fi/SeAMK Info/SeAMK toimii

SeAMK toimii

Alueellinen korkeakoulu

Nostolinkki_opintojen rakenne.jpg
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on laaja-alainen alueellinen korkeakoulu. Tarjoamme koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämispalveluja kuudella koulutusalalla. Niitä ovat liiketalouden ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala.

SeAMK toimii kolmella kampuksella. Syksystä 2013 alkaen toimintaa on keskitetty Seinäjoelle Framin kampusalueelle. Framilla on liiketalouden, kulttuurin, tekniikan ja ravitsemisalan toiminta. Joen toisella puolen Kampustalolla opiskelevat sosionomit ja geronomit. 

Toinen Seinäjoen kampuksista, Koskenalan kampus, sijaitsee keskussairaalan välittömässä läheisyydessä Koskenalantiellä, jonne sijoittuu terveysalan koulutus. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta on samalla alueella Mediwestissä.

SeAMKin kolmas kampus sijaitsee Ilmajoella, noin 20 km päässä Seinäjoesta. Siellä toimii luonnonvara-alan agrologikoulutus.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaa

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusien menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Yrityksen kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät yrityksen omaa osaamista. 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat. SeAMKin TKI-toiminta tiivistyy monitieteellisille ydinosaamisalueille, jotka ovat yhtenäisiä Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortion strategisten painoalojen kanssa.

> Tutustu painoaloihin 

SeAMKin TKI-toiminta kytkeytyy vahvasti opetukseen. TKI-toimintaa sisällytetään opetukseen mm. erilaisten integrointialustojen avulla. Esimerkiksi projektioppimismalliin perustuva Projektipaja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa yritysten kehittämisprojekteja. Myös SeAMKin FramiPro-oppimisympäristössä yritykset, opiskelijat ja kehittäjät kohtaavat työelämän toimeksiantojen parissa. Lisäksi opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ovat osa ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

> Opiskelijat tekijöinä

 

Toiminta maakunnassa

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa on kaikissa opetusyksiköissämme. Palvelemme opetuksessa, TKI- sekä palvelutoiminnassa maakuntaa Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulun kautta kaikissa seutukunnissa. Toimimme monipuolisesti verkostoituneena elinkeino- ja työelämän kanssa. Maakuntakorkeakoulun toimipisteet sijaitsevat Alajärvellä, Kauhajoella, Kauhavalla, Kurikassa ja Ähtärissä.
Tutkinto-opiskelijoistamme 60 % on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, jonne myös yli puolet valmistuneista jää töihin.

Monessa mukana

SeAMK on määrätietoisesti ollut ideoimassa, käynnistämässä, rahoittamassa ja toteuttamassa alueen kehittämistä palvelevia kokonaisuuksia ja hankkeita. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat alueen yritykset, kehittäjäyhteisöt ja Seinäjoen yliopistokeskus, mutta myös valtakunnalliset ja kansainväliset toimijat.

Ylös / Up