fi/SeAMK Info/Kansainvälinen toiminta/Kansainvälinen opiskelu

Kansainvälinen opiskelu

Vieraskielinen opetus

Vieraskielistä koulutusta on SeAMKissa tarjolla vuosittain noin 1200 opintopisteen verran. Opintoja suorittavat SeAMKin omat opiskelijat sekä ulkomaiset liikkuvuus- ja tutkinto-opiskelijat.


SeAMK Liiketoiminnan yksikössä toteutetaan englanninkielisenä AMK-tutkintoon johtava koulutusohjelma Degree Programme in International Business sekä ylempään AMK-tutkintoon johtava master-tason koulutusohjelma Degree Programme in International Business Management.

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä toteutetaan AMK-tutkintoon johtava Degree Programme in Nursing. Tämän lisäksi on tarjolla useita noin lukukauden mittaisia englanninkielisiä opintokokonaisuuksia eri aloilla. SeAMKissa on tarjolla myös laaja valikoima vieraan kielen ja kulttuurin opintoja.

 Nostolinkki_mies_nainen.jpg

Liikkuvuus

Opiskelijavaihto on SeAMKissa vilkasta ja se on lisääntynyt jatkuvasti. Noin puolet SeAMKin opiskelijoista opiskelee ulkomailla jossain vaiheessa opintojaan, jotkut viikon tai parin verran intensiivikursseilla tai opintomatkoilla, jotkut pitkissä vaihdoissa jopa vuoden verran. Tämä tarkoittaa noin 500 ulkomaille lähtevää opiskelijaa vuodessa.

SeAMKin opettaja- ja asiantuntijavaihto on myös vilkastunut vuosi vuodelta, erityisesti lyhyiden, alle kuukauden mittaisten vaihtojen osalta. Myös yli kolmen kuukauden mittaisia vaihtoja on runsaasti, mihin myös OKM on asettanut määrällisiä tavoitteita. Pääosin pitkät opettajavaihdot suuntautuvat Yhdysvaltoihin, Ugandaan ja Japaniin. Lyhyemmät opettaja- ja asiantuntijavaihdot suuntautuvat suurimmaksi osaksi Euroopan korkeakouluihin. Vierailevia asiantuntijoita SeAMKiin saapuu vuosittain kaikista maanosista.

MBA_310x180.png

Kaksoistutkinnot

SeAMKilla on ulkomaalaisten korkeakoulujen kanssa sopimuksia, joiden puittessa opiskelijat voivat opiskella ko. vaihtokorkeakoulussa vuoden. Tämän lisäksi opiskelija tekee yhteisen opinnäytetyön molempiin korkeakouluihin. Lopputulemana opiskelija saa kummastakin korkeakoulusta tutkintotodistuksen.

Opetus kaksoistutkinnon vaihtokorkeakouluissa on pääsääntöisesti englanniksi, mutta käytännössä tarvitaan myös vaihtomaan kielen osaamista.


Vastaavasti näistä yhteistyökorkeakouluista opiskelijat voivat tehdä kaksoistutkinnon SeAMKissa. Heidän opetuskielensä on englanti, mutta heille järjestetään SeAMKissa myös suomen kielen opintoja.

Kaksoistutkintosopimuksia on kymmenen korkeakoulun kanssa liiketalouden ja tekniikan aloilla. Kaksoistutkinto-opiskelijoita SeAMKissa on vuonna 2013 yhteensä noin 60.

Ylös / Up