fi/SeAMK Info/Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen toiminta

IB_310x180.png 

Toimintaympäristömme koulutuksessa ja työelämässä on globalisoitunut. Haasteena ovat muun muassa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen, suomalaisen ja eurooppalaisen koulutuksen kilpailukyky muiden maanosien koulutuksen kanssa sekä työelämässä tarvittavat uudet kvalifikaatiot ja asiantuntemus. Henkilökunnalta ja valmistuvilta opiskelijoilta edellytetään uusia toimintavalmiuksia ja kansainvälistä osaamista. Kansainvälisyys onkin yksi tämän päivän korkeakoulutuksen painopistealueista.

Kansainvälistämisen keinoja: opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus; vieraskielinen opetus; opetussuunnitelmien kansainvälistäminen ; kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet; kansainväliset konferenssit ja seminaarit.

 

SeAMKin kansainvälisistä asioista vastaavat henkilöt

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Marjo Arola, kv-koordinaattori, marjo.arola(a)seamk.fi

 

SeAMK Elintarvike ja maatalous

Anna Tall, kv-koordinaattori / maa- ja metsätalous, bio-ja elintarviketekniikka, anna.tall(a)seamk.fi

Kirta Nieminen, kv-koordinaattori / ravitsemisala, kirta.nieminen(a)seamk.fi 

 

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Tiina Ojanperä, kv-koordinaattori, tiina.ojanpera(a)seamk.fi 

 

SeAMK Tekniikka

Riikka Ala-Sankila, kv-koordinaattori, riikka.ala-sankila(a)seamk.fi

 

Kv-palvelut

international.office(a)seamk.fi

Tapio Pihlajaniemi, kv-asioiden päällikkö, tapio.pihlajaniemi(a)seamk.fi

Tiina Välimäki, kv-asioiden suunnittelija, tiina.valimaki(a)seamk.fi

Maria Loukola, kv-asioiden ja viestinnän suunnittelija, maria.loukola(a)seamk.fi

 

Koulutusvienti

Helli Kitinoja, koulutusvientihankkeen johtaja, helli.kitinoja(a)seamk.fi

Julio Vallejo Medina, Ibero-Amerikka-koordinaattori, julio.vallejo(a)seamk.fi

 

Opiskelijakunta SAMO

kv.samo(a)seamk.fi

Ylös / Up