.): Minne menet kielten opetus? AMK kielten ja viestinnän opettajan ja oppijan tehtäväkenttä 2010-luvulla. Centria 2015

   

   
  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 4129

  Sähköposti: heli.simon(a)seamk.fi

   

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4129

  E-mail: heli.simon(a)seamk.fi

   

   

 • Sorama Kirsti, KTT/Ph.D

  KIRSTI SORAMA
  KTT, Yliopettaja
  Ph.D, Principal Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Uuden liiketoiminnan suunnittelu, Liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen, Strateginen johtaminen, Yrityksen strateginen uudistaminen, Tulevaisuuden ennakointi, Yritystoiminnan verkostoituminen ja verkostot yrityksen kehittämisessä

   

  Planning new business, Business growth and development, Strategic management, Business strategic renewal, Foresight, SME networking and networks in the development of the company

   

  Tutkimus
  Reseach

  Yrittäjyys,  Yritysten kasvu ja kasvuyrittäjyys, Omistajanvaihdos, Verkostoituminen, Tulevaisuuden ennakointi, Sivutoimiyrittäjyys

   

  Entrepreneurship, Growth business and growth entrepreneurship, SMEs ownership transfer, SME networking, Foresight of industries and clusters, Part-time entrepreneurship

   

  > Julkaisut / Publications 

   

   
  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2205

  Sähköposti: kirsti.sorama(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2205

  E-mail: kirsti.sorama(a)seamk.fi

   
 • Stenberg Seppo, DI/Mc.Sc.Tech
  SEPPO STENBERG
  DI, tuntiopettaja
  Mc.Sc.Tech, lecturer


  Opetus
  Teaching

  Sulautetut järjestelmät, elektroniikka, tehoelektroniikka, digitaalitekniikka, ohjelmointi

   

  Embedded Systems, Electronics, Power Electronics, Digital Technology, Programming

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2394

  Sähköposti: seppo.stenberg(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Kampusranta 9A (Frami A), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2394

  E-mail: seppo.stenberg(a)seamk.fi

   
 • Svahn Tarja, röntgenhoitaja, fysioterapeutti, TtM/MNSc, PT

  TARJA SVAHN
  röntgenhoitaja, fysioterapeutti, TtM, koulutuspäällikkö
  MNSc, PT, Head of Programme

  Opetus 
  Teaching

  Työikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niiden fysioterapia, Liikuntavammojen ennaltaehkäisy ja fysioterapia, Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja fysioterapia, Motivoiva ohjaus, Lasten ja nuorten lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoito, Terveyden edistäminen - fysioterapeutti-terveysneuvojana, Gas-kouluttaja, Alaraajaongelmat - niiden ennaltaehkäisy ja hoito

   

  Physiotherapy of Adults, Prevention and Physiotherapy of Sport Injuries, Physiotherapy in Childhood and Adolescence, Motivating Control in Promotion of the Health, Prevention the Advance and Care of Obesity in Children and Adolescents, The Identification and Physiotherapy of Lower Extremity Problems

   

   

  Tutkimus 
  Research 

  Ryhmämuotoisen liikuntaharjoittelun vaikutus fyysiseen toimintakykyyn patellofemoraalioireisilla nuorilla naisilla. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Alaraajaongelmat

   

  The Effect of Group Training on the Functional Performance of Young Women with Patellofemoral Joint Pain, A Randomized, Controlled Exercise Intervention Trial, Lower Extremity Problems

   

  > Julkaisut 

   

   

  > Publications

  Cooking book - Obesity Trainer Education / InForm (2011) - Manual InForm

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala 

  Käyntiosoite: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 158, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2296
  Sähköposti: tarja.svahn(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki
  Post address: P.O. Box 158, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 2296
  E-mail: tarja.svahn(a)seamk.fi

   

 • Tall Juha, KTT, MMM / PhD

  JUHA TALL
  KTT, MMM, Projektitutkija
  PhD, Researcher

  Tutkimus
  Research

  Yritysten omistajanvaihdokset, Yrityskaupat

   

  Mergers and Acquisitions, Business Transfers

   

   > Julkaisut

   

  > Publications

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 868 0197

  Sähköposti: juha.tall(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 868 0197

  E-mail: juha.tall(a)seamk.fi

   
 • Tuomisto Jorma, DI Talonrakennustekniikka/M.Sc. (Eng.) Construction Engineering

  JORMA TUOMISTO
  DI Talonrakennustekniikka, laboratorioinsinööri
  M.Sc. (Eng.) Construction Engineer, Laboratory Engineer

  Opetus
  Teaching

  Rakennustekniikkaan liittyvät testaus- ja tutkimusmenetelmät
  Large scale of testing and research methods related to construction engineer
  Tutkimus
  Research

  Rakennustekniikkaan liittyvät testaus- ja tutkimusmenetelmät, materiaalit, rakenteet ja rakennukset

  Large scale of testing and research methods related to construction engineering, materials, structures and entire buildings

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Tekniikka

  Käyntiosoite: Juhonkatu 5 (Frami H), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 64, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 4159

  Sähköposti: jorma.tuomisto(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Technology

  Visiting address: Juhonkatu 5 (Frami H), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 64, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 4159

  E-mail: jorma.tuomisto(a)seamk.fi

   
 • Tuuri Hannu, YTM/M.Soc.Sci

  HANNU TUURI
  YTM, markkinatutkija
  M.Soc.Sci, Marketing Researcher

  Opetus

  Teaching

  Tilastotiede, IBM SPSS -tilasto-ohjelmisto

   

  Statistics, IBM SPSS software

   

  Tutkimus
  Research

  Markkinatutkimus

   

  Marketing Research

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2346

  Sähköposti: hannu.tuuri(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2346

  E-mail: hannu.tuuri(a)seamk.fi

   
 • Vaahtera Marja-Kristiina, Sh, ESH, THM / RN
  MARJA-KRISTIINA VAAHTERA
  Sh, ESH, THM, lehtori
  RN Specialized, M.Sc. , Senior Lecturer

  Opetus
  Teaching

  Hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö, sisätautien hoitotyö, vanhusten hoitotyö, polikliininen hoitotyö, palliatiivinen hoitotyö, lääkehoito ja lääkelaskenta, etiikka

   

  Nursing Basics, Clinical Nursing, Medical Nursing, Gerontological Nursing, Out-patient Clinical Nursing, Palliative Care, Drug Care and Calculations

   

   

  Tutkimus
  Research

  Projektityöt liittyen terveydenhuollon telelääketieteen kokeiluihin PrimCareIt, Connected for Health

   

  Projectresearch - Telemedicine projects PrimCareIt, Connected for Health

   

  Yhteystiedot
  Contact Information

  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala

  Käyntiosoite: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki

  Postiosoite: PL 158, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2132

  Sähköposti: marja-kristiina.vaahtera(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work

  Visiting address: Koskenalantie 17, 60220 Seinäjoki

  Post address: P.O.Box 158, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2132

  E-mail: marja-kristiina.vaahtera(a)seamk.fi

   
 • Varamäki Elina, KTT/Ph.D.
  ELINA VARAMÄKIElinaVaramäki.jpg

  KTT, Dosenti, Ph.D., Adjuct Professor

  Tutkimus-ja innovaatiojohtaja, vararehtori
  Research and Innovation Director, Vice-President

  Osoite


  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Liiketoiminta
  PL 412
  60101 Seinäjoki

  Käyntiosoite:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki  Address


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  Business School
  P.O. Box 412
  FI-60101 Seinäjoki

  Visiting address:
  Frami F
  Kampusranta 11
  60320 Seinäjoki
  Finland

  Puhelin  040 830 5189
  Faksi   020 124 5401
  Sähköposti  elina.varamaki(a)seamk.fi
  Tel: +358 40 8305 189
  Fax: + 358 20 124 5401
  Email: elina.varamaki(a)seamk.fi

  Opetus


  Yritystoiminnan verkostoituminen
  Tutkimustyö
  Perheyrittäjyys

  Teaching


  Interfirm cooperation and networking of SMEs
  Research process and methods
  Family Busines

  Tutkimus


  Pk-yritysten verkostoituminen
  Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdokset
  Pk-yritysten kasvu ja kasvun hallinta

   Julkaisut.pdf

  Research


  SME Networking
  Family business and successions
  Growth processes of SMEs

  Publications.pdf


  Harrastukset


  liikunta, lapsen kanssa harrastaminen, lukeminen, puutarhatyöt

  Hobbies


  outdoor activities, playing with our son, reading, gardening
 • Viljamaa Anmari, VTM, KTT/M.Soc.Sc., D. Sc. (Econ)

  ANMARI VILJAMAA
  VTM, KTT, yksikön johtaja
  M.Soc.Sc., D. Sc. (Econ), Dean

  Opetus 
  Teaching 

  Etiikka, tuote- ja palvelukehitys, palvelujen johtaminen ja markkinointi

   

  Ethics, Product and Service Development, Service Marketing and Management

   

  Tutkimus 
  Research

  Markkinaorientaatio ja markkinointikyvykkyydet, omistajanvaihdokset, kasvuyrittäjyys, sivutoimiyrittäjyys, asiantuntemuksen hyödyntäminen pk-yrityksissä

   

  Market Orientation and Marketing Capabilities, Business Transfers, Growth Firms, Hybrid Entrepreneurship, Utilization of External Expertise in SMEs

   

  > Julkaisut 

   

  > Publications 

   

  Yhteystiedot 
  Contact Information 

  SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

  Käyntiosoite: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Postiosoite: PL 412, 60101 Seinäjoki

  Puhelin: 040 830 2397

  Sähköposti: anmari.viljamaa(a)seamk.fi

   

  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Business and Culture

  Visiting address: Kampusranta 11 (Frami F), 60320 Seinäjoki
  Post address: P.O.Box 412, FI-60101 Seinäjoki, Finland

  Tel: +358 40 830 2397

  E-mail: anmari.viljamaa(a)seamk.fi

   

   

 • Yli-Suomu Juho, DI/M.Sc.

  JUHO YLI-SUOMU
  DI konetekniikka, laboratorioinsinööri
  M.Sc., Laboratory Engineer

  Opetus
  Teaching

  Kone- ja tuotantotekniikan laboratorio-opetustehtävät

   

  Mechanical Engineering Laboratory Teaching Assignments

   

  Yhteystiedot / Contact Information

  SeAMK Tekniikka / Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Technology

  Kampusranta 11 (Frami E)
  60320 Seinäjoki

  Tel: +358 40 830 2146

  E-mail: juho.yli-suomu(a)seamk.fi

   
 • Zechner Minna, YTT/Ph.D.
  MINNA ZECHNERMinnaZechner.jpg

  YTT / Ph.D.
  Sosiaalityön yliopettaja

  Principal Lecturer in Social Work

  Osoite


  Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  SeAMK Sosiaali- ja terveysala
  Keskuskatu 32 E (PL 158)
  60100 SEINÄJOKI


  Address


  Seinäjoki University of Applied Sciences
  School of Health Care and Social Work
  Keskuskatu 32 E (P. O. Box 158)
  FIN-60100 SEINÄJOKI
  Finland

  Puhelin  040 868 0203
  Faksi 020 124 5101
  Sähköposti  minna.zechner(a)seamk.fi
  Tel: +358 40 868 0203
  Fax: + 358 20 124 5101
  Email: minna.zechner(a)seamk.fi

  Opetus


  Tutkimusmenetelmät, opinnäytetöiden ohjaus, sosiaalipalvelujärjestelmät, kansainvälinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalityön sisältöalueita.

  Expertise


  Research methods, tutoring thesis work, social service systems, international social policy and certain social work topics.

  Erityisosaaminen


  Laadulliset tutkimusmenetelmät, englanninkielinen opetus, sosiaalipalvelut, vanhusten hoiva ja maahanmuuttajateemat.

  Expertise areas


  Qualitative research methods, teaching in English, social services, care of older persons and immigration issues


  Tutkimus


  Sosiaalipalvelut, hyvinvointivaltion muutos, asiakkaan asema, maahanmuuttajat palvelujen käyttäjinä, hoiva, vertaileva tutkimus ja haastattelut

  Julkaisut (.pdf)

  Research


  Social services, welfare state change, users of services, immigrants as service users, care, comparative research and interviews.


  Publications (.pdf)

Ylös / Up