fi/SeAMK Info/Kansainvälinen toiminta/Erasmus Charter ja EPS

Erasmus Charter ja EPS

Frami Kampus ilmakuva 310 x 180.png 

Euroopan komissio on myöntänyt SeAMKille toimiluvan Erasmus Charter for Higher Education vuosille 2014-2020. SeAMKin on täten arvioitu täyttävän korkeakouluyhteistyön edellyttämät eurooppalaisen korkeakoulun kriteerit.

Charter mahdollistaa sen, että SeAMK voi hakea rahoitusta EU:n ohjelmista uudella ohjelmakaudella sekä jatkaa yhteistyötä eurooppalaisten korkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus Euroopassa on jatkossakin mahdollista ja ulkomaanjaksolle voi saada Erasmus-apurahan.

Eri ohjelmista haettavan rahoituksen avulla ovet avautuvat yhä enemmän myös Euroopan ulkopuolelle. Vuosittain SeAMKista lähtee ulkomaille noin 500 opiskelijaa, SeAMKissa opiskelee saman verran ulkomaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Henkilökunnasta puolet työskentelee ulkomailla vuosittain, vierailevia ulkomaisia luennoitsijoita ja tutkijoita on vuosittain myös noin 200. Päättyneellä EU:n ohjelmakaudella 2007-2013 liikkuvuuteen on onnistuttu saamaan EU-rahoitusta yli 2 miljoonaa euroa.

SeAMKin Erasmus -koodi: SF SEINAJO06
SeAMKin Erasmus Charter -numero: 29421-EPP-1-2014-1-FI-EPPKA3-ECHE
PIC -koodi: 949711578
SeAMKin Erasmus Policy Statement 2014-2020 - asiakirja
SeAMK Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 (FI)

Ylös / Up